אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מפגש מס' 1:
דף קשר
דו"ח מעקב נוכחות
לוח מפגשים
קורסים הבאים באבירם פלדמן
הרשמה לבחינה
תקציר של דרישות הקורס ומאפייניו
מבנה הבחינה הפסיכומטרית
עצות לתקופת הלמידה בקורס
עצות העוסקות בשינון ובחזרה לטובת זכירה בעל־פה עת הבחינה

מפגש מס' 2:
מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית
מבדק מס' 1
הגיליון לסימון התשובות בבחינה

מפגש מס' 3:
מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית
מבדק מס' 2
החזרת מבדק מס' 1

מפגש מס' 4:
מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית
מבדק מס' 3
החזרת מבדק מס' 2

מפגש מס' 5:
מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית
מבדק מס' 4

מפגש מס' 6:
מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית
מבדק מס' 5
החזרת מבדקים מס' 3,4

מפגש מס' 7:
מענה על שאלות מתוך שיעורי הבית
מבדק מס' 6
החזרת מבדק מס' 5

מפגש מס' 1:
מבנה של פרק באנגלית 
חשיבות העושר הלשוני באנגלית | כיתה
תדריך ללימוד 16 יחידות הלימוד | כיתה
בחירת ספרי קריאה
אוצר מילים – יחידה מס' 1

מפגש מס' 2:
קידומות וסיומות
שאלות מסוג השלמת משפט | ש"ב: יחידות 3-1
אוצר מילים – יחידה מס' 2

מפגש מס' 3:
שאלות מסוג השלמת משפט | ש"ב: יחידות 6-4
אוצר מילים – יחידה מס‘ 3

מפגש מס' 4:
שאלות מסוג השלמת משפט | ש"ב: יחידות 9-7
אוצר מילים – יחידה מס' 4

מפגש מס' 5:
שאלות מסוג השלמת משפט | ש"ב: יחידות 12-10
אוצר מילים – יחידה מס' 5

מפגש מס' 6:
שאלות מסוג השלמת משפט | ש"ב: יחידות 15-13
אוצר מילים – יחידה מס' 6

מפגש מס' 7:
שאלות מסוג השלמת משפט | ש"ב: יחידות 18-16
אוצר מילים – יחידה מס' 7

מפגש מס' 1:
מבנה של פרק בחשיבה מילולית
חשיבות העושר הלשוני בעברית | כיתה
תדריך ללימוד 20 יחידות הלימוד | כיתה
בחירת ספרי קריאה
אוצר מילים – יחידה מס' 1

מפגש מס' 2:
שאלות מסוג אנלוגיות | ש"ב – יחידות 10-1
אוצר מילים – יחידה מס' 2

מפגש מס' 3:
שאלות מסוג אנלוגיות | יחידות 20-11
אוצר מילים – יחידה מס‘ 3 

מפגש מס' 4:
דגשים לפתרון שאלות מסוג אנלוגיות
אוצר מילים – יחידה מס‘ 4
שאלות מסוג אנלוגיות| יחידות 30-21

מפגש מס' 5:
אוצר מילים – יחידה מס' 5
שאלות מסוג אנלוגיות | יחידות 40-31

מפגש מס' 6:
אוצר מילים – יחידה מס' 6
שאלות מסוג אנלוגיות | יחידות 50-41

מפגש מס' 7:
אוצר מילים – יחידה מס' 7
שאלות מסוג אנלוגיות | יחידות 50-41

מפגש מס' 1:
מבנה של פרק בחשיבה כמותית 
הכרת דף הנוסחאות
אלגברה: מספרים שלמים, מספרים טבעיים, מספרים ראשוניים, חיבור וחיסור במאוזן, חיבור במאונך, חיסור במאונך, לוח הכפל וחשיבותו בבחינה הפסיכומטרית, כפל במאוזן, כפל במאונך, חילוק במאוזן, חילוק במאונך / חילוק ארוך, סדר פעולות חשבון, תכונות התחלקות של המספרים השלמים 11-1 | ש"ב

מפגש מס' 2:
אלגברה: מספרים שלמים – אותיות ומספרים, ערך מוחלט, שברים – שבר פשוט, שבר מדומה ומספר מעורב, צמצום שברים, הרחבת שברים, השוואת שברים, מעבר ממספר מעוקב לשבר מדומה, מעבר משבר מדומה למספר מעורב, כפל שברים, חילוק שברים, חיבור וחיסור שברים, מספרים עשרוניים, מעבר ממספר עשרוני לשבר פשוט או למספר מעורב, מעבר משבר פשוט או ממספר מעורב למספר עשרוני, כפל מספר עשרוני בכפולות של 10, חילוק מספר עשרוני בכפולות של 10, חיבור וחיסור מספרים עשרוניים במאוזן, חיבור מספרים עשרוניים במאונך, חיסור מספרים עשרוניים במאונך,  כפל מספרים עשרוניים במאוזן, כפל מספרים עשרוניים במאונך, חילוק מספרים עשרוניים במאוזן, חילוק מספרים עשרוניים במאונך, ערך מוחלט עם שברים | ש"ב

מפגש מס' 3:
אלגברה: אחוזים – מהו אחוז?, מעבר מכתיב אחוזים לכתיב שברים, מעבר מכתיב שברים לכתיב אחוזים, מעבר מכתיב אחוזים לכתיב עשרוני, מעבר מכתיב עשרוני לכתיב אחוזים, תרגילי חישוב אחוזים, בעיות מילוליות יסודיות הכוללות שימוש באחוזים | ש"ב

מפגש מס' 4:
טכניקה אלגברית: כינוס איברים דומים, כפל איברים, חוק הפילוג, חוק הפילוג המורחב,
פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף מקסימלי, שלוש נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק
לגורמים ע"י שלוש נוסחאות הכפל המקוצר | 
ש"ב

מפגש מס' 5:
טכניקה אלגברית: קבוצת הצבה, צמצום שברים אלגבריים, כפל שברים אלגבריים, חילוק
שברים אלגבריים, חיבור וחיסור שברים אלגבריים | ש"ב

מפגש מס' 6:
טכניקה אלגברית: מהי חזקה? תרגילי חישוב עם חזקות, ריבועי המספרים 1-35 ,תשעת
חוקי חזקות, מה שורש ריבועי, תרגילי חישוב עם שורש ריבועי, מהו שורש מסדר n,?
תרגילי חישוב עם שורשים מסדר n ,נוסחת מעבר מכתיב שורשים לכתיב חזקות ולהפך,
שני חוקי השורשים מסדר n ,הכנסת גורם אל תוך שורש, הוצאת גורם מקסימלי מתוך
השורש, ביטול שורש הנמצא במכנה של שבר | ש"ב

מפגש מס' 7:
טכניקה אלגברית: מהי חזקה? תרגילי חישוב עם חזקות, ריבועי המספרים 1-35 ,תשעת
חוקי חזקות, מה שורש ריבועי, תרגילי חישוב עם שורש ריבועי, מהו שורש מסדר n,?
תרגילי חישוב עם שורשים מסדר n ,נוסחת מעבר מכתיב שורשים לכתיב חזקות ולהפך,
שני חוקי השורשים מסדר n ,הכנסת גורם אל תוך שורש, הוצאת גורם מקסימלי מתוך
השורש, ביטול שורש הנמצא במכנה של שבר | ש"ב

22.04.21:
ההרשמה הסדירה לבחינה תסתיים ביום שלישי, כ"ט באייר התשפ"א ה־ 11.05.21. מי מכם אשר נרשם לבחינה מתבקש לשלוח את המילה "נרשמתי" בקבוצת ה־ WhatsApp של הקורס.    
23.04.21:
ציוני הבחינה צפויים להתפרסם ביום ראשון, ב' באב התשפ"א ה־ 11.08.21.
26.04.21:
מפגש מס' 11 שנקבע לערב חג השבועות הוחלף למפגש במועד אחר (ראה לוח מפגשים).  
03.05.21:
עד כה נרשמו 7 תלמידים לבחינה מתוך כלל ה־17. הודעה נמסה אל כלל התלמידים.
05.05.21:
עד כה נרשמו 9 תלמידים לבחינה מתוך כלל ה־17. הודעה נמסה אל כלל התלמידים.  

מהי הבחינה?
מבנה הבחינה ומרכיביה
מטלות יומיומיות קבועות לתקופת הקורס
הנחיות לנבחנים: לפני הבחינה, במהלכה ואחריה
בחינה בתנאים מותאמים
ציוני הבחינה
שפות הבחינה
מועדי הבחינה
מחירים
מיון להשכלה גבוהה
שאלות ותשובות
איכות הבחינה
מבחן פסיכומטרי ממוחשב (מפע"ם)