אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

1 |    אודות הבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית היא כלי לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים האקדמיים והיא משמשת את האוניברסיטאות ככלי למיון המועמדים המבקשים להתקבל ללימודים האקדמיים לצד בחינות הבגרות וכלי הערכה נוספים. הבחינה מדרגת את כלל המועמדים על פני סולם הערכה אחיד ולדברי מאל"ו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה) הרקע האישי והחברתי של הנבחן משפיע על הציון שלו פחות מאשר הוא משפיע על הציון באמצעי מיון אחרים. 

מחקרית, כושר החיזוי של הבחינה הפסיכומטרית נחשב לטוב דהיינו רוב הנבחנים שקיבלו ציונים גבוהים בבחינה מצליחים בלימודיהם יותר מנבחנים שקיבלו ציונים נמוכים. ניתן להיבחן בבחינה הפסיכומטרית כמה פעמים שרוצים, ובפרט ניתן להיבחן במועדים רצופים. תוקף הבחינה הוא 7 שנים לפחות ולכן לא חייבים להיבחן בה במועד הסמוך לתחילת הלימודים האקדמיים. בדרך כלל המוסדות האקדמיים יתחשבו בציון הגבוה ביותר מבין הציונים של אדם אשר נבחן יותר מפעם אחת אולם תמיד טוב לוודא זאת במוסד האקדמי הרלוונטי. ניתן להירשם לבחינה דרך האתר של מאל"ו או באחת מחנויות סטימצקי ו/או באחת מחנויות צומת ספרים. כמו כן, ניתן לשלם בגין הבחינה בכספי הפיקדון האישי ולשם כך ניתן לפנות ללשכה להכוונת חיילים משוחררים. 

הבחינה נערכת בארבעה מועדים בשנה בהתאם לעונות השנה (חורף, אביב, קיץ וסתיו). ישנם מועדים בהם יש שני ימי בחינה ולא בטוח שניתן לבחור את יום הבחינה אולם נדמה כי ישנה השתדלות כנה לאפשר לנרשם ו/או לנבחן להיבחן ביום המועדף עליו במקרה דנן. מומלץ להיבחן מוקדם ככל הניתן למועד בו תחפצו ללמוד באקדמיה כדי להימנע ממצב בו תאריך הקבלה ללימודים האקדמיים יחול לפני תאריך הבחינה או לפני תאריך פרסום ציוני הבחינה ובכך לשפר את הסיכוי שלכם ללמוד באקדמיה במועד בו תרצו ללמוד. ככל שתקדימו להירשם הסיכוי שלכם להיבחן במקום בו תרצו להיבחן מתוך כלל המקומות שיוצעו לכם להיבחן בהם יהיה גדול יותר. 

לא תוכלו לבחור את האולם בו תיבחנו ולא את תנאי ישיבתכם באולם דהיינו ייתכן, למשל, שתיבחנו על כיסא עם מסעד יד או לחילופין תיבחנו על שולחן. מעשה רמייה בעת הבחינה כגון התחזות של נבחן לאדם אחר יוביל לתלונה במשטרת ישראל שכן מדובר בעבירה פלילית. לאחר הרשמתכם לבחינה יישלח אישור לכתובת הדוא"ל אותה הזנתם בעת הרשמתכם לבחינה, זו כרוכה בתשלום בסך 560 ₪ לערך אולם המחיר יכול להשתנות מעת לעת. כמו כן יישלחו אליכם פרטי שיבוצכם בבחינה וכן ניתן יהיה לצפות בהם באתר מאל"ו באזורכם האישי אשר ייפתח לכם עת סיום ההרשמה. ניתן לשנות את מקום הבחינה, על בסיס מקום פנוי, עד שבוע לאחר הרשמתכם לבחינה וזאת ע"י מילוי בקשה באזור האישי או באמצעות שיחת טלפון למרכז הזימונים במאל"ו. 

מדיניות ברורה בדבר ביטול ההיבחנות מופיעה באתר של מאל"ו. את הציונים תקבלו לאחר כ־45 ימים מהיום בו תיבחנו. ישנן סוגיות בירוקרטיות נוספות הקשורות לבחינה בדברן יש מידע מדויק באתר של מאל"ו. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות אל מזכירות ביה"ס לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסניף קריית גת (שלוחה מס' 1 ) ו/או בסניף קריית מלאכי (שלוחה מס' 2) בטלפון מספר 077-420-40-60. 

2 | הרשמה לבחינה הפסיכומטרית

הרשמה מקוונת: מומלץ לבצע את ההרשמה באופן מקוון דרך אתר מאל"ו וכן מומלץ לקרוא את נהלי ההרשמה טרם ההרשמה. במהלך ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה. שימו לב: הרשמה דרך האתר אינה מיועדת למשלמים באמצעות הפיקדון של היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון. המעוניינים לשלם באמצעות הפיקדון יפנו ללשכה להכוונת חיילים משוחררים כדי לקבל הנחיות לביצוע התשלום.

הרשמה באמצעות הדואר: כדי להירשם באמצעות הדואר יש לקבל טופס הרשמה על ידי פנייה טלפונית למרכז הזימונים. מומלץ לקרוא את נהלי ההרשמה טרם ההרשמה. בטופס ההרשמה תתבקשו לאשר שקראתם את דף המידע. אישור זה מהווה את תנאי ההתקשרות בקשר לבחינה. שימו לב: טופס ההרשמה צריך להגיע למאל"ו עד תאריך סיום ההרשמה .טופס שיגיע לאחר סיום ההרשמה יועבר למועד הבא.

הרשמה לבחינה בתנאים מותאמים: מאל"ו מאפשר למועמדים עם מגבלות להיבחן בבחינה שנערכת בתנאים מותאמים. בחינה זו נערכת רק בארץ. לצד כל מועד בחינה נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים במועד הבחינה הרגילה או כמה שבועות אחריו. הודעה על התאריך המדויק תישלח לנרשמים שאושרה להם בחינה בתנאים מותאמים. למעוניינים להגיש בקשה לתנאים מותאמים – יש לקרוא את מלוא המידע, הדרישות והקריטריונים להגשת בקשה ולפעול על פיהם. מובהר כי אי עמידה בהם עשויה להוות עילה לדחיית הבקשה. שימו לב: מועד סיום ההרשמה הינו המועד האחרון אליו ניתן להגיש בקשות, מסמכים וערעורים בקשר לבחינה בתנאים מותאמים, ולכן יש להירשם לבחינה וכן להעביר למאל"ו את המסמכים הנדרשים בדואר או במסירה ידנית לא יאוחר ממועד סיום ההרשמה. 

מובהר כי לאחר מועד סיום ההרשמה לא יוכל המועמד להגיש ערעור על החלטת מאל"ו בבקשתו או להוסיף ,לעדכן או לתקן דוחות רפואיים או אבחונים, ככל שנדרש .מאל"ו שומר לעצמו את הזכות לדרוש מן הנרשמים נתונים ואבחונים נוסף על אלה שקיבל מהם. הטיפול בפנייה עשוי להימשך עד 25 ימי עבודה מעת הגעתה, ולכן מי שיגיש את בקשתו בחודש האחרון להרשמה – קרוב לוודאי שלא יספיק להוסיף חומר או להגיש ערעור. לפיכך, אנו ממליצים להגיש את הבקשה לתנאים מותאמים מוקדם ככל הניתן, ולפחות 3 חודשים מראש.

3 | בחינה בתנאים מותאמים

ניתן להגיש בקשה להיבחן בתנאים מותאמים בהינתן לפחות אחת מן הסיבות הבאות:
א. לקות למידה
ב. הפרעת קשב וריכוז
ג. מגבלה גופנית
ד. מגבלה נפשית
ה. הפרעה על הרצף האוטיסטי (ASD)
ו. היריון מתקדם
ז. משקל עודף רב המונע להיכנס לכיתה רגילה ו/או לשבת על כיסא רגיל

לקבלת סיוע בהליך הגשת הבקשה ו/או לקבלת מידע מפורט יותר ניתן לפנות אל מזכירות ביה"ס בסניף

קריית גת (שלוחה מס' 1) ו/או בסניף קריית מלאכי (שלוחה מס' 2) בטלפון 077-420-40-60

4 | איכות הבחינה הפסיכומטרית

שלושת המדדים המצביעים על איכות הבחינה הפסיכומטרית הם: מהימנות, תוקף והגינות. מהימנות מבטאת את המידה בה ציוניו של נבחן נותרים יציבים גם אם ייבחן שוב בנוסח אחר של הבחינה ו/או במועד אחר. תוקף הבחינה מבטא את יכולתה לבחון את רמת היכולת ו/או הידע של הנבחן ואת רמת הנכונות של החלטות המתקבלות על פי ציוני הבחינה והגינות הבחינה מתבטאת ביכולתה לספק תנאים אחידים ככל האפשר לנבחנים ללא אפליה. 

איכות הבחינה נבדקת באופן תדיר למדי וזו נחשבת לגבוהה מאוד עד כדי דמיון למבחני מיון וקבלה דומים בתבל. להלן חלק מן הכתוב בהקשר זה באתר מאל"ו: " … מאל"ו משקיע מאמצים רבים כדי להבטיח שהבחינה תהיה מהימנה, תקפה והוגנת. איכות הבחינה הפסיכומטרית נבדקת באופן שוטף. רמות המהימנות והתוקף העולות מן הבדיקות הללו מעידות על כך שאיכות הבחינה גבוהה מאוד וקרובה לזו של מבחני קבלה דומים בעולם. מקדם המהימנות של הבחינה עומד על 95.0 (ערך של 1 מציין מהימנות מושלמת וערך של 80.0 מציין מהימנות סבירה של מבחן עתיר סיכון). המדד המקובל ביותר בבדיקת תוקף ניבוי של בחינה, המשקף את הקשר בין הציון בבחינה לבין ההישגים בלימודים, הוא מקדם המִתאם של פירסון. ערך זה נע מ־ 1- ל 1+ ובשנים 2010-2005 נמצא שלציון הסֶכֶם, המבוסס על הבחינה הפסיכומטרית ועל הבגרות, יש מִתאם של 0.46 בניבוי הישגי שנה א' בתואר הראשון מעבר חוגי הלימוד השונים באוניברסיטאות. ערך זה נחשב למקדם מתאם טוב, והוא תואם לערכים המתקבלים במערכות בחינה אחרות ברחבי העולם … "

עוד מתוך את מאל"ו – הוגנות הבחינה: אחידות הבחינה אחת ממעלותיה העיקריות של הבחינה הפסיכומטרית היא שכל הנבחנים בה נבחנים באופן אחיד. אחידות זו באה לידי ביטוי במבנה הבחינה ובתוכנה, בתנאי העברתה ובאופן חישוב הציונים. 

אחידות במבנה הבחינה ובתוכנה: מבנה הבחינה הפסיכומטרית ותוכנה אחידים וקבועים בכל נוסח בחינה ובכל מועד, למעט שינויים קלים הנעשים למען נבחנים שאינם יודעים עברית או זכאים להיבחן בתנאים מותאמים. אחידות זו באה לידי ביטוי בתחומים ובמיומנויות הנבדקים בבחינה, בסוגי השאלות המופיעים בה, במספר השאלות מכל סוג ובהתפלגות של רמת הקושי שלהן. 

אחידות בתנאי ההעברה של הבחינה: מאל"ו משקיע מאמצים רבים כדי להעביר את הבחינה בתנאים אחידים בכל מועד ובכל אזור. מסיבה זו הבוחנים מקריאים את ההוראות מתוך אותו מקור, והנבחנים מקבלים את אותו פרק זמן כדי לענות על השאלות בכל פרק בבחינה (להוציא נבחנים בשפות שאינן עברית ונבחנים בתנאים מותאמים). במקרים הנדירים שבהם מתברר שתנאי הבחינה של נבחן אחד או יותר לא עמדו בדרישת האחידות, מאל"ו מטפל במקרה באופן פרטני. אחידות באופן חישוב הציונים כדי שאפשר יהיה להשוות את יכולתו של כל נבחן ליכולתם של כל הנבחנים בבחינה הפסיכומטרית, מחשבים את ציוניו ביחס להישגי כל הנבחנים בבחינה מאז מועדה הראשון ולא ביחס להישגי הנבחנים.

5 | מבנה הבחינה הפסיכומטרית

כמות הפרקים בבחינה הפסיכומטרית: הבחינה הפסיכומטרית, כך החל ממועד אוקטובר 2012 ועד ליום כתיבת שורות אלו, בנויה מתשעה פרקים. הפרק הראשון בבחינה עוסק במטלת הכתיבה (חיבור) והזמן המוקצב לפרק זה הוא 30 דקות. טיפ: ההוראות קבועות וידועות מראש ולכן חשוב להכירן בעל-פה מראש כדי לא לקרוא אותן בעת הבחינה. נושאי השאלות בפרקים 9-2 הם אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית. כל אחד משמונה הפרקים הבאים עוסק באחד משלושת תחומי הדעת הבאים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית או אנגלית והזמן המוקצב לכל אחד משמונה הפרקים הללו הוא 20 דקות. לפיכך, משך הבחינה כולה הוא 190 דקות (30 דקות לכתיבת החיבור ו־ 160 דקות למענה על שמונת הפרקים הבאים כך שלכל אחד מהם יוקצבו 20 דקות).

סוג השאלות בפרקים 9-2: כל אחד משמונת הפרקים הבאים לאחר סיום מטלת הכתיבה, הפרקים שמספרם הוא 9-2 בבחינה הפסיכומטרית, מורכב משאלות מסוג רבž ברירה (שאלות ”אמריקאיות“) כאשר בסיום כל שאלה יוצעו ארבע תשובות אפשריות. על הנבחן לסמן את התשובה הנכונה ביותר מתוך ארבע התשובות המוצעות לו. פרקים 9-2 ,בשל אופיים, מכונים על ידינו פרקים ”סגורים“ מפני שהתשובות האפשריות נקבעות מראש ואינן נתונות לשיקול דעתו של הנבחן. טיפ: שאלות רבות בבחינה הפסיכומטרית עשויות להיפתר בקלות למי מכם אשר ישתמש באופן מושכל בתשובות הנתונות. 

מיון הפרקים 9-2 לתחומי הדעת בבחינה הפסיכומטרית: סדר הפרקים 9-2 בבחינה אינו ניתן לידיעה מראש. שמונה הפרקים הללו יחולקו בין שלושת תחומי הדעת (אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית) באחת משלוש האפשרויות הבאות – אפשרות ראשונה: 2 פרקי אנגלית, 3 פרקי חשיבה מילולית ו־ 3 פרקי חשיבה כמותית, אפשרות שנייה: 3 פרקי אנגלית, 2 פרקי חשיבה מילולית ו־ 3 פרקי חשיבה כמותית ואפשרות שלישית: 3 פרקי אנגלית, 3 פרקי חשיבה כמותי ו־ 2 פרקי חשיבה כמותית. הערה: בכל אחת מהאפשרויות הנ“ל הפרק הראשון בבחינה יעסוק בכתיבת החיבור (מטלת הכתיבה) כפי שצוין מעלה. 

כמות השאלות בכל פרק: בפרק העוסק בחשיבה כמותית תישאלנה 20 שאלות (לרשותכם דקה אחת בדיוק, בממוצע, למענה על כל שאלה), בפרק העוסק בחשיבה מילולית תישאלנה 23 שאלות (לרשותכם 52.173 שניות, בממוצע, למענה על כל שאלה) ובפרק העוסק באנגלית תישאלנה 22 שאלות (לרשותכם 54.545 שניות, בממוצע, למענה על כל שאלה). 

משקל השאלות בכל פרק: שאלה באנגלית בבחינה הפסיכומטרית שוקלת בממוצע 2.73 נקודות, שאלה בחשיבה מילולית בבחינה הפסיכומטרית שוקלת בממוצע 3.91 נקודות ושאלה בחשיבה כמותית בבחינה הפסיכומטרית שוקלת בממוצע 6.01 נקודות.

6 | היכן אני אבחן?

הבחינה הפסיכומטרית נערכת במספר מוקדים שונים במדינת ישראל וניתן לבחור באיזה אזור תרצו להיבחר בעת ההרשמה לבחינה ללא כל קשר למוסד האקדמי אליו אתם שואפים להתקבל. הסיכוי שלכם להיבחן באזור הבחינה בו תבקשו יהיה גבוה יותר ככל שתרשמו לבחינה מוקדם יותר. כמו כן, אם לא יהיו מקומות פנויים להיבחן באזור בו ביקשתם להיבחן אז תשובצו לאזור הבחינה הקרוב ביותר לאזור שביקשתם ובתנאי שבו יהיה מקום פנוי להיבחן. ישנם חמישה אזורי בחינה, אלה הם: אילת, דרום, ירושלים, מרכז וצפון. להלן מרכזי הבחינה המקובלים: אוניברסיטאות – בן גוריון, בר אילן, חיפה, תל אביב, העברית בירושלים, טכניון. מכללות – אקדמית תל אביב יפו, אקדמית עמק יזרעאל, אחוה ותל חי.  

7 | הנחיות לנבחנים: לפני הבחינה, במהלכה ואחריה

לפני הבחינה: הירשמו לקורסי ההכנה המוצעים בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן כדי להבטיח שתרכשו את הכלים הטובים ביותר להצליח בבחינה. עליכם להצטייד לקראת הבחינה בתעודת הזהות שלכם ו/או דרכון בתוקף, בחבילת עפרונות, בשני מחקים, בשני מחדדים, בטופס הזימון לבחינה וכן במוצרי מזון ובמוצרי משקה מתאימים. כמו כן, התלבשו "בשיטת הבצל" (שכבות .. שכבות .. ) משום שאתם עלולים להיתקל בתנאי בחינה קרים יותר ממה שציפיתם להם או בתנאי בחינה חמים יותר ממה שציפיתם להם. עליכם להיות בטוחים קודם לבחינה היכן אתם נבחנים, איך תגיעו למרכז הבחינה והיכן כיתת הלימוד שלכם נמצאת במרכז הבחינה. לאחר מציאת הכיתה בה תיבחנו יש לוודא ששמכם כתוב ברשימה שעל דלת הכיתה בה תיבחנו ואם לא כך פנו מיידית לבוחנים, אל תיכנסו לכיתה לפני שיורו לכם על כך מפורשות.

במהלך הבחינה: חל איסור מוחלט לבצע כל שימוש מכל סוג במכשירים הבאים: טלפון נייד, שעון/טלפון נייד, מכשיר קשר, מצלה, מכשיר הקלטה, אוזניות, מחשב, טאבלט, מחשבון, שעון מצפצף, שעון המכיל מחשבון, נגן מוזיקה, חפת העלול להרעיש ו/או להפריע לנבחנים אחרים. עת כניסתכם לכיתת הבחינה תתבקשו לכבות את המכשירים האלקטרוניים וכן להכניסם לתיק ולהניח את התיק בפינת הכיתה ו/או מתחת ללוח. זאת ועוד, חלה חובה לכבות את הטלפונים מכל סוג ו/או את התראות של השעונים כדי שאלו לא ישמיעו קולות ויפריעו לנבחנים במהלך הבחינה. לא זאת בלבד, במהלך הבחינה אסור להשתמש במילון, בספר, בדף עזר ו/או בכל חומר עזר אחר. אם תזדקקו לדף טיוטה אז תוכלו להשתמש בדפי חוברת הבחינה בלבד. נבחן שיימצא ברשותו מכשיר אלקטרוני או חומר עזר אסור בזמן הבחינה יפסיק מיידית לפתור את הבחינה ויוצא מן הכיתה לאלתר. שימו לב כי הבחינה אורכת כשלוש שעות ורבע עד שלוש שעות וחצי ואין בה הפסקה ובמהלכה לא תתאפשר כניסת אורח לכיתה או מסירת הודעה לנבחן זה או אחר. הקשיבו להוראות הבוחנים, ופעלו בהתאם להוראות בלבד. הבוחנים יחלקו לכם את גיליון התשובות, שבו יש לסמן את התשובות לשאלות בפרקי הברֵרה בבחינה, ואת גיליון הכתיבה, שבו יש לכתוב את החיבור במסגרת מטלת הכתיבה. תקבלו גם שתי חוברות – תחילה את החוברת של מטלת הכתיבה, ולאחר מכן את חוברת הבחינה, המכילה את כל שאלות הבחינה. הבוחנים יודיעו לכם מתי אפשר להתחיל בבחינה, מתי עליכם להפסיק לכתוב ומתי עליכם לעבור לפרק הבא. נבחן שיפר הוראות אלו – בחינתו תיפסל. איש אינו פטור מפרק כלשהו הנמצא בחוברת. לכל פרק זמן מוקצב המצוין בראשיתו. קריאת ההוראות נכללת בזמן המוקצב. פרקי הברֵרה מורכבים מכמה חלקים. הזמן המוקצב לכל פרק מיועד לכל חלקיו יחד, ואין להפסיק בין שני חלקים השייכים לאותו פרק. בתום הזמן המוקצב לכל פרק תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא. אסור לחזור לפרק קודם או לעבור לפרק אחר, אפילו אם נשאר לכם זמן. נבחן הפותח את חוברת הבחינה או עובר מפרק אחד לאחר בלי שניתנה הוראה לכך, או משנה את תשובתו לאחר תום הזמן המוקצב לפרק – בחינתו תיפסל. במהלך הבחינה אין לצאת מכיתת הבחינה. נבחן שירצה לצאת לשירותים ירים את ידו, ובוחן ייגש ללוות אותו. היציאה לשירותים היא על חשבון זמנו של הנבחן. לא תתאפשר יציאה לצרכים אחרים. הקפידו על התנהגות נאותה במהלך הבחינה. יש לנהוג בצורה מכבדת כלפי הבוחנים והנבחנים האחרים. אין להרעיש או לגרום להפרעה כלשהי במהלך הבחינה. אם ברצונכם לקרוא לבוחנים, הרימו את ידכם. קִראו היטב את ההוראות ואת השאלות. לפני כל סוג שאלות מופיעות ההוראות הנוגעות לו. אמנם ההוראות מופיעות גם בחוברת ההדרכה לבחינה, אך אל תסתמכו רק על היכרותכם אתן. קראו שוב את ההוראות בקפידה. טעות בהבנת הוראה עלולה לגרום לטעויות בכל השאלות שההוראה נוגעת להן. מלבד זאת, בבחינה עשויות להופיע הוראות חדשות, שאינכם מכירים. לפני שתבחרו בתשובה הנכונה חשוב מאוד שתקראו בקפידה את השאלה עצמה ואת כל התשובות המוצעות. בדומה לכך, לפני שתתחילו לכתוב את החיבור חשוב שתקראו בקפידה את מטלת הכתיבה. שימו לב מה בדיוק נדרש מכם בכל שאלה, ורק אז ענו עליה. הקפידו לכתוב ולסמן במקומות המיועדים לכך. מטלת הכתיבה – לגיליון המיועד לכתיבת החיבור שני צדדים, ועל שניהם מותר לכתוב. מקצת השורות ממוספרות כדי שתוכלו לראות כמה שורות כתבתם. הקפידו לכתוב רק במקומות המיועדים לכך ולא לחרוג מן השוליים המסומנים. הגיליון נסרק באמצעות קורא אופטי, וכתיבה שתחרוג מן השוליים לא תיקלט. הקורא מותאם לקריאת סימנים שנעשו בעיפרון, וכדי לבטל סימון או כתיבה יש למחוק אותם. אם תכתבו בכלי כתיבה אחר, חלק מהחיבור שכתבתם עלול שלא להיקלט. שימו לב: כל נבחן יקבל גיליון כתיבה אחד בלבד! לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליפו בגיליון אחר. בחוברת של מטלת הכתיבה יש מקום המיועד לכתיבת הטיוטה לחיבור. שימו לב – את החיבור יש לכתוב על גיליון הכתיבה. כל מה שייכתב בדף הטיוטה לא ייבדק. עליכם לתכנן את החיבור באופן שלא יחרוג מגבול השורות הממוספרות. פרקי הברֵרה – לכל שאלה בפרקי הברֵרה מוצעות ארבע אפשרויות תשובה, ומהן עליכם לבחור את המתאימה ביותר. עליכם לבחור אפשרות אחת בלבד. את התשובות לפרקי הברֵרה יש לסמן בגיליון התשובות. הקפידו על סימון נכון של התשובות: בפרק המתאים ובשאלה המתאימה. גם גיליון התשובות של פרקי הברֵרה נסרק באמצעות קורא אופטי המזין את הנתונים ישירות למחשב. מומלץ לכתוב בעיפרון, שמאפשר מחיקה ותיקון. אם אתם רוצים לשנות את התשובה שסימנתם, מחקו את הסימן השגוי בעזרת מחק נקי וסמנו את התשובה שברצונכם לבחור. הקפידו למחוק היטב את הסימון השגוי, אחרת ייתכן שהקורא האופטי יטעה בקריאת התשובה. את האליפסות יש למלא בזמן המוקצב לפרק. לאחר תום זמן זה לא יינתן זמן נוסף למילוי גיליון התשובות. אין לקמט את גיליון התשובות, אין להדביק עליו נייר דבק, ואין לכתוב או לסמן עליו דבר מחוץ לאזור המיועד לתשובות. פעולות אלו עלולות לשבש את הקריאה האופטית ולפגוע בציון. אם אתם זקוקים לנייר טיוטה, השתמשו בחוברת הבחינה בלבד. אסור להשתמש בגיליון התשובות או בדפים אחרים כבנייר טיוטה. ודאו שאתם מסמנים את התשובה על כל שאלה במקום המתאים לה. אם דילגתם על שאלה בחוברת הבחינה, ודאו שדילגתם גם על המקום המתאים לה בגיליון התשובות. המשיכו לענות על השאלות שאחריה, והקפידו תמיד שמספר השאלה יהיה גם מספר העמודה שאתם מסמנים בה את תשובתכם. שימו לב! רק אתם אחראים לַכּתוב בגיליון התשובות, והוא ייקרא בדיוק כפי שמילאתם אותו. אם טעיתם וסימנתם תשובות במקום לא נכון, לא נוכל לשחזר את כוונתכם, והטופס השגוי שמילאתם הוא שיקבע את ציוניכם. נצלו את זמנכם בתבונה – בראש כל פרק מצוינים מספר השאלות בו והזמן המוקצב לו. בתחילת כל פרק יציינו הבוחנים את הזמן המוקצב לפתרון הפרק וירשמו על הלוח את מועדי תחילת הפרק וסיומו (לפי שעונם). הבוחנים יודיעו לכם כאשר ייוותרו עוד 5 דקות לפתרון הפרק. בתום הזמן המוקצב תקבלו הוראה לעבור לפרק הבא, ולא תוכלו לחזור עוד לפרק הקודם. לפניכם כמה המלצות לניצול יעיל של הזמן העומד לרשותכם:

  1. במטלת הכתיבה הקדישו כמה דקות לחשיבה על הרעיונות שתרצו להציג. תכננו את מבנה החיבור וכתבו ראשי פרקים. בכריכה הפנימית של חוברת הבחינה, לצד פרק מטלת הכתיבה, יש מקום המיועד לכתיבת טיוטה. זכרו שהזמן להעתקת הטיוטה לגיליון הכתיבה כלול בזמן המוקצב לפרק, ולא יינתן זמן נוסף לשם כך. מותר בהחלט למחוק מילים או קטעים בגיליון הכתיבה, אך זכרו שכתב היד חייב להיות קריא ורצף החיבור צריך להיות מובן. מעט לפני תום הזמן המוקצב למטלת הכתיבה קראו שוב את מה שכתבתם וודאו שהכול קריא ומובן.
  2. בפרקי הברֵרה נסו לפתור כל שאלה בזמן סביר. אם הצלחתם – עִברו לשאלה הבאה. אם אינכם מצליחים לפתור שאלה, אל תתעכבו! זִכרו שעליכם לענות על כל השאלות בפרק. אם תתעכבו זמן רב על שאלה אחת, לא יישאר לכם די זמן לענות על שאלות אחרות, שסביר שתוכלו להשיב עליהן נכונה ולזכות בנקודות. לשאלות קלות ולשאלות קשות משקל שווה בקביעת הציון, לכן אין סיבה להתעכב על שאלה אחת. בזמן שתחסכו תוכלו, אולי, לענות על כמה שאלות אחרות.
  3. אם לדעתכם אתם יכולים לפתור את השאלה אך אתם זקוקים למעט יותר זמן, סמנו אותה וחזרו אליה אחר כך. אם יישאר לכם זמן בסוף הפרק, חזרו אל כל השאלות שסימנתם ונסו לפתור אותן.
  4. אם אתם מעריכים שגם אם תייחדו לשאלה זמן נוסף לא תצליחו לפתור אותה – נחשו את התשובה! הניחוש אינו חייב להיות אקראי. ייתכן שתוכלו לפסול כמה מהאפשרויות על סמך ידע חלקי, וכך להגדיל את הסיכוי שלכם לנחש נכונה. הציון בבחינה מחושב על סמך התשובות הנכונות בלבד, ואין הפחתת נקודות על תשובות שגויות. לכן, אם אינכם מצליחים לפתור את השאלה, כדאי לכם לנחש – ניחוש אינו יכול לפגוע בציוניכם, אלא רק לשפרם.
  5. השאירו לעצמכם כדקה לפני סוף הפרק. חזרו אל השאלות שלא עניתם עליהן ונחשו באקראי את התשובות, כלומר סמנו תשובה כלשהי בגיליון התשובות בלי לנסות לפתור את השאלה או לפסול אפשרויות. עכשיו כבר אין לכם זמן, וכל שתוכלו לעשות הוא לסמן במהירות את התשובות החסרות בגיליון התשובות ולוודא שאמנם סימנתם תשובות לכל השאלות.
  6. אנו נתקלים בתלונות על הסטות במילוי גיליון התשובות. אין אפשרות לעזור לנבחן שאירעה אצלו הסטה במילוי התשובות, ולכן הקפידו ביותר על מילוי כל תשובה במקום המתאים לה בדף התשובות. תיקון הסטה יכול להתבצע רק בידי הנבחן ורק במסגרת הזמן המוקצב לפרק. לא יינתן זמן נוסף לשם כך.
  7. כל פרק חשוב! אין שום דרך לדעת אילו מהפרקים אינם משמשים לקביעת הציון, ולכן נהגו בכל פרק כאילו הוא קובע את ציוניכם! אם מסיבה כלשהי תחליטו כי אחד הפרקים אינו חשוב, החלטתכם עלולה לפגוע בציון שתקבלו.

פגיעה בטוהר הבחינה ורמייה בבחינה – מאל"ו רואה בחומרה רבה פגיעה בטוהר הבחינות, ובכלל זה כל מעשה הפוגע בסודיות הבחינה או בשימוש בתוצאותיה, וכן רואה בחומרה כל ניסיון לקבלת ציון שלא כדין כגון העתקה בבחינה או התחזות. רמייה עשויה בין היתר לגרום לקבלת מועמדים מסוימים שלא כדין ולעיתים אף על חשבון מועמדים אחרים, המתאימים יותר להתקבל. למאל"ו דרכים לאיתור מעשי רמייה ופגיעה בטוהר הבחינה, ושמורה לו הזכות לפעול במקרים אלו בכל דרך העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו, לרבות פסילת הבחינה, איסור על היבחנות בבחינות המועברות על ידי מאל"ו במשך 12 חודשים, הגשת תביעה אזרחית ופנייה לוועדות המשמעת במוסדות להשכלה גבוהה. לתשומת ליבכם: התחזות (כגון מקרה שאדם שולח אחר להיבחן במקומו) היא עבירה פלילית. חשד לעבירה כזאת גורר תלונה במשטרה ובוועדות המשמעת של מוסדות הלימוד. אסור להעתיק או להפיץ בחינה או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמד אותה – כולה או חלקים ממנה – בלא אישור בכתב מאת המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מאל"ו נוקט אמצעים מִנהליים, משפטיים ואחרים נגד המפרים איסור זה. לפני תחילת הבחינה תתבקשו לחתום על הצהרה המאשרת שאיסור זה ידוע לכם ושאתם מתחייבים לנהוג לפיו. כל אחת מההתנהגויות הבאות יכולה להביא לידי הרחקתו של נבחן מהבחינה: הפרעה למהלך הבחינה, העתקה, מתן עזרה או קבלת עזרה בפתרון הבחינה, שימוש בעזרים אסורים, ובכללם דפים, ספרים, מחשבים ומילונים, פתיחת חוברת הבחינה בלי שניתנה הוראה לכך, מעבר מפרק לפרק בלי שניתנה הוראה לכך, המשך עבודה על פרק לאחר תום הזמן המוקצב לו, הוצאת חומר בחינה מכיתת הבחינה, החזקת מכשיר אלקטרוני – טלפון נייד, מחשב, נגן מוזיקה וכדומה – בשעת הבחינה, אי-ציות להוראות הבוחנים.

אחרי הבחינה: לאחר סיום הבחינה תקבלו שאלון מקוון לכתובת הדוא"ל ובו תתבקשו להביע את דעתכם על תנאי הבחינה. ייתכן שתתבקשו לציין את מידת שביעות רצונכם מתהליך ההרשמה ומהבחינה, או להביע את דעתכם בנושאים אחרים שמאל"ו עוסק בהם. שאלוני המשוב אינם חלק מהבחינה הפסיכומטרית, בדיקתם נעשית בנפרד מבדיקת שאלוני הבחינה והם אינם יכולים לפגוע בכם או בציוניכם בשום דרך. אינכם חייבים להשיב על השאלונים, אך במאל"ו ישמחו אם תייחדו להם את הזמן הקצר הדרוש לשם כך, שכן תשובותיכם תסייענה למאל"ו מאוד ותאפשרנה להם לשפר את השירות שהם נותנים לקהל הנבחנים. חשוב לדעת כי שאלון המשוב אינו מיועד לטיפול בפניות אישיות. אם יהיו לכם הערות או השגות בנוגע לבחינה, פנו בכתב אל המדור לפניות הציבור במרכז הארצי לבחינות ולהערכה בתוך שבוע מיום הבחינה. פניות כאלה יזכו למענה אישי. יש נבחנים היוצאים מהבחינה בהרגשה שהתקשו לפתור שאלות רבות, שלא הספיקו לכתוב חיבור טוב או שלא הספיקו לענות על כל השאלות בזמן המוקצב. חשוב לדעת כי ציוניכם אמנם נקבעים על פי איכות החיבור שכתבתם ועל פי מספר השאלות שפתרתם נכונה, אך הדבר נעשה בהשוואה להישגיהם של כל הנבחנים בכל הנוסחים, השפות ומועדי הבחינה. לכן, גם אם יצאתם מן הבחינה בהרגשה רעה, בהחלט ייתכן שהצלחתם בה יפה.

8 | זכירה בעל פה

הצלחתו של נבחן בבחינה הפסיכומטרית תלויה במשתנים רבים, כך מטבעו של דבר, מן החשובים שבהם הוא יכולתו של הנבחן לזכור בעל פה מידע חיוני רב בעת הבחינה וחוכמתו תתבטא ביכולתו להשתמש ברגעים שונים בעת הבחינה במידע החיוני הנדרש המצוי בזיכרונו. קורסי ההכנה המוצעים בבית הספר של אבירם פלדמן שמים דגש רב על הטמעת התכנים הנדרשים בעת הבחינה לזכירה בעל פה ואופיו המיוחד של הקורס על כלל מרכיביו דוחף לכך באופן נאה וחכם. זכירה בעל פה תסייע לנבחן על פי רוב לפתור שאלות מסוימות בבחינה במהירות גבוהה יותר וברמת ביטחון גבוהה יותר ומכאן כוחה וחשיבותה העלינה של זכירת פרטי מידע חיוניים להצלחתך בבחינה. מורי בית הספר מנחים במקצועיות, ביסודיות, בסבלנות ובהדרגה את תלמידיהם כיצד להרחיב את ארגז הכלים המכיל מידע חיוני לזכירה בעל פה במטרה להצליח בבחינה במהלך הקורסים המוצעים בבית הספר. לפרטים 077-420-40-60.   

9 | טיפים לבחינה הפסיכומטרית

10 | פגישה אישית עם מורה הקורס לטובת לימוד מקדים לקורס 

תלמידים הנרשמים לקורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן זוכים לפגישה אישית פרונטלית, בארבע עיניים, האורכת על פי רוב 60-30 דקות בה המורה שואל את תלמידו שאלות רבות במטרה להכירו ולאפיינו – איתור נקודות חוזק, איתור נקודות תורפה, פחדים, שאיפות אקדמיות, רקע לימודי וכדומה וכל זאת במטרה לספק לתלמיד מטלות הכנה יומיות לקורס במגוון תחומי הדעת בבחינה – מטלת הכתיבה, אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית. יתר על כן, פגישה זו "מפשירה מעט את הקרח" שכן המורה מכיר בה אישית את תלמידו ובאופן זה אנו בונים מציאות לפיה כבר במפגש הראשון של הקורס ישנה רמת היכרות טובה למדי בין המורה לבין כלל תלמידיו. מטלות ההכנה היומיות טרם תחילתו של הקורס מכונות בבית הספר "שיטת המחומש", הסבר מפורט יספוק עת הפגישות הללו ולאחר סיום הליך ההרשמה לקורס. לפרטים מלאים: 077-420-40-60.  

11 | מבחן אמי"ר

12 | מבחן אמיר"ם

13 | מבחן פסיכומטרי ממוחשב (מפע"מ)

14 | מהי הבחינה הפסיכומטרית?

15 | מוניטין בית הספר

16 | מועדי הבחינה הפסיכומטרית

17 | מורי בית הספר

18 | מחירים

19 | מחשבון ציון פסיכומטרי

20 | מטלות יומיומיות קבועות לתקופת הקורס

21 | מיון להשכלה גבוהה

22 | סטופר

23 | סיפור ההקמה

24 | ציוני הבחינה הפסיכומטרית

25 | קורס פסיכומטרי באבירם פלדמן

קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מוצעים ואף משווקים בקריית גת, בקריית מלאכי, בגן יבנה, בגדרה ובאשדוד, הן במתכונת ערב (שלוש פעמים בשבוע בין השעות 22:30-17:30) והן במתכונת בוקר (שלוש פעמים בשבוע בין השעות 13:30-20:30) ובסך הכל נערכים בכל קורס המוצע בבית הספר 30 מפגשים דהיינו סך השעות המלאות הכולל קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית הספר הוא 150. לקבלת מידע נוסף ו/או לפגישת ייעוץ ללא עלות כספית התקשרו לטלפון 077-420-40-60.  

26 | קורסי 750 PLUS

אבירם פלדמן ומוריו המצטיינים המלמדים בבית הספר עמלים כעת על בניית קורסים חדשים שייקאו בבוא העת "PLUS 750" שמטרתם העיקרית היא לספק כלים מתקדמים מאוד לנרשמים לקורסים הללו כדי לקבל בבחינה הפסיכומטרית ציונים הגבוהים מž־ 750 ובתנאי כי כלל הלומדים בקורסים הללו יהיה 8 תלמידים לכל היותר וכן כי כל אחד מן הנרשמים קיבל לפחות פעם אחת בעבר, בבחינה הפסיוכמטרית, ציון הגבוה מ־ 700 ו/או ציון הגבוה מ־ 140 בחשיבה הכמותית. לקבל מידע נוסף התקשרו לטלפון 077-420-40-60.    

27 | שאלות ותשובות

28 | שפות הבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית מוצעת במספר שפות: עברית, צרפתית, ערבית, רוסית ונוסח משולב באנגלית ולכן כדי לקבל בבחינה את ציון מיטבי נכון מצידכם לבחון באיזו שפה כדאי לכם להיבחן. מרבית מבין אלו שנרשמו לקורסי ההכנה בבית הספר של אבירם פלדמן נבחנו מטבעו של דבר בשפה העברית אולם לא אחת המלצנו לנבחן להיבחן בשפה אחרת משיקולים שונים. ניתן להתקשר לבית הספר לטובת ייעוץ מדויק ואישי לטלפון 077-420-40-60 שלוחה מס' 1.  

29 | תחומי הפעילות של בית הספר

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן אמון על שירות כלל לקוחותיו ו/או כלל תלמידיו בארבעה נתיבים שונים, אלה הם: קורסי הכנה לבחינות הבגרות (עד 20 תלמידים בקורס), קורסי הכנה לבחינה הפסיכומטרית (עד 20 תלמידים בקורס), שיעורים פרטיים ליחידים ולקבוצות (עד 4 תלמידים בקבוצה) בכלל מקצועות הבגרות, בכלל תחומי הדעת בבחינה הפסיכומטרית וכן בכל הנוגע לקורסים אקדמיים בעלי אוריינטציה מתמטית בכלל המוסדות האקדמיים בישראל ואף בהוצאת ספרי לימוד וחומרי למידה (פיזית ודיגיטלית).   

30 | תלמידים ממליצים

31 | תשלום באמצעות הפיקדון הצבאי

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן הינו מוסד לימודי המוכר על ידי משרד החינוך. סמל מוסד בית הספר לפסיכומטרי הוא 01688093 וסמל מוסד בית הספר לבגרויות הוא 01683912 וכל נרשם ו/או כל נרשמת לקורסי הפסיכומטרי המוצעים בבית הספר המשוחררים מצה"ל ו/או משירות לאומי ו/או אשר ברשותם מצויים כספי המענק באגף ובקרן לחיילים משוחררים של משרד הביטחון רשאים לשלם באופן זה. הסדרת התשלום תתבצע בסניף בית הספר בקריית גת. לקבלת מידע נוסף התקשרו לטלפון 077-420-40-60 שלוחה מס' 1.   

32 | בחינות משנים עברו 

בסיומם של קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית המוצעים בבית הספר, בין היתר, מורי בית הספר פותרים עם תלמידינו חלק ניכר מן השאלות אשר הופיעו בבחינות הפסיכומטריות במחזורים הקודמים אשר מתפרסמות מעת לעת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. פתרון חלק ניכר מן השאלות הללו בהנחיית מורינו תוך הפעלת השיקולים הפדגוגיים הנכונים מהווה חלק בלתי נפרד אשר לא יסולא בפז עת הכנתו של תלמיד לבחינה וזאת בשל אופיין המיוחד של הבחינות. קישור זה יפנה אתכם לצפייה בבחינות הפסיכומטריות בשפה העברית שנערכו עד וכולל מועד יולי 2012. החל ממועד אוקטובר שנת 2012 ועד לכתיבת שורות אלו חל שינוי בנוסח הבחינה ובמבנה שלה ובקישור הבא תוכלו לצפות בבחינות הפסיכומטריות בשפה העברית שנערכו החל ממועד אוקטובר 2012 ועד למועד בו שורות אלו נכתבו.

33 | הכרת הדף לסימון התשובות בבחינה

צירפנו קישור בקובץ הבא לטובת מי מבין מבקרי האתר המעוניין להכיר כבר עתה את הדף המיועד לסימון התשובות בבחינה הפסיכומטרית 

34 | הסכם התקשרות ללימוד בבית הספר

צירפנו קישור בקובץ הבא לטובת מי מבין מבקרי האתר החפץ להכירו כבר עתה ו/או בשלב זה או אחר עת התקשרותו עם בית הספר לטובת לימודו בקורס הנ"ל של הסכם התקשרות ללמידה בקורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן