אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

שנת 2023 – שאלון 582
מבחן מספר 54 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 53 – חורף | תשובות סופיות 

שנת 2023 – שאלון 582

מבחן מספר 52 – קיץ ג | תשובות סופיות 

מבחן מספר 51 – קיץ ב | תשובות סופיות 

מבחן מספר 50 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 49 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2022 – שאלון 582

מבחן מספר 48 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 47 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 46 – חורף ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 45 – חורף א | תשובות סופיות

שנת 2021 – שאלון 582

מבחן מספר 44 – קיץ ג | תשובות סופיות

מבחן מספר 43 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 42 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 41 – חורף ג | תשובות סופיות

מבחן מספר 40 – חורף ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 39 – חורף א | תשובות סופיות

שנת 2020 – שאלון 582

מבחן מספר 38 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 37 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 36 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2019 – שאלון 582

מבחן מספר 35 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 34 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 33 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2018 – שאלון 582

מבחן מספר 32 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 31 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 30 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2017 – שאלון 582

מבחן מספר 29 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 28 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 27 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2016 – שאלון 582

מבחן מספר 26 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 25 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 24 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2015 – שאלון 582

מבחן מספר 23 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 22 – קיץ א תשובות סופיות

מבחן מספר 21 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2014 – שאלון 582

מבחן מספר 20 – קיץ ד | תשובות סופיות

מבחן מספר 19 – קיץ ג | תשובות סופיות

מבחן מספר 18 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 17 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 16 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2013 – שאלון 582

מבחן מס' 15 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מס' 14 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 13 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2012 – שאלון 582

מבחן מספר 12 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 11 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 10 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2011 – שאלון 582

מבחן מספר 9 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 8 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 7 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2010 – שאלון 582

מבחן מספר 6 – קיץ ג | תשובות סופיות

מבחן מספר 5 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 4 – קיץ א | תשובות סופיות

מבחן מספר 3 – חורף | תשובות סופיות

שנת 2009 – שאלון 582

מבחן מספר 2 – קיץ ב | תשובות סופיות

מבחן מספר 1 – קיץ א | תשובות סופיות