אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

היקף קורסי ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל הוא 420-360 שעות לימוד אקדמיות המחולקים על פני 70-60 מפגשי לימוד בני 6 שעות לימוד אקדמיות כל אחד.
היקף קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית הנערכת בשפה העברית, בארבעת המועדים בשנה, הוא 160 שעות לימוד אקדמיות המחולקים על פני 30 מפגשי לימוד.
היקף יתרת קורסי ההכנה לבחינות הבגרות נקבע בהתאם למשתנים אחדים כגון: מספר התלמידים בקבוצה, הרקע הלימודי של הנרשמים לקבוצה, אותו אגב אנו בודקים בקפידה רבה ומטרות הלומדים בקבוצה.
אנו מזמינים גם אותך להצטרף לקורסי ההכנה לבחינות הבגרות ולבחינה הפסיכומטרית המוצעים על ידי "אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי" מאז שנת 2001 המוכיחים עצמם בכל פעם מחדש.