אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תרגול בדרגת קושי נמוכה

1. אלגברה – יסודות וחישובים
2. אלגברה – שברים פשוטים, שברים מדומים ומספרים מעורבים
3. אלגברה – שברים עשרוניים
4. אלגברה – כינוס איברים, כפל איברים, חוקי הפילוג ופירוק לגורמים ע”י הוצאת גורם משותף
5. אלגברה – נוסחאות הכפל המקוצר
6. אלגברה – משוואות
7. אלגברה – חזקות
8. אלגברה – שורשים

9. גאומטרייה – קטעים, ישרים וזוויות
10. גאומטרייה – משולשים
11. גאומטרייה – מרובעים
12. גאומטרייה – מעגלים

13. שאלות מילוליות – הספק
14. שאלות מילוליות – תנועה
15. שאלות מילוליות – אחוזים
16. שאלות מילוליות – ממוצעים
17. שאלות מילוליות – הסתברות

תרגול בדרגת קושי בינונית עד גבוהה

 
 
תרגות בדרגת קושי גבוהה מאוד עד כדי חריגה מרמת הבחינה

מטרת הקבצים הללו היא לחור על נושאי הלימוד המצטברים בקורס תוך הצבת אתגר נאה בפני התלמיד. אני מקווה להתבדות דהיינו להבין מכם במהלך המפגשים כי לא נתקלתם בקשיים בקבצים הללו אולם מנסיוני לא אתבדה. כמו כן, לא אענה על שאלות מצטברות מתוך הקבצים הללו במפגשי הלימוד עד שאשלים את הקניית כלל נושאי הלימוד לבחינה ולכן הצעתי היא לצבור שאלות שלא ידעתם לפתור, ערכו רשימה מסודרת, על מנת לשאול אותי כל שתרצו עת שניגע לשלב החזרות והתרגול כלומר במהלכם התקין של מפגשים 30-20. עבודה נעימה לכולכם!

 

אלגברה 1: שברים וביטויים
אלגברה 2: משוואות
אלגברה 3: אי שוויונות
אלגברה 4: חזקות ושורשים
אלגברה 5: ערך מוחלט
אלגברה 6: מספרים ראשוניים
אלגברה 7: חלוקה ושארית
אלגברה 8: מספרים שלמים
אלגברה 9: ציר המספרים
אלגברה 10: תרגילים באותיות
אלגברה 11: הגדרת פעולה
אלגברה 12: הבנה אלגברית

גאומטרייה 1: ישרים ומשולשים

גאומטרייה 2: מרובעים

גאומטרייה 3: מעגלים

גאומטרייה 4: מצולעים
גאומטרייה 5: תלת־ממד 
גאומטרייה 6: דמיון
גאומטרייה 7: מערכת צירים
גאומטרייה 8: הבנה גאומטרית

הסקה מתרשים/מטבלה