אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מתמטיקה 5 יח"ל בוקר קריית גת חורף 2020 - תכני מפגשי הלימוד ושיעורי הבית

מפגש מס' 1 מהתאריך 05.09.19
תוכן המפגש
אלגברה

1. משוואות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד. 
2. מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים. 
3. משוואות ריבועיות עם משתנה אחד. 
4. מערכות של שתי משוואות ממעלה שנייה עם שני משתנים.
5. חזקה עם מעריך טבעי. 
6. חזקות עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי. 
7. הגדרת השורש. 
8. הכנסת גורם לתוך השורש והוצאתו. 
9. ביטול שורש במכנה. 
10. נוסחאות הכפל המקוצר. 
11. פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף. 
12. פירוק לגורמים עפ"י הנוסחאות לדו איבר בריבוע. 
13. פירוק לגורמים של תלת איבר ריבועי (טרינום).
ש"ב
כרך א
עמ' 18-16 תר' 57-1 אי זוגיים

עמ' 20 תר' 30-22 אי זוגיים
עמ' 21 תר' 45-31 אי זוגיים
עמ' 23 תר' 44-33 אי זוגיים
עמ' 28 תר' 59-48, 78-76 
עמ' 33 תר' 18-1 אי זוגיים
עמ' 34 תר' 60-19 אי זוגיים 
עמ' 35 תר' 75-61 אי זוגיים
נספח מס' 1 (תוספת לשיעורי הבית)
במפגש מס' 2 ייערך בוחן מס' 1. חומר לבוחן: כרך א עמ' 18-16 תר' 57-1.

מפגש מס' 2 מהתאריך 08.09.19
תוכן המפגש

אלגברה
1. פתרון תרגילי הכנה לבוחן מס' 1. 
2. בוחן מס' 1 (30 דק'). 
3. פירוק לגורמים של טרינום ריבועי כאשר 1=a וכאשר a שונה מ־1. 
4. צמצום שברים אלגבריים. 
5. פתרון משוואות בעזרת פירוק לגורמים. 
6. פתרון משוואות פרמטריות ללא פירוק לגורמים. 
7. פתרון משוואות פרמטריות עם שברים. 
8. משוואות פרמטריות עם צמצום. 
9. משוואות עם יותר מפרמטר אחד. 
10. מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם פרמטרים. 
11. משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים. 
12. מערכות של שתי משוואות ממעלה שנייה עם פרמטרים. 
13. משוואות דו ריבועיות.
14. משוואות מיוחדות הנפתרות על ידי הצבה. 
15. משוואות אי רציונליות.  
ש"ב
כרך א

עמ' 37 תר' 142,145,148,150,153,154,156,159
עמ' 76-73 תר' 78-1 אי זוגיים
עמ' 80-79 תר' 4,7,12,13,17,19,22,24,26,30
עמ' 84-83 תר' 12,14,16,18,22,26,28,31,37,39,43,45,49,51
עמ' 85 תר' 1,4,8,11,14
עמ' 108 תר' 3,5,8,13,19,21,25,28
עמ' 110-109 תר' 3,5,7,9,11,13,15
עמ' 112 תר' 33-1 אי זוגיים
נספח מס' 2 (תוספת לשיעורי הבית)
במפגש מס' 3 ייערך בוחן מס' 2. חומר לבוחן: כרך א פרק ראשון (עמ' 37) ופרק שלישי (עמ' 85-69)

מפגש מס' 3 מהתאריך 10.09.19
תוכן המפגש
אלגברה
1. בוחן מס' 2 (38 דקות)
2. משוואות אי רציונליות.
3. משוואות נוספות הנפתרות ע"י הצבה. 
4. אי שוויונות ממעלה ראשונה. 
5. מערכות "וגם" של אי שוויונות ממעלה ראשונה. 
6. אי שוויונות כפולים ממעלה ראשונה. 
7. מערכות "או" של אי שוויונות ממעלה ראשונה.
8. בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה.
9. אי שוויונות ריבועיים. 
10. אי שוויונות עם שברים. 
11. משוואות מעריכיות. 
ש"ב
כרך א
עמ' 113 תר' 37,40,41,44

עמ' 114 תר' 1,2
עמ' 115 תר' 1,10
עמ' 121 תר' 1,3,6,10,15,2,1,22,23,25,28
עמ' 122 תר' 33,34,39,41,44,45,48,51,55
עמ' 123 תר' 56,58,66,67,68,72
עמ' 124 תר' 75,78
עמ' 125 תר' 91
עמ' 130 תר' 1,4,7,11,17,19,25,27,31,33
עמ' 132 תר' 37,43,50,54,58
עמ' 133 תר' 63,67,73,77,81
עמ' 133 תר' 88,90
עמ' 142 תר' 2,5,17,23,26,32
עמ' 143 תר' 37,44,52,56,69
כרך ג-2
עמ' 96 תר' 22-1 אי זוגיים 
במפגש מס' 4 ייערך בוחן מס' 2 מועד ב. חומר לבוחן: כרך א פרק ראשון (עמ' 37), פרק שלישי (עמ' 85-69), הצעת הפתרון של בוחן מס' 2. 

מפגש מס' 4 מהתאריך 12.09.19
תוכן המפגש
אלגברה
1. בוחן מס' 2 מועד ב (45 דקות).
2. משוואות מעריכיות. 
3. אי שוויונות מעריכיים. 
4. תחום הגדרה של פונקציות מעריכיות. 
5. לוגריתמים – הגדרה, נוהג כתיבתי, מסקנות מההגדרה, שלושה חוקי לוגריתמים ומשוואות. 
ש"ב
כרך ג-2
עמ' 97-96 תר' 58-1 זוגיים.
עמ' 105-104 תר' 34-1 זוגיים. 
עמ' 106 תר' 8-2. 
עמ' 111 תר' 25,28,30,33,36,39,44,45,48,51,53
עמ' 115 תר' 28-23
עמ' 117 תר' 2,5,6,7
עמ' 118 תר' 2,4,7,10,14,19,22

במפגש מס' 5 ייערך בוחן מס' 3. חומר לבוחן: כרך א פרק חמישי (עמ' 107-116).

מפגש מס' 5 מהתאריך 15.09.19
תוכן המפגש
אלגברה
1. בוחן מס' 3 (30 דקות). 
2. לוגריתמים: נוסחה בעמוד 119 (בסיס זהה) , נוסחה בעמוד 120 (שינוי בסיס), משוואות לוגריתמיות, אי שוויונות לוגריתמים.

גאומטרייה:
1. קטעים.
2. זוויות.
ש"ב
כרך ג-2
עמ' 125-124 תר' 2,6,10,12,13,18,21,23,25,27,31,33,36,37,39,41,45,46,47,51,53,55,57,59
עמ' 132 תר' 2,5,8,10,14,17,21,23,25,29,33
כרך א
עמ' 210 תר' 1,3,4,5
עמ' 212 תר' 1,2
במפגש מס' 6 ייערך בוחן מס' 4. חומר לבוחן: כרך א פרק שישי (עמודים: 123-121, 132-130, 146-142). 
 

מפגש מס' 6 מהתאריך 19.09.19
תוכן המפגש:
אלגברה
1. בוחן מס' 4 (30 דקות).
2. משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט. 
3. משוואות ממעלה שנייה עם ערך מוחלט. 
4. משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט. 
5. אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט. 
גאומטרייה:
1. ישרים מקבילים.
2. משולש. 
3. סכום הזוויות במשולש. 
4. סכום הזוויות במרובע ובמצולעים.
שאלות גדילה ודעיכה:
1. הבנת המשמעות של גדילה ו/או דעיכה מעריכית (דיסקרטית).
2. הכרת חמשת הסימונים המקובלים.
3. הכרת נוסחה המקשרת בין q לבין p.
4. הכרת נוסחת העבודה המופיעה בנוסחאון הבגרות. 
5. תרגול – מציאת כמויות. 
ש"ב
כללי
הדפס את נוסחאון הבגרות וסמן במרקר צהוב במהלך מפגשי הלימוד את הנוסחאות שנלמדו בקורס. חשוב להכיר היטב את הנוסחאון, לרבות מיקומה של כל נוסחה בו. הערה: יש להדפיס גם את הנוסחאון המורחב מי מכם אשר זכאי לכך.
כרך ב-1
עמ' 14 תר' 12-1
עמ' 15 תר' 12-1
עמ' 16 תר' 12-1
עמ' 18 תר' 18-1
כרך א
עמ' 214 תר' 10-1
עמ' 217 תר' 2,3
עמ' עמ' 218 תר' 1,4,6,8,11,12
עמ' 222 תר' 1,2,5
כרך ג-2
עמ' 146 תר' 4,5,8,9,10,13,14. 
במפגש מס' 7 ייערך בוחן מס' 5. חומר לבוחן: כרך ג-2 פרק שני (עמודים: 96,97,104,105 ).

מפגש מס' 7 מהתאריך 22.09.19
תוכן המפגש:
אלגברה:
בוחן מס' 5 (20 דקות). 
שאלות גדילה ודעיכה:
1. מציאת הבסיס. 
2. מציאת הזמן. 
3. זמן מחצית חיים. 
גאומטרייה:
1. חפיפת משולשים. 
2. משולש שווה שוקיים. 
3. דלתון. 
4. אי שיוויונות במשולש.
גאומטרייה אנליטית:
1. מערכת הצירים. 
2. המשוואה המפורשת של קו ישר.
3. מציאת פרמטרים.
4. התיאור הגרפי של הישר. 
5. תכונות השיפוע m. 
6. תכונת המקדם החופשי b. 
7. ישר העובר דרך ראשית הצירים. 
8. ישר המקביל לציר ה־x. 
9. ישר המאונך לציר ה־x. 
ש"ב
כרך ג-2 – גדילה ודעיכה
עמ' 151-150 תר' 6,7,13
עמ' 157-154 תר' 3,6,12,23
עמ' 160 תר' 6
עמ' 169-163 תר' 3,13,20
כרך א – גאומטרייה אנליטית
עמ' 45-43 תר' 5,12,17,18,25,26,28,34,38
כרך א – גאומטרייה
עמ' 227-224 תר' 1,4,6,9,12,13
עמ' 231-228 תר' 2,4,5,12,13
עמ' 235-232 תר' 2,4,6,14
במפגש מס' 8 ייערך בוחן מס' 6. חומר לבוחן: כרך ג-2 פרק שלישי (עמודים: 124,125,132 ). 

מפגש מס' 8 מהתאריך 24.09.19
תוכן המפגש:
אלגברה:
בוחן מס' 6 (35 דקות). 
שאלות גדילה ודעיכה:
פתרון שתי שאלות מתוך שיעורי הבית. 
גאומטרייה:
1. משפט חפיפה רביעי. 
2. אנך אמצעי.
3. חוצה זווית. 
4. משולש ישר זווית. 
גאומטרייה אנליטית:
1. נקודות חיתוך של ישר עם הצירים. 
2. נקודת חיתוך של שני ישרים. 
3. אמצע קטע. 
4. אורך קטע. 
5. חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים. 
6. משוואת ישר עפ"י שיפועו ונקודה שעליו. 
7. משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו.
8. ניצבות של ישרים. 
ש"ב
כרך א – גאומטרייה אנליטית
עמ' 47 תר' 1,2,3,4,7,8,9,10,12
עמ' 49-48 תר' 1,2,3,4,5,6,7,8,9
עמ' 50-49 תר' 1,2,3,4,5,7,
עמ' 52 תר' 1,2,5,8,11,14,15,16,18,19
עמ' 54 תר' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15
עמ' 57-56 תר' 1,2,3,5,6,7,8,10,12,15,16,17,18,19
עמ' 60-58 תר' 1,3,5,6,7,12,13,15,18,21,24,26,28,31
כרך א – גאומטרייה
עמ' 238-237 תר' 1,3,5,7,8,10
עמ' 243-240 תר' 1,2,3,4,5,6,7,9,12,14,15,16,18
במפגש 9 ייערך בוחן מס' 7. חומר לבוחן: כרך ב-1 פרק ראשון (עמודים: 14,15,16,18,19).

מפגש מס' 9 מהתאריך 26.09.19
תו
כן המפגש:
אלגברה:
בוחן מס' 7 (20 דקות).
גאומטרייה:
1. מקבילית.
2. מלבן.
3. מעויין.
4. ריבוע.
5. טרפז רגיל.
6. טרפז ישר זווית.
7. טרפז שווה שוקיים.
גאומטרייה אנליטית:
1. חלוקת קטע ביחס נתון. 
2. משוואה כללית של ישר.
3. m=tana – הקשר בין שיפוע של ישר לזווית הנוצרת בינו לבין ציר ה־x.
4. אזורי המישור ביחס לישר.
5. חיתוך, הקבלה והתלכדות של ישרים המוצגים ע"י משוואה כללית. 
6. ניצבות של ישרים המוצגים ע"י משוואה כללית.
7. מרחק בין ישרים מקבילים המוצגים ע"י משוואה כללית.
8. מרחק של ישרים מקבילים המוצגים ע"י משוואה מפורשת.
ש"ב
כרך א – גאומטרייה
עמ' 247-245 תר' 2,4,6,8,10,12
עמ' 252-249 תר' 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21
עמ' 255-253 תר' 2,4,6,8
כרך ג-1 – גאומטרייה אנליטית
עמ' 16-14 תר' 2,3,7,8,11,18,24
עמ' 19-18 תר' 2,3,5,6,9,14
עמ' 24-21 תר' 2,6,9,12,17
עמ' 33-31 תר' 2,5,9,11,15,17,19,20,22
עמ' 38-37 תר' 3,7,13,15,17,20
עמ' 41-39 תר' 2,6,10,13
עמ' 44-43 תר' 5,9,11
עמ' 49-47 תר' 5,6,11,12,21,22
עמ' 55-53 תר' 2,4,8,9,13,14
במפגש 10 (29.09.19) ייערך מבחן מס' 1 באלגברה. (כרך א פרקים 1,3,5,6, כרך ב-1 פרק 1, כרך ג-2 פרקים 2,3).  

מפגש מס' 10 מהתאריך 29.09.19
תוכן המפגש:
מבחן מס' 1 – אלגברה: כרך א פרקים 1,3,5,6, כרך ב-1 פרק 1, כרך ג-2 פרקים 2,3.
ש"ב
כרך א – גאומטרייה
עמ' 247-245 תר' 2,4,6,8,10,12
עמ' 252-249 תר' 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21
עמ' 255-253 תר' 2,4,6,8
כרך ג-1 – גאומטרייה אנליטית
עמ' 16-14 תר' 2,3,7,8,11,18,24
עמ' 19-18 תר' 2,3,5,6,9
עמ' 24-21 תר' 2,6,9,12,17
עמ' 33-31 תר' 2,5,9,11,15,17,19,20,22
עמ' 38-37 תר' 3,7,13,15,17,20
עמ' 41-39 תר' 2,6,10,13
עמ' 44-43 תר' 5,9,11
עמ' 49-47 תר' 5,6,11,12,21,22
עמ' 55-53 תר' 2,4,8,9,13,14

במפגש 11 (03.10.19) ייערך בוחן מס' 8. חומר לבוחן: גדילה ודעיכה (כרך ג-2 פרק 4).

מפגש מס' 11 מהתאריך 03.10.19
תוכן המפגש:
גדילה ודעיכה:
בוחן מס' 8 (35 דקות)
גאומטרייה אנליטית:
מענה על שאלות משיעורי הבית (לא נלמד חומר חדש
גאומטרייה:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. קטע אמצעים במשולש
3. קטע אמצעים בטרפז
4. נקודת מפגש התיכונים במשולש
5. שטחים של משולש ומרובעים
6. משפט פיתגורס
7. יחס ופרופורציה
8. משפת תאלס
9. משפט הפוך למשפט תאלס
10. הרחבה א למשפט תאלס
11. משפט הפוך להרחבה א של מפשט תאלס
12. הרחבה ב למשפט תאלס
13. משפט הפוך להרחבה ב של משפט תאלס
14. משפט חוצה זווית פנימית במשולש
15. משפט הפוך למשפט חוצה זווית פנימית במשולש
16. תרגול – קטע אמצעים, מפגש תיכונים
ש"ב
כרך א – גאומטרייה
עמ' 257 תר' 3, עמ' 258 תר' 14, עמ' 260 תר' 20, עמ' 262 תר' 33, עמ' 265 תר' 8, עמ' 267 תר' 17, עמ' 269 תר' 29, עמ' 271 תר' 3, עמ' 274 תר' 23, עמ' 277 תר' 9, עמ' 279 תר' 21, עמ' 285 תר' 18, עמ' 292 תר' 6, עמ' 304 תר' 1 (א,ב,ג,ד,ו) ו־3 (א,ב), עמ' 305 תר' 3 (ד,ה,ו,ז,ט) ותר' 4 (א,ב,ג,ד,ו), עמ' 307 תר' 15, עמ' 311 תר' 3 (א,ב,ג,ה,ו), עמ' 313 תר' 6 (א,ב,ג), עמ' 315 תר' 14, עמ' 322 תר' 1(א,ב,ד,ה,ו), עמ' 323 תר' 6, עמ' 324 תר' 11, עמ' 326 תר' 1 (א,ב,ג), עמ' 327 תר' 5. 
במפגש 12 (06.10.19) ייערך בוחן מס' 9. חומר לבוחן: (1) גאומטרייה – משולשים (כרך א פרק 9), (2) גאומטרייה אנליטית – הנקודה (כרך ג-1 פרק 1).

מפגש מס' 12 מהתאריך 06.10.19
תוכן המפגש:
גאומטרייה (משולשים) וגאומטרייה אנליטית (נקודה) – בוחן מס' 9
גאומטרייה:
הגדרת המעגל ומושגים יסודיים.
גאומטרייה אנליטית:
1. מרחק בין נקודה לישר. 
2. משוואת המעגל.
ש"ב:
כרך ב-1 – גאומטרייה:
עמ' 265 תר' 1,3,4,5,7,8,9
עמ' 271-266 קריאת עמודים באפור
עמ' 271 תר' 4,5,6,7,8,9
הערה: יש לפתור כל תרגיל באופן מלא: סרטוט מדויק, צ"ל, הוכחה בטבלת טענה-נימוק מלאה ורשמית
כרך ג-1 גאומטרייה אנליטית:
עמ' 61 תר' 3,6,7,10,12,19,20,24,26,33
עמ' 68 תר' 6,9
עמ' 71 תר' 11,14
עמ 80 תר' 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29
במפגש 13 (10.10.19) ייערך בוחן מס' 10. חומר לבוחן: (1) גאומטרייה – מרובעים (כרך א פרק 10) (2) גאומטרייה אנליטית – הישר (כרך ג-1 פרק 2). 

מפגש מס' 13 מהתאריך 10.10.19
תוכן המפגש:
גאומטרייה (מרובעים) וגאומטרייה אנליטית (ישר) – בוחן מס' 10
גאומטרייה:
המעגל – 
1. אנך ממיתר המעגל למיתר
2. מיתרים ומרחקיהם מהמרכז
3. זווית היקפית
4. זווית היקפית הנשענת על הקוטר
5. זוויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות
6. זווית פנימית במעגל
7. זווית חיצונית למעגל
8. זווית ראייה
9. משיק למעגל
10. שני משיקים למעגל
11. זווית בין משיק למיתר
גאומטרייה אנליטית:
1. התנאים שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל
2. משוואת המשיק למעגל נקודה שעליו
ש"ב:
כרך ב-1 – גאומטרייה:
עמ' 275 תר' 4,7,8,9
עמ' 279 תר' 3,4,5,7,8,9,10
עמ' 281 תר' 2,5,8,11,13
עמ' 288 תר' 1,2,3,6,7,9,11
עמ' 292 תר' 1,3,4,6,8,9,10,11
עמ' 296 תר' 1,3,6,8,9
עמ' 299 תר' 1,2,3,4,5,6,7
עמ' 311 תר' 1,2,3,5,6,7,10
עמ' 315 תר' 1,3,4,6,7,9,11,12,13,15,16
עמ' 320 תר' 1,2,5,7,9,10,11,12
כרך ג-1 גאומטרייה אנליטית:
עמ' 87 תר' 1,2,3,5,7
עמ' 92 תר' 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,16,18,21,23,25,27,29,30
במפגש 14 (13.10.19) ייערך מבחן מס' 2. להלן מידע על אודות הבחינה הנ"ל:
משך זמן: 3.5 שעות (55 דקות תוספת זמן לזכאים)
נושאי הבחינה: אלגברה, גאומטרייה, גאומטרייה אנליטית, גדילה ודעיכה. 
מבנה הבחינה:
שאלה 1 – אלגברה (10 נקודות) | כרך א פרקים 1,3,5,6, כרך ב-1 פרק 1, כרך ג-2 פרקים 2,3
שאלה 2 – גאומטריה (20 נקודות) – משולשים, מרובעים, יחס ופרופורציה | כרך א פרקים 9,10,11,12,13
שאלה 3 – גאומטריה (20 נקודות) – מעגלים | כרך ב-1 פרקים 7,8 הערה: משיק למעגל לא כלול בחומר לבחינה
שאלה 4 – גאומטרייה אנליטית (20 נקודות) – נקודה וישר | כרך ג-1 פרקים 1,2
שאלה 5 – גאומטרייה אנליטית (20 נקודות) – מעגל | כרך ג-2 פרק 3 עמ' 85-77
שאלה 6 – גדילה ודעיכה (10 נקודות) – כרך ג-2 פרק 4
הערה: אין בחירה (יש לפתור את 6 השאלות) 
 

מפגש מס' 14 מהתאריך 13.10.19
תוכן המפגש:
מבחן מס' 2  – אלגברה, גאומטרייה, גאומטרייה אנליטית, גדילה ודעיכה.

במפגש 15 (22.10.19) ייערך בוחן מס' 11. חומר לבוחן: (1) גאומטרייה – מעגל (2) גאומטרייה אנליטית – מעגל. 

מפגש מס' 15 מהתאריך 22.10.19
תוכן המפגש:

גאומטרייה (מעגל) וגאומטרייה אנליטית (מעגל) – בוחן מס' 11
גאומטרייה:
1. שני מעגלים – מעגלים חותכים ומעגלים זרים.
2. שני מעגלים – מעגלים משיקים. 
3. מעגל חוסם משולש.
4. מעגל חסום במשולש. 
5. מעגל חוסם מרובע. 
6. מרובע חסום במעגל.
7. מצולע חוסם מעגל.
8. מצולע חסום במעגל. 
9. שטחים של משולשים ומרובעים בשילוב מעגל.
10. משפט פיתגורס בשילוב מעגל. 
11. היקף מעגל.
12. שטח מעגל.
13. אורך קשת של מעגל.
14. שטח גזרה של מעגל.
15. מקטע. 
16. טבעת.
גאומטרייה אנליטית:
1. שני מעגלים.
2. פרבולה. 
ש"ב:
כרך ב-1 גאומטרייה:
עמ' 330 תר' 3,6,11,18
עמ' 336 תר' 5,8
עמ' 339 תר' 3,8
עמ' 343 תר' 3,5
עמ' 346 תר' 2,5
עמ' 352 תר' 1,3,7,12
עמ' 358 תר' 3
עמ' 362 תר' 5
עמ' 373 תר' 4,6
עמ' 377 תר' 4,10
עמ' 388 תר' 3,10
כרך ג-1 גאומטרייה אנליטית:
עמ' 119 תר' 7-1, 9,12,15,18,19,20,21,22

במפגש 16 (24.10.19) ייערך בוחן מס' 12. חומר לבוחן: (1) גאומטרייה – שני מעגלים (2) גאומטרייה אנליטית – פרבולה.

מפגש מס' 16 מהתאריך 24.10.19
תוכן המפגש:
גאומטרייה (שני מעגלים), גאומטרייה אנליטית (פרבולה) – בוחן מס' 12
גאומטרייה:
דמיון משלשים:
1. משולשים דומים
2. משפט דמיון ראשון
3. משפט דמיון שני
4. משפט דמיון שלישי
גאומטרייה אנליטית:
1. משיק לפרבולה.
2. אליפסה.
ש"ב:
כרך א – גאומטרייה:
עמ' 344 תר' 4,10
עמ' 348 תר' 4,10,15,21
עמ' 354 תר' 5,6
כרך ג-1 גאומטרייה אנליטית:
עמ' 130 תר' 1,7,10
עמ' 135 תר' 4,8
עמ' 143 תר' 4,24
עמ' 157 תר' 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 

במפגש 17 (27.10.19) ייערך בוחן מס' 13. חומר לבוחן: (1) גאומטרייה – דמיון משולשים (2) גאומטרייה אנליטית – אליפסה.

מפגש מס' 17 מהתאריך 27.10.19
תוכן המפגש:
גאומטרייה (משולשים דומים), גאומטרייה אנליטית (אליפסה) – בוחן מס' 13
גאומטרייה:
1.דמיון משולשים – יחס תיכונים, גבהים, חוצי זוויות, היקפים, רדיוסי מעגלים חוסמים, רדיוסי מעגלים חסומים ושטחים.
2. פרופורציה ומשפט חוצה זווית במעגל.
3. דמיון משולשים במעגל.
4. פרופורציה במשולש ישר זווית – ממוצע הנדסי והיטל. 
גאומטרייה אנליטית:
1. מעגל קנוני – כיווץ ומתיחה. 
2. משיק לאליפסה ומצב הדדי בין אליפסה לישר.
3. מקומות גאומטריים. 
ש"ב:
כרך א – גאומטרייה:
358/17, 363/2, 364/10, 376/6, 384/8.
גאומטרייה – כרך ב-1:
399/2, 401/11, 406/11, 425/1, 426/6, 427/16, 433/1, 435/7, 436/12, 436/16, 438/23, 442/7.
גאומטרייה אנליטית – כרך ג-1:
עמ' 166 תר' 2,7,10
עמ' 169 תר' 4,9
עמ' 171 תר' 1,4
עמ' 177 תר' 2,8,18
עמ' 183 תר' 5,9,13,21
עמ' 189 תר' 2,5,12
עמ' 193 תר' 2,10

במפגש 18 (29.10.19) ייערך בוחן מס' 14. חומר לבוחן: (1) גאומטרייה (דמיון משולשים במעגל) (2) גאומטרייה אנליטית (מקום גאומטרי). 

מפגש מס' 18 מהתאריך 29.10.19
תוכן המפגש:
גאומטרייה (דמיון משולשים במעגל), גאומטרייה אנליטית (מקום גאומטרי) – בוחן מס' 14
גאומטרייה אנליטית:
מקום גאומטרי – מענה על שאלות משיעורי הבית.
חשבון דיפרנציאלי:
פונקציות וגרפים: תחומים, פונקציה והגרף שלה, פונקציה ממעלה ראשונה (ישר), פונקציה ממעלה שנייה (פרבולה), חיוביות ושליליות, עלייה וירידה, פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית, פונקציות פולינום.
סדרה חשבונית:
נוסחת האיבר הכללי.
ש"ב: 
סדרה חשבונית – כרך ב-1:
עמ' 95 תר' 9-1.
חשבון דיפרנציאלי – כרך א:
עמ' 620 תר' 1,4,7,10,13,16,19,21,24,27,30,35,44,45.
עמ' 625 תר' 1, 3,7,9,12,16,20,22,23,28.
עמ' 630 תר' 2,3,4,8,10,11.
עמ' 633 תר' 3,6,7,10. 
עמ' 638 תר' 2,7,15,18,25,28. 
עמ' 642 תר' 5,9,12,16,23.
עמ' 646 תר' 1,4,8,11,16,17,19,21,23,26,29.
עמ' 650 תר' 1,3,11,21,27,28.
גאומטרייה – בחינות בגרות:
שאלון 581 קיץ תשס"ט מיום 25.05.2009 שאלה מס' 4 | 
לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 581 קיץ מועד ב תשס"ט מיום 14.07.2009 שאלה מס' 4 | 
לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
גאומטרייה אנליטית – בחינות בגרות:
שאלון 582 חורף תש"ע מיום 28.01.2010 שאלה מס' 1 | 
לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 582 קיץ תש"ע מיום 25.05.2010 שאלה מס' 1 | 
לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
הערות: 
1) יש להדפיס את טבלאות העזר למעקב אחר פתרונות שאלות מבגרויות (ראה שורות 11,12 בתוכן העיניינים של הקורס).
2) ניתן להגיע אל שאלות הבגרות הללו דרך שורות 9,10 בתוכן העיניינים. 
3) הצעות פתרון מלאות תישלחנה לשאלות הנ"ל, אותן אכתוב עבורכם, ולכן אל תחפשו אחר פתרונות במקורות אחרים במרשתת. 

במפגש 19 (31.10.19) ייערך בוחן מס' 15. חומר לבוחן: (1) סדרה חשבונית (איבר כללי) (2) חשבון דיפרנציאלי (פונקציות וגרפים). 

מפגש מס' 19 מהתאריך 31.10.19
תוכן המפגש:
חשבון דיפרנציאלי (פונקציות וגרפים), סדה חשבונית (איבר כללי) – בוחן מס' 15
חשבון דיפרנציאלי:
הנגזרת ושימושיה – 9 נוסחאות + רעיון מרכזי ראשון בחשבון דיפרנציאלי. 
סדרה חשבונית:
הגדרת סדרה לפי מקום ועפ"י כלל נסיגה, תכונת הסדרה החשבונית, בעיות מחיי היומיום, מספרים טבעיים.
ש"ב:
סדרה חשבונית – כרך ב-1:
עמ' 96 תר' 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,25,27,28,29,30.
חשבון דיפרנציאלי – כרך א:
עמ' 655 תר 12-1
עמ' 660 תר' 1,4,7,9,11
עמ' 662 תר' 1,5,6,7,10,13,16
עמ' 665 תר' 1,3,5,11,13,15,18,21,27,33,37,42,47,50,54
עמ' 668 תר' 1,4,7,10,13 (רק סעיף ב)
עמ' 671 תר' 2,4,5,9,11,17
עמ' 674 תר' 1,4,8,11,13,18
עמ' 675 תר' 1,4,7,9,12
עמ' 678 תר' 4,9,11,18
עמ' 683 תר' 1,5,8,13,19   
גאומטרייה – בחינות בגרות:
שאלון 581, חורף תש"ע מיום 28.01.2010, שאלה מס' 4 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 581, קיץ תש"ע (גנוז) מיום 25.05.2010, שאלה מס' 4 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 581, קיץ תש"ע מיום 25.05.2010, שאלה מס' 4 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
גאומטרייה אנליטית – בחינות בגרות:
שאלון 582, חורף תשע"א מיום 31.01.2011, שאלה מס' 1 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 582, קיץ תשע"א מיום 23.05.2011, שאלה מס' 1 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 582, חורף תשע"ב מיום 23.01.2012, שאלה מס' 1 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה

במפגש 20 (03.11.19) ייערך בוחן מס' 16. חומר לבוחן: (1) סדרה חשבונית (כרך ב-1 עמ' 95 תר' 30-1). (2) חשבון דיפרנציאלי – נגזרת ושימושיה (כרך א עמ' 695-618). 

מפגש מס' 20 מהתאריך 03.11.19
תוכן המפגש:
חשבון דיפרנציאלי (נגזרת ושימושיה), סדרה חשבונית (איבר כללי) – בוחן מס' 16
חשבון דיפרנציאלי:
נקודות קיצון קומיות, תחומי עלייה וירדה, חקירת פונקציה, נקודות קיצון מוחלטות.
סדרה חשבונית:
סכום
ש"ב:
סדרה חשבונית – כרך ב-1:
עמ' 106 תר' 41-1
חשבון דיפרנציאלי – כרך א:
עמ' 726 תר' 41-16
עמ' 738 תר' 9,12,16,20,22

במפגש הבא (05.11.19) ייערך מבחן מס' 3. חומר למבחן: (1) אלגברה. (2) סדרות. (3) גאומטרייה. (4) חשבון דיפרנציאלי. (5) גאומטרייה אנליטית. (6) גדילה ודעיכה.
שעת התחלה: 08:30
שעת סיום: 10:30 (אין תוספת זמן)
מספר השאלות: 6 (אחת לכל נושא)
מבנה: אין בחירה    

מפגש מס' 21 מהתאריך 05.11.19
תוכן המפגש:
מבחן מס' 3
סדרות:
חשבונית: בעיות מחיי היומיום, תרגילים שונים. 

הנדסית: איבר כללי, הגדרת סדרה, תכונת הסדרה ההנדסית (ממוצע הנדסי). 
חשבון דיפרנציאלי:
זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף, פונקציה ללא ביטוי אלגברי מפורש, הקשר בין גרף הפונקצייה לגרף הנגזרת, בעיות קיצון עם מספרים – פולינומים
ש"ב:
סדרות – כרך ב-1:
עמ' 109 תר' 42, 46, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 81, 82, 83
עמ' 123 תר' 3,5,7,11,15,19,21,23,28,31,34,41. 
גאומטרייה – בחינות בגרות:

שאלון 581, קיץ ב תשע"א מיום 14.07.2011, שאלה מס' 4 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 581, קיץ תשע"א מיום 23.05.2011, שאלה מס' 4 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
גאומטרייה אנליטית – בחינות בגרות:
שאלון 582, קיץ תשע"ג מיום 21.05.2013, שאלה מס' 1 | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה
שאלון 582, חורף תשע"ג מיום 28.01.2013, שאלה מס' 1 סעיף א בלבד | לחץ כאן להורדת הצעת פתרון מלאה

במפגש 22 (07.11.19) ייערך בוחן מס' 17. חומר לבוחן: סדרה חשבונית. 

מפגש מס' 22 מהתאריך 07.11.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 17 – סדרה חשבונית.
סדרות: תרגול סדרה חשבונית, סכום סדרה הנדסית.
חשבון דיפרנציאלי: בעיות קיצון – מספרים, גאומטריות, פונקציות וגרפים.
ש"ב:
סדרות – כרך ב-1:
עמ' 127 תר' 44,58,60,62
עמ' 132 תר' 3,9,12,16,25
עמ' 136 תר' 3,7,11,14,22,29,33,40,43,46,48,52,58
חשבון דיפרנציאלי – כרך א:
עמ' 760 תר' 1,6,8,16
עמ' 764 תר' 2,6,11,18,22,28
עמ' 771 תר' 2
עמ' 775 תר' 2,4,7,11,17,22,33,38
גאומטרייה – בחינות בגרות:
שאלון 581, חורף תשע"ב מיום 23.01.2012, שאלה מס' 4
גאומטרייה אנליטית – בחינות בגרות:
שאלון 582, קיץ ב תשע"ב מיום 12.07.2012, שאלה מס' 1
סדרות – בגרות:
שאלו 581, חורף תש"ע מיום 28.01.2010, שאלה מס' 2
שאלון 581, קיץ תש"ע מיום 25.05.2010, שאלה מס' 2

במפגש 23 (10.11.19) ייערך בוחן מס' 18. חומר לבוחן: סדרה הנדסית.

מפגש מס' 23 מהתאריך 10.11.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 18 – סדרה הנדסית. 
סדרות: תרגול, סדרה הנדסית אינסופית.
חשבון דיפרנציאלי: פונקציה רציונלית.
ש"ב: 
סדרות – כרך ב-1:
עמ' 147 תר' 4,7,9,10,11,12,17,18,20,22,23,24,26,28,39,41,46
חשבון דיפרנציאלי – כרך א:

עמ' 750 תר' 2,8,17,23
עמ' עמ' 790 תר' 44-1

עמ' 793-800 תר' 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,
עמ' 803 תר' 4,8,12,16,20,24
עמ' 805 תר' 2,4,6,8,10,12,14,16,18
עמ' 809 תר' 9,10,13,16
עמ' 812 תר' 5,6,9,12,13,15,16
עמ' 823 תר' 26,32,35,42,43,45,48

במפגש 24 (14.11.19) ייערך בוחן מס' 19. חומר לבוחן: סדרה הנדסית אינסופית.

מפגש מס' 24 מהתאריך 14.11.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 19 – סדרה הנדסית אינסופית.
סדרות: כלליות.

חשבון דיפרנציאלי – פונקציות רציונאליות.
בעיות מילוליות: תנועה. 
ש"ב:
בעיות תנועה – כרך ב-1:
עמ' 25 תר' 20-1 ללא 4,14
סדרות כלליות – כרך ב-1:
עמ' 171 תר' 5,18,32
עמ' 177 תר' 5,23,30
עמ' 185 תר' 2,10
עמ' 189 תר' 5,15
חקירת פונקציה רציונאלית – כרך ב-2:
עמ' 47 תר' 22-1
עמ' 50 תר' 1,5,9,16,20,25
עמ' 57 תר' 2,12,18
עמ' 58 תר' 7,14
עמ' 63 תר' 4,7,13,14
עמ' 69 תר' 4,9
עמ' 74 תר' 5,10,13,20,26,32,34
עמ' 75 תר' 1,2,4,19

במפגש 25 (17.11.19) ייערך מבחן מס' 4. חומר למבחן: (1) סדרות (2) גאומטרייה (3) חשבון דיפרנציאלי – חקירת פונקציה (4) חשבון דיפרנציאלי – בעיית קיצון (5) גאומטרייה אנליטית (יש לבחור 4 מהשאלות 5-1, 120 דקות, שעת התחלה: 08:00 בבוקר)  

מפגש מס' 25 מהתאריך 17.11.19
תוכן המפגש:

מבחן מס' 4
פונקציות רציונאליות – חקירה אלמנטרית
פונקציה – הזזה מעלה/מטה/ימינה/שמאלה
בעיות תנועה
פונקציות אי רציונאליות
ש"ב:
בעיות תנועה ב-1:
מעמוד 25 תרגילים: 21,23,26,30,35,41,48,56,65,75

פונקציה רציונאלית ב-2: עמ' 86 תר' 9,15,21,25,41,43,48,54

פונקציה אי רציונאלית ב-2: עמ' 139 תר' 1,2,4,5,6,7,8,9  

במפגש 26 (19.11.19) ייערך בוחן מס' 20. חומר לבוחן: חקירת פונקציה רציונאלית (בדומה לשיעורי הבית)

מפגש מס' 26 מהתאריך 19.11.19
תוכן המפגש:

בוחן מס' 20 (מתכונת בית)
קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת – מענה על קשיים מצטברים
פונקציה אי רציונאלית – אסימפטוטות
בעיות הספק
ש"ב:
בעיות תנועה ב-1: מעמוד 25 תרגילים: 80,90,100

בעיות הספק ב-1: מעמוד 47 תרגילים 3,5,9,13,16,19,22,24,25

פונקציה אי-רציונאלית ב-2: 
עמ' 147 תר' 7,14,23
עמ' 155 תר' 4,10,15  

במפגש 27 (21.11.19) ייערך בוחן מס' 21. חומר לבוחן: חקירת פונקציה אי רציונאלית (בדומה לשיעורי הבית)

מפגש מס' 27 מהתאריך 21.11.19
תוכן המפגש:

בוחן מס' 21
פונקציות אי רציונאליות – מענה על שאלות משיעורי הבית
נקודות פיתול תוך מציאת תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה

פונקציות מעריכיות שבסיסן e
ש"ב:
בעיות מילוליות ב-1:
(1) תנועה – מעמוד 25 תרגילים: 101,102

(2) הספק ב מעמוד 47 תרגילים 30,32,35,39,44,50 

נקודות פיתול תוך מציאת תחומי קעירות כלפי מעלה וכלפי מטה ב-2:
(1) פונקציית פולינום – עמ' 170 תר' 16,33
(2) פונקציה רציונאלית – עמ' 175 תר' 6,11
(3) פונקציה אי רציונאלית – עמ' 179 תר' 2,5 

פונקציות מעריכיות ג-2: עמ' 218 תר' 5,12,18,25,34,40,45,50
עמ' 239 תר' 7,8,10,14     
 

במפגש 28 (24.11.19) ייערך בוחן מס' 21. חומר לבוחן: בעיות מילוליות: תנועה, הספק.

מפגש מס' 28 מהתאריך 24.11.19
תוכן המפגש:
מענה על שאלות משיעורי הבית – בעיות מילוליות
בוחן 22
מענה על שאלות משיעורי הבית – נקודות פיתול
מענה על שאלות משיעורי הבית – פונקציות מעריכיות
פונקציות לוגריתמיות – אסימפטוטות, חקירה מלאה
ש"ב:
בעיות מילוליות ב-1:
(1) תנועה – מעמוד 25 תר' 103
(2) הספק – מעמוד 47 תר' 51,52
פונקציות מעריכיות ג-2:
פונקציות לוגריתמיות – חקירה מלאה:
עמוד 360 תר' 13,17,22,24,33
עמוד 327 תרגילים 7,8,13,16
חזרה למבחן (ראה מטה)

במפגש 29 (26.11.19) ייערך מבחן מס' 5, מבנה המבחן:
שאלה 1 – בעיה מילולית
שאלה 2 – סדרות 
שאלה 3 – גאומטרייה
שאלה 4 – חקירת פונקציה רציונאלית
שאלה 5 – חקירת פונקציה אי רציונאלית
שאלה 6 – חקירת פונקציה מעריכית
שאלה 7 – חקירת פונקציה לוגריתמית
שאלה 8 – בעיית קיצון
שאלה 9 – הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
שאלה 10 – גאומטרייה אנליטית
שאלה 11 – גדילה ודעיכה
אין בחירה – משך הבחינה: 5.5 שעות ללא הפסקה. שעת התחלה: 08:30. 
הערה: 30 דקות בממוצע לשאלה ולכן תידרשו להתנהל בקצב עבודה גבוה!

מפגש מס' 29 מהתאריך 26.11.19
תוכן המפגש:
מבחן מס' 5
ש"ב:
1. למד היטב את הצעת הפתרון של מבחן מס' 5 שהועלתה לאתר.
2. פתרון תשע השאלות הבאות מבחינות הבגרות:
– שאלון 581 קיץ תשס"ט מיום 25.05.2009 שאלות 1,9
– שאלון 581 קיץ ב תשס"ט מיום 14.07.2009 שאלות 1,8
– שאלון 581 חורף תש"ע מיום 28.01.2009 שאלות 1,7
– שאלון 582 חורף תש"ע מיום 28.01.2010 שאלה 4
– שאלון 582 קיץ תש"ע מיום 25.05.2010 שאלה 4
– שאלון 582 קיץ תשע"א מיום 23.05.2011 שאלה 5

במפגש 30 (28.11.19) ייערך בוחן מס' 23. חומר לבוחן: חקירת פונקציה לוגריתמית.

מפגש מס' 30 מהתאריך 28.11.19
תוכן המפגש:
גרף של פונקציה עם ערך מוחלט
מענה על שאלות  – פונקציות לוגריתמיות
בוחן מס' 23
פונקציות חזקה
טריגונומטרייה – משולש ישר זווית
מספרים מרוכבים – הגרות ראשוניות 
ש"ב
1. פונקציות חזקה – כרך ג-2: עמ' 376 תר' 5,14,22 | עמ' 385 תר' 2,3
2. טריגונומטרייה במישור – כרך א: עמ' 393 תר' 15-1, עמ' 397 תר' 12-1, עמ' 400 תר' 12-1, עמ 402 תר' 19-1, עמ' 406 תר' 12-1  
3. מספרים מרוכבים – כרך ג-2: עמ' 16 תר' 55-1
4. פתרון ארבע השאלות הבאות מבחינות הבגרות:

– שאלון 582 חורף תשע"ב מיום 23.01.2012 שאלות 4,5
– שאלון 582 חורף תשע"ג מיום 28.01.2013 שאלה 5
– שאלון 582 קיץ תשע"ג מיום 21.05.2013 שאלה 5

במפגש 31 (01.12.19) ייערך בוחן מס' 24. חומר לבוחן: חקירת פונקציית חזקה. 

מפגש מס' 31 מהתאריך 01.12.19
תוכן המפגש:
פונקציית חזקה – מענה על שאלות
בוחן מס' 24
טריגונומטרייה – התייחסות לשיעורי הבית, 2 נוסחאות לחישוב שטח משולש, נוסחה לחישוב שטח מרובע, הוכחת 10 הזהויות הראשונות, הכרת זהות מס' 11.
מספרים מרוכבים – מענה על שאלות משיעורי הבית, סדרות, מספר צמוד, חילוק מספרים מרוכבים, הוצאת שורש למספר מרוכב.  
ש"ב:
1. טריגונומטרייה במישור – כרך א: 416/3,7 | 420/4,8,13 | 426/3,7 | 429/2,8 | 433/5,13 | 436/4,7
2. טריגונומטרייה במישור – לימוד בעל -פה של 10 הזהויות הראשונות.  

2. מספרים מרוכבים – כרך ג-2: 17/57,59,61,62,66,70,72,74 | 21/2,5,9,14,20,27,35,44,54,65 | 26/2,3,5,8,12,17,23,30,32,33 

במפגש 32 (03.12.19) ייערך בוחן מס' 25. חומר לבוחן: טריגונומטרייה, מספרים מרוכבים. 

מפגש מס' 32 מהתאריך 03.12.19
תוכן המפגש:
טריגונומטרייה: פתרון משוואות פשוטות עם זווית חדה, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים, חישובים במרחב (לרבות תיבה וקובייה).
מספרים מרוכבים וטריגונומטרייה: התייחסות לש"ב, מעגל היחידה.

בוחן מס' 25 ניתן לפתרון במתכונת בית

ש"ב:
1. טריגונומטרייה במישור – כרך א: 437/2,8,11,14 | 440/5,15,25 | 446/7 | 450/5,14 | 453/7 | 455/4,16,28 | 462/6,16 | 475/2,5,9,16,24,35,44 | 484/3,4 | 486 / 2,6,18 | 494/5,15,25,36,41,49 | 503/6,9,15,28,35 | 513/2,5,9,15,19 | 520/2,6,9,11,13,18,20,24,29
  
2. מספרים מרוכבים – כרך ג-2:  עמוד 26: 4,6,7,9,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,34 
3. בוחן מס' 25 במתכונת בית (ראה בקטגוריית "בחנים ומבחנים")

במפגש 32 (05.12.19) ייערך בוחן מס' 26. חומר לבוחן: גאומטרייה אנליטית – מקום גאומטרי.  

מפגש מס' 33 מהתאריך 05.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 26
זהויות טריגונומטריות, הצגה קוטבית ואלגברית של מספרים מרוכבים במישור גאוס

ש"ב:
1. מספרים מרוכבים – כרך ג-2: עמ' 34-33 תר' 35-1.
2. מבחני בגרות:
– שאלון 581 קיץ ב תשע"ט מיום 11.07.2019 שאלות 1,2,4
– שאלון 581 קיץ א תשע"ט מיום 20.05.2019 שאלות 1,2,4
– שאלון 581 חורף תשע"ט מיום 24.01.2019 שאלות 1,2,4
– שאלון 582 קיץ ב תשע"ט מיום 11.07.2019 שאלה 1
– שאלון 582 קיץ א תשע"ט מיום 20.05.2019 שאלה 1 
– שאלון 582 חורף תשע"ט מיום 24.01.2019 שאלה 1
– שאלון 582 קיץ ב תשע"ח מיום 12.07.2018 שאלה 1 
– שאלון 582 קיץ א תשע"ח מיום 24.05.2018 שאלה 1

במפגש 33 (08.12.19) ייערך בוחן מס' 27. חומר לבוחן: גאומטרייה.

מפגש מס' 34 מהתאריך 08.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 27

טריגונומטרייה: משוואות טריגונומטריות
מספרים מרוכבים: התייחסות לש"ב, כפל וחילוק מספרים המוצגים טריגונומטרית, מישור גאוס – בעיות גאומטריות, נוסחת דה-מואבר, שורשי היחידה. 

ש"ב:
משוואות טריגונומטריות – כרך א:
עמ' 593 תר' 2,4,9,13

עמ' 596 תר' 4,7,10,14
עמ' 599 תר' 2,5,9,14,20,27,29,35,36
עמ' 602 תר' 2,6,10,15,16,20
עמ' 605 תר' 5,11,19,23,38,51,59,60,78
עמ' 611 תר' 2,3,6,9,11,16,21,22,27 
מספרים מרוכבים – כרך ג-2:
עמ' 39 תר' 4,5,7,9,11,15,19,23,25,29,33,41,45,50,56

עמ' 44 תר' 3,6,10,19,22,23,26,40,41,49,57,61
עמ' 53 תר' 4,7,8,16,20,26,32,40,47,51,55,62
עמ' 60 תר' 1,2,3,4,5
טריגונומטרייה במישור – כרך ב-1:
עמ' 513 תר' 5,10,15,20,25,30
עמ' 527 תר' 2,4,6,8

מפגש מס' 35 מהתאריך 10.12.19
תוכן המפגש:
מענה על שאלות משיעורי הבית – מרוכבים, משוואות טריגונומטריות
מספרים מרוכבים: שורשים מסדר n
חשבון אינטגרלי: 13 נוסחאות , חלוקת פולינומים – שאלון 581

ש"ב:
מספרים מרוכבים:
עמ' 64 תר' 2,4,5,7,8,10,11,14,15,17,18,20,21,22,,24,26,28,30,32
אינטגרלים – כרך א:
894-901 הכל

אינטגרלים – כרך ב-2:
עמוד 358 תר' 7-12

עמ' 363 תר' 11-20
עמ' 365 תר' 12-1

במפגש 36 (12.12.19) ייערך בוחן מס' 28. חומר לבוחן: סדרות, בעיות מילוליות.

מפגש מס' 36 מהתאריך 12.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 28
מענה על שאלות משיעורי הבית – מרוכבים
חשבון אינטגרלי: נוסחאות – שאלון 582
מודל לחישוב שטח
מודל לחישוב נפח

ש"ב:
אינטגרלים – כרך ג-2:
עמ' 405 תר' 16-1
עמ' 407 תר' 18-1
עמ' 410 תר' 15-1
עמ' 411 תר' 12-1
עמ' 414 תר' 11-1, 24-13, 31-28
עמ' 428 תר' 45-1, 59-47, 63-61

בחינות בגרות שאלון 582:
מבחנים 5-1 שאלה 3 – מרוכבים

בחינות בגרות שאלון 581
מבחנים 5-1 שאלה 5 – טריגונומטרייה
מבחנים 5-4 שאלות 1,2,4 – מילולית, סדרות, גאומטרייה  

במפגש 37 (15.12.19) ייערך בוחן מס' 29. חומר לבוחן: מספרים מרוכבים.

מפגש מס' 37 מהתאריך 15.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 29
מענה על שאלות משיעורי הבית – חשבון אינטגרלי בדגש טכניקה
טריגונומטרייה במרחב: מודל לחישוב זווית בין מישורים, מודל לחישוב זווית בין מישורים.
פונקציות טריגונומטריות: רדיאן, מעבר ממעלות לרדיאן, נגזרות טריגונומטריות

ש"ב:
חשבון אינטגרלי – שטח – כרך ב-2:

389/17
397/15
401/8
408/22
416/13 – תרגיל מתוחכם
418/8
428/3
431/5
חשבון אינטגרלי – שטח – כרך ג-2:
438/11
441/27
448/14
456/10
458/10
460/24
467/18
חשבון אינטגרלי – נפח – כרך ב-2:
446/3
449/22
חשבון אינטגרלי – נפח – כרך ג-2:
476/4
480/3
חשבון אינטגרלי – בעיות קיצון – כרך ב-2:
460/10
462/18
חשבון אינטגרלי – בעיות קיצון – כרך ג-2:
490/7
491/13

במפגש 38 (17.12.19) ייערך בוחן מס' 30. חומר לבוחן: גאומטרייה אנליטית.

מפגש מס' 38 מהתאריך 17.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 30
פונקציות טריגונומטריות: רדיאן, מעבר ממעלות לרדיאן, נגזרות טריגונומטריות, אינטגרלים, חקירות.

ש"ב:
פונקציות טריגונומטריות – כרך ב-2:
198/14
199/28
201/2,5,8
204/39-1
209/31
228/17,23,25,29
241/19
247/4
360-26-1
372/38,43
421/2,12,22
449/4,6

טריגונומטרייה במרחב – כרך ג-1:
234/8
243/16
247/4
249/11
259/20
263/5
265/19

במפגש 39 (19.12.19) ייערך בוחן מס' 31. חומר לבוחן: חדו"א.  

מפגש מס' 39 מהתאריך 19.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 31
פונקציות טריגונומטריות, וקטור בגישה גאומטרית
ש"ב:
וקטורים בגישה גאומטרית – כרך ג-1:
291/11-1
297/19-1
בחינות בגרות שאלון 581:
מבחנים 5-1 שאלות 8,7,6 – סה"כ 15 שאלות 
בחינות בגרות שאלון 582:
מבחנים 5-1 שאלות 5,4 – סה"כ 10 שאלות
מבחן 6 שאלות 1,3,4,5 – סה"כ 4 שאלות

היקף העבודה המאתגרת לסופ"ש: 29 שאלות בגרות!

במפגש 40 (22.12.19) ייערך בוחן מס' 32. חומר לבוחן: חדו"א.  

מפגש מס' 40 מהתאריך 22.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 32
וקטור בגישה גאומטרית
הסתברות
ש"ב:
וקטורים בגישה גאומטרית – כרך ג-1:
306/5,9,15,18,20,22,24
315/5,8,13
322/2,3

325/1,3,5
331/2,3
335/1,3
הסתברות – כרך ב-2:
508/9-1
514/10-1
518/5-1

במפגש 41 (24.12.19) ייערך בוחן מס' 33. חומר לבוחן: טריגונומטרייה במישור.  

מפגש מס' 41 מהתאריך 24.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 33
וקטור בגישה גאומטרית
הסתברות

ש"ב

וקטורים – כרך ג-1:
עמוד 343 תרגילים 3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,19
עמוד 348 תרגילים 2,5,8,11,12,14,16,19,20
עמוד 359 תרגילים 2,6,8,11,16,19,21,28,32,33,39,41,46

הסתברות – כרך ב-2:
עמוד 524 תרגילים 14-1
עמוד 530 תרגילים 8-1
עמוד 534 תרגילים 29-1
עמוד 542 תרגילים 23-1

מפגש מס' 42 מהתאריך 26.12.19
תוכן המפגש:
וקטור בגישה גאומטרית – התייחסות לש"ב, לא למדנו חומר חדש.
הסתברות – התייחסות לשיעורי הבית, התפלגות בינומית (נוסחת ברנולי)
ש"ב:
וקטורים – כרך ג-1:
עמוד 359 תרגילים 38,39,42,43,44,45,
הסתברות – כרך ב-2:
עמוד 557 תרגילים 4,7,11,16,22,29,35,40,44,46,48,51
בחינות בגרות שאלון 581:
מבחן 6 שאלות 1,2,4,5
מחן 7 שאלות 1,2,4,5,6,7,8
סה"כ 12 שאלות – שאלון 581

בחינות בגרות שאלון 582:
מחן 11 שאלה 5
מבחנים 7,8 שאלות 1,3,4,5
סה"כ 9 שאלות – שאלון 582

במפגש 43 (29.12.19) ייערך בוחן מס' 34. חומר לבוחן: מספרים מרוכבים.

מפגש מס' 43 מהתאריך 29.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 34
וקטור בגישה אלגברית

הסתברות – התייחסות לשיעורי הבית, התפלגות בינומית (נוסחת ברנולי), טבלה דו מימדית.
ש"ב:
וקטורים – כרך ג-1:

393/6,8
398/1,3,5,8,9,11,12,14,16,19
403/2,5,7,13,15,17,19,21,22,24,26,27,28,31,33
הסתברות – כרך ב-2 – 96 תרגילים:
568/2,3,4,5,6,8
573/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32
582/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
585/1,2,3,4,5,6,7,8
588/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
604/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

במפגש 44 (31.12.19) ייערך בוחן מס' 35. חומר לבוחן: בעיה מילולית, סדרות.  

מפגש מס' 44 מהתאריך 31.12.19
תוכן המפגש:
בוחן מס' 35
וקטור בגישה אלגברית

הסתברות – התייחסות לשיעורי הבית
ש"ב:
וקטורים – כרך ג-1:
410/2,11,17

417/2,4,7,11,17
422/2,3,5,8,11,15,19,20
425/2,4 (לא למדנו איך לפתור את סעיף ב – נסו לחשוב על כך)
בגרויות:
"סגירת חורים"

במפגש 45 (1.1.20) ייערך בוחן מס' 36. חומר לבוחן: הסתברות.  

מפגש מס' 45 מהתאריך 1.1.20
תוכן המפגש:
בוחן מס' 36
וקטור בגישה אלגברית
ש"ב:
וקטורים – כרך ג-1:
426/9,14

433/3,5,6,8,10,13,17,22,25,26
442/2,3,5,9,13,16,18,23,26,29,31,32,39,41,43
450/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14
459/1,3,5,7,10,11,13,20,22,26,31,32,36,40,43,49
469/1,3,5,7,9,13,16,19,21,25,27,33,35

במפגש 46 (2.1.20) ייערך בוחן מס' 37. חומר לבוחן: בעיות קיצון. 

מפגש מס' 46 מהתאריך 2.1.20
תוכן המפגש:
בוחן מס' 37
וקטור בגישה אלגברית
ש"ב:
וקטורים – כרך ג-1:
480/2,17,21,26,29,33,35,38,40,43,51,52,55,57
488/3,5,9,11,13,17,19,22,26,28,34,37
495/3,6,8,12,16,23,28,33,35
505/1,4,7,9,10,11,12,13,14,16,17,20,22,26,28,30,32,34,36,38,40,42,43,45,46,47

הערה: אין צורך לפתור שאלות מבחינות בגרות. פתרו כרצונכם שאלות מחוברת "בר אילן" או ממבחני המתכונת בכרכים ב-2, ג-2. 

במפגש 47 (5.1.20) ייערך בוחן מס' 38. חומר לבוחן: חדו"א בדגש אינטגרלים. 

מפגש מס' 47 מהתאריך 5.1.20
תוכן המפגש:
בוחן מס' 38
וקטור בגישה אלגברית – זוויות ומרחקים
תרגול לבגרות – בעיות תנועה
ש"ב:
וקטורים – כרך ג-1:
513/3,12,17,24

524/2,8,19,25,33
531/3,6,8,19,21,28
539/4,14,26
547/7,8,15,22
553/4,8,17,27
558/5,9
561/5,11,14
565/6,13
569/4,9
שאלון 582 – בגרויות:
שאלה מס' 2 – מבחנים 1,2,3,4

במפגש 48 (6.1.20) ייערך בוחן מס' 39. חומר לבוחן: גאומטרייה אנליטית

מפגש מס' 48 מהתאריך 6.1.20
תוכן המפגש:
בוחן מס' 39
תרגול לבגרות – סדרות, הסתברות, גאומטרייה, טריגונומטרייה
ש"ב:
שאלון 581 – בגרויות:
משאלון 582 – בגרויות:
שאלה מס' 2 – מבחנים 8-5

במפגש 49 (7.1.20) ייערך בוחן מס' 40. חומר לבוחן: הסתברות

מפגש מס' 49 מהתאריך 7.1.20
תוכן המפגש:
בוחן מס' 40
תרגול לבגרות – חדוו"א
ש"ב:
שאלון 581 – בגרויות:
מבחן 11 – שאלות 1,2,4,5,7,8
שאלון 582 – בגרויות:
מבחן 11 – שאלה 2
מבחן 12 – שאלות 2,4,5

במפגש 50 (8.1.20) ייערך בוחן מס' 41. חומר לבוחן: מרוכבים, טריגונומטרייה 

מפגש מס' 50 מהתאריך 8.1.20
תוכן המפגש:
בוחן מס' 41
תרגול לבגרות – ווקטורים
ש"ב:
לימוד עצמי למתכונת שתיערך מחר

במפגש 51 (9.1.20) ייערך מבחן מתכונת מס' 1 – שאלונים 581,582 

מפגש מס' 51 מהתאריך 9.1.20
תוכן המפגש:
מבחן מתכונת מס' 1
ש"ב:
שאלון 581 – בגרויות בדגש חדוו"א:

מבחן 8 – שאלות 6,7,8
מבחן 9 – שאלות 6,7,8

מבחן 10 – שאלות 6,7,8
מבחן 12 – שאלות 6,7,8

שאלון 582 – בגרויות בדגש וקטורים:
מבחנים 26-35 – שאלה 2

במפגש 52 (12.1.20) ייערך בוחן מס' 42. חומר לבוחן: וקטורים, חדוו"א (581) 

מפגש מס' 52 מהתאריך 12.1.20
תוכן המפגש:
בוחן 42
מרוכבים, חדוו"א, מילולית, סדרות
ש"ב:
שאלון 581 – בגרויות:

מבחן 8 – שאלות 2,3,4,5
שאלון 582 – בגרויות: 
מבחנים 35-30 – שאלה מס' 5

במפגש 53 (13.1.20) ייערך בוחן מס' 43. חומר לבוחן: חדוו"א (582) 

מפגש מס' 53 מהתאריך 13.1.20
תוכן המפגש:
בוחן 43
הסתברות, גאומטרייה, טריגונומטרייה, חדוו"א
ש"ב:
שאלון 581 – בגרויות:
מבחן 9 – שאלות 3,4,5
מבחן 10 – שאלות 1,4,5
שאלון 582 – בגרויות:
מבחן 9 – שאלות 3,4,5
מבחן 10 – שאלות 3,4,5

במפגש 54 (14.1.20) ייערך בוחן מס' 44. חומר לבוחן: הסתברות, סדרות ובעיות מילוליות.  

מפגש מס' 54 מהתאריך 14.1.20
תוכן המפגש:
בוחן 44
גאומטרייה אנליטית, וקטורים
ש"ב:
שאלון 582 – בגרויות:
מבחן 17,18 – שאלות 1,2,3

במפגש 55 (15.1.20) ייערך בוחן מס' 45. חומר לבוחן: 582 פרק ראשון

מפגש מס' 55 מהתאריך 15.1.20
תוכן המפגש:
בוחן 45
מרוכבים, חדוו"א
ש"ב:
היערכות עצמית למבחן מתכונת מס' 2

במפגש 56 (16.1.20) ייערך מבחן מתכונת מס' 2 – שאלונים 581,582

מפגש מס' 56 מהתאריך 16.1.20
תוכן המפגש:
מבחן מתכונת מס' 2
ש"ב:
שאלון 581 – בגרות: מבחן 19 שאלות 1-8
שאלון 582 – בגרות: מבחן 20 שאלות 1-5

אין בחנים עד סוף הקורס

מפגש מס' 57 מהתאריך 19.1.20
תוכן המפגש:
חדוו"א 582, מילולית, סדרות, הסתברות וגאומטרייה 
ש"ב:
שאלון 581 – בגרות: מבחן 13 שאלה 3, מבחן 15 שאלות 1,2,4,5,6,7,8
שאלון 582 – בגרות: מבחן 21 שאלות 1-5

מפגש מס' 58 מהתאריך 20.1.20
תוכן המפגש:
טריגונומטרייה במישור, חדוו"א 581, אנליטית, וקטורים, טריגונומטרייה במרחב 
ש"ב:
שאלון 581 – בגרות:
מבחן 12 שאולת 1,2,5
מבחן 13 שאלה 6
מבחן 14 שאלות 3,4,7,8

שאלון 582 – בגרות:
מבחן 13 שאלות 1,2
מבחן 14 שאלות 4,5
מבחן 19 שאלה 3

מפגש מס' 58 מהתאריך 20.1.20
תוכן המפגש:
מרוכבים, חדוו"א 582, תנועה, סדרות, הסתברות, גאומטרייה 
ש"ב:
שאלון 581 – בגרות:
מבחן 18 שאולת 1,2,3,4,5,6,7
מבחן 20 שאלה 9

שאלון 582 – בגרות:
מבחן 15 שאלות 1,2
מבחן 16 שאלה 5

מבחן 17 שאלה 4
מבחן 26 שאלה 3