אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה – 4 יח"ל

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות במתמטיקה – 4 יח"ל

דפי הנוסחאות (נוסחאון) לתלמידי 4 יחידות לימוד

דף נוסחאות מורחב (נוסחאון מורחב) לתלמידי 4 יחידות לימוד

סיכומים ותרגול – 4 יח"ל במתמטיקה

טבלת מעקב אחר פתרונות שאלות מבחינות הבגרות – שאלון 481 ( 4 יח"ל במתמטיקה)

טבלת מעקב אחר פתרונות שאלות מבחינות הבגרות – שאלון 482 ( 4 יח"ל במתמטיקה)

מבחני מתכונת מקוריים ברמת 4 יח"ל במתמטיקה

חוברת היערכות מוקדמת לנרשמים לקורסי ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת  4  יח"ל באבירם פלדמן