אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מספר שאלון

פתרונות סופיים

פתרונות מלאים

שנת 2018

מספר שאלון

פתרונות סופיים

פתרונות מלאים

בחנים שוטפים

| בוחן מס' 1 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות ומערכות משוואות ממעלה ראשונה

| בוחן מס' 2 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות ומערכות משוואות ממעלה שנייה

| בוחן מס' 3 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות ומערכות משוואות ממעלה שנייה לרבות פירוק לגורמים

| בוחן מס' 4 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות ומערכות משוואות ממעלה ראשונה ושנייה עם פרמטרים

| בוחן מס' 5 | תשבות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות הנפתרות ע"י הצבה ומשוואות אי רציונליות 

| בוחן מס' 6 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: אי שוויונות ריבועיים ואי שוויונות רציונאליים

| בוחן מס' 7 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות ואי שוויונות עם ערך מוחלט  

| בוחן מס' 8 | תשבות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות מעריכיות ואי שוויונות מעריכיים

| בוחן מס' 9 | תשבות סופיות | הצעת פתרון | אלגברה: משוואות לוגריתמיות ואי שוויונות לוגריתמים  

| בוחן מס' 10 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה אנליטית: קו ישר, פרבולה ומעגל קנוני

| בוחן מס' 11 | תשובות סופיות | הצעת פתרוןבעיות תנועה, גאומטרייה: חפיפת משולשים, חשבון דיפרנציאלי: פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית.  

| בוחן מס' 12 | תשובות סופיות | הצעת פתרוןגאומטרייה: משולש שווה שוקיים ודלתון, חשבון דיפרנציאלי: משיק לפונקציה תוך יישום הרעיון המרכזי הראשון של החשבון הדיפרנציאלי.   

| בוחן מס' 13 | תשובות סופיות | הצעת פתרוןגאומטרייה: אי שוויונות במשולש, חשבון דיפרנציאלי: נקודות קיצון מקומיות / פנימיות, תחומי עלייה וירידה – פולינומים.   

| בוחן מס' 14 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: משולש ישר זווית, חשבון דיפרנציאלי: חקירת פונקציית פולינום.

| בוחן מס' 15 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | סדרות: נוסחת האיבר הכללי של סדרה הנדסית, גאומטרייה: מקבילית.

| בוחן מס' 16 | תשובות סופיות | הצעת פתרוןגאומטרייה: מלבן, סדרות: מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית, חשבון דיפרנציאלי: נקודות קיצון מוחלטות, זיהוי הפונקציה ותכונותיה עפ"י הגרף, פונקציה ללא ביטוי אלגברי מפורש, הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת. 

| בוחן מס' 17 | תשובות סופיות | הצעת פתרוןסדרות: סכום סדרה הנדסית, גאומטרייה: מעוין, חשבון דיפרנציאלי: בעיית קיצון. 

| בוחן מס' 18 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | סדרות: סדרה הנדסית בה מספר האיברים תלוי ב – n , גאומטרייה: ריבוע, חשבון דיפרנציאלי: בעיית קיצון, מציאת נקודות קיצון ותחומי עליה וירידה של פונקציות רציונליות.

| בוחן מס' 19 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | סדרות: סכום סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת , גאומטרייה: טרפז, חשבון דיפרנציאלי: אסימפטוטה אנכית / נקודת אי רציפות סליקה של פונקציה רציונלית.

| בוחן מס' 20 | תשובות סופיות | הצעת פתרון

| בוחן מס' 21 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: שטחים ומשפט פיתגורס, חשבון דיפרנציאלי: פונקציה אי רציונאלית – תחום הגדרה וגזירה, הסתברות: מאורעות דו שלביים – כפל וחיבור הסתברויות.

| בוחן מס' 22 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | הסתברות: דיאגרמת עץ, פונקציה אי רציונאלית – חקירה מלאה.

| בוחן מס' 23 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: משפטי תאלס ומשפטי חוצה זווית פנימית במשולש, חשבון דיפרנציאלי: אסימפטוטות המקבילות לצירים, הסתברות: התפלגות בינומית – נוסחת ברנולי, טריגונומטריה: משולש ישר זווית.

| בוחן מס' 24 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: דמיון משולשים, הסתברות: טבלה דו ממדית, טריגונומטרייה: שטח משולש ושטח מרובע, חשבון דיפרנציאלי: אסימפטוטות.

| בוחן מס' 25 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | הסתברות: הסתברות מותנית, חשבון דיפרנציאלי: אסימפטוטות.

| בוחן מס' 26 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: מעגל: הגדרה, זווית מרכזית, מיתרים, קשתות, אנך ממרכז המעגל למיתר, מרחקי מיתרים ממרכז המעגל, טריגונומטרייה: משוואות טריגונומטריות.

| בוחן מס' 27 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: מעגל: הגדרה, זווית מרכזית, מיתרים, קשתות, אנך ממרכז המעגל למיתר, מרחקי מיתרים ממרכז המעגל, זווית היקפית, זווית היקפית הנשענת על קוטר, זוויות היקפיות הנשענות על קשתות שווה, זווית פנימית וזווית חיצונית, טריגונומטרייה: משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים.

| בוחן מס' 28 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: משיק למעגל, חשבון דיפרנציאלי: חקירת פונקציה טריגונומטרית, גאומטרייה אנליטית: חלוקת קטע ביחס נתון.

| בוחן מס' 29 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: שני מעגלים, גאומטרייה אנליטית: מרחק בין נקודה לישר, מעגל.

| בוחן מס' 30 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | גאומטרייה: מרובע בר חסימה, גאומטרייה אנליטית: משיק למעגל, חשבון דיפרנציאלי: נקודות פיתול, תחומי קעירות מעלה / מטה.

מבחנים תקופתיים

| מבחן מס' 1 | תשובות סופיות | הצעת פתרון מבחן המסכם את כלל הדרישות האלגבריות מתלמידי 5 יח"ל במתמטיקה. הכנה נהדרת לבחינה תהיה פתרון חוזר של בחנים 9-1 דלעיל. 

| מבחן מס' 2 | תשובות סופיות | הצעת פתרוןמבחן המסכם את כלל החומר הנלמד עד כה, להלן: שאלה ראשונה – אלגברה (מבחן מס' 1 יכול לשמש הכנה נהדרת), שאלה שנייה – בעיית תנועה, שאלה שלישית – סדרות: סדרה הנדסית, שאלה רביעית – גאומטרייה: זוויות, משולשים ומרובעים עד לאן שנגיע בתאריך 15.10.20, שאלה חמישית – גאומטרייה אנליטית: ישר, פרבולה ומעגל קנוני. משך הבחינה: 3.5 שעות, שעת התחלה: 08.30, שעת סיום: 12.00, הארכת זמן: 55 דקות. תלמיד שיסיים את הבחינה ישאיר אותה על השולחן שלו, מהודקת ומסודרות, וילך לביתו. ש"ב למפגש הבא יועלו לאתר מבעוד מועד. המבחן ייערך בתאריך 19.11.20.    

| מבחן מס' 3 | תשובות סופיות | הצעת פתרון | `               

| מבחן מס' 4 | תשובות סופיות | הצעת פתרון                           

| מבחן מס' 5 | תשובות סופיות | הצעת פתרון

| מבחן מס' 6 | תשובות סופיות | הצעת פתרון 

| מבחן מס' 7 | תשובות סופיות | הצעת פתרון

 

מבחני מתכונת מסכמים

| מבחן מתכונת מס' 1 | תשובות סופיות | הצעת פתרון  

| מבחן מתכונת מס' 2 | תשובות סופיות | הצעת פתרון 

| מבחן מתכונת מס' 3 | תשובות סופיות | הצעת פתרון  

ספטמבר 2020

| מפגש מס' 1 מהתאריך 06.09.20

| מפגש מס' 2 מהתאריך 08.09.20

| מפגש מס' 3 מהתאריך 10.09.20

| מפגש מס' 4 מהתאריך 13.09.20

| מפגש מס' 5 מהתאריך 15.09.20

| מפגש מס' 6 מהתאריך 17.09.20

אוקטובר 2020

| מפגש מס' 7 מהתאריך 13.10.20

| מפגש מס' 8 מהתאריך 15.10.20

| מפגש מס' 9 מהתאריך 18.10.20

| מפגש מס' 10 מהתאריך 20.10.20

| מפגש מס' 11 מהתאריך 22.10.20

| מפגש מס' 12 מהתאריך 25.10.20

| מפגש מס' 13 מהתאריך 27.10.20

| מפגש מס' 14 מהתאריך 29.10.20

נובמבר 2020

| מפגש מס' 15 מהתאריך 01.11.20

| מפגש מס' 16 מהתאריך 03.11.20

| מפגש מס' 17 מהתאריך 05.11.20

| מפגש מס' 18 מהתאריך 08.11.20

| מפגש מס' 19 מהתאריך 10.11.20

| מפגש מס' 20 מהתאריך 12.11.20

| מפגש מס' 21 מהתאריך 15.11.20

| מפגש מס' 22 מהתאריך 17.11.20

| מפגש מס' 23 מהתאריך 19.11.20

| מפגש מס' 24 מהתאריך 22.11.20

| מפגש מס' 25 מהתאריך 26.11.20

| מפגש מס' 26 מהתאריך 29.11.20

דצמבר 2020

| מפגש מס' 27 מהתאריך 01.12.20

| מפגש מס' 28 מהתאריך 03.12.20

| מפגש מס' 29 מהתאריך 06.12.20

| מפגש מס' 30 מהתאריך 08.12.20

| מפגש מס' 31 מהתאריך 10.12.20

| מפגש מס' 32 מהתאריך 13.12.20

| מפגש מס' 33 מהתאריך 15.12.20

| מפגש מס' 34 מהתאריך 17.12.20

| מפגש מס' 35 מהתאריך 20.12.20

| מפגש מס' 36 מהתאריך 21.12.20

| מפגש מס' 37 מהתאריך 22.12.20

| מפגש מס' 38 מהתאריך 24.12.20

| מפגש מס' 39 מהתאריך 27.12.20

| מפגש מס' 40 מהתאריך 29.12.20

| מפגש מס' 41 מהתאריך 30.12.20

| מפגש מס' 42 מהתאריך 31.12.20

| מפגש מס' 43 מהתאריך 03.01.21

| מפגש מס' 44 מהתאריך 05.01.21

| מפגש מס' 45 מהתאריך 07.01.21

| מפגש מס' 46 מהתאריך 10.01.21

| מפגש מס' 47 מהתאריך 12.01.21

| מפגש מס' 48 מהתאריך 14.01.21

| מפגש מס' 50 מהתאריך 17.01.21

| מפגש מס' 51 מהתאריך 19.01.21

| מפגש מס' 52 | מהתאריך 21.01.21

נספח מס' 1: טכניקה אלגברית – משוואות ומערכות משוואות ממעלה ראשונה

נספח מס' 2: טכניקה אלגברית – משוואות ומערכות משוואות ממעלה שנייה

נספח מס' 3: טכניקה אלגברית – תשעת חוקי חזקות

נספח מס' 4: בוחן מס' 1 מהקורס חורף 2020 לרבות הצעת פתרון

נספח מס' 5: בוחן מס' 1 מהקורס קיץ 2020  | הצעת פתרון

נספח מס' 6: בוחן מס' 2 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 7: בוחן מס' 3 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון 

נספח מס' 8: מבחן מסכם באלגברה (מועד א) מתוך הקורס חורף 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 9: מבחן מסכם באלגברה (מועד ב) מתוך הקורס חורף 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 10: בוחן מס' 4 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 11: בוחן מס' 5 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 12: בוחן מס' 6 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 13: בוחן מס' 7 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 14: בוחן מס' 8 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 15: בוחן מס' 9 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 16: בוחן מס' 10 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 17: בוחן מס' 11 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 18: בוחן מס' 12 מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 19: מבחן מס' 1 מועד א מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 19: מבחן מס' 1 מועד ב מהקורס קיץ 2020 | הצעת פתרון

נספח מס' 20: אסימפטוטות אנכיות / נקודות אי רציפות סליקה – פונקציה רציונאלית

| מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד

| נושאי הלימוד בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד

בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד משנים עברו

| קישורים לאתרי האוניברסיטאות בישראל

| קישור לאתר מאל"ו (המרכז הארצי לבחינות ולהערכה) לטובת המתעניינים להירשם לקורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית

| קישור למחשבון לחישוב ממוצע ציוני בחינות הבגרות מטעם אוניברסיטת ת"א

| 5 יח"ל במתמטיקה – מדוע?

| על אודות תעודת הבגרות במדינת ישראל – תקציר לטובת תלמידנו

| מאפיינים מרכזיים של קורסי ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד בביה"ס לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן

| טבלת מעקב – שאלון 581

| טבלת מעקב – שאלון 582

06.09.20 | התלמידה ארונוב קארין ביקשה לעבור לקורס הבא דהיינו 5 יח"ל במתמטיקה מועדי קיץ 2021, בהמלצתי ולאור העובדה שעליה לשהות בבידוד במשך חמשת המפגשים הראשונים של הקורס.

08.09.20 | התלמיד יוחאי סוויד צורף לקורס לאור המקום שהתפנה ולאחר המעבר של ארונוב קארין לקורס קיץ 2021 5 יח"ל מתמטיקה.   

09.09.20 | התלמידה עמרם הודיה ביקשה לעבור לקורס הבא דהיינו 5 יח"ל במתמטיקה מועדי קיץ 2021, בהמלצתי ולאור העובדה שעליה לשהות בבידוד במשך שלושת המפגשים הראשונים של הקורס.

22.09.20 | מפגש מס' 7 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל. 

24.09.20 | מפגש מס' 8 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

29.09.20 | מפגש מס' 9 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

01.10.20 | מפגש מס' 10 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

04.10.20 | מפגש מס' 11 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

06.10.20 | מפגש מס' 12 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

08.10.20 | מפגש מס' 13 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

11.10.20 | מפגש מס' 14 לא נערך בשל הסגר שהוטל ע"י ממשלת ישראל.

12.10.20 | החל מהתאריך 13.10.20, עת מפגש מס' 7 בפועל ומפגש מס' 15 במקורו, נלמד במתכונת של שתי קפסולות ובהתאם לכלל דרישות התו הסגול. 

22.10.20 | מבחן מס' 1 ייערך בתאריך 25.10.20.