אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

בספר זה תמצאו 2,000 מילים שונות בשפה העברית (או מונחים) אשר חולקו ל־20 יחידות לימוד כך שבכל יחידה ישנן 100 מילים (או מונחים). חלוקה זו נועדה לסייע לתלמיד ללמוד את המילים, ואת המונחים, בשיטת "מנות קטנות" ובקצב הנכון (הסבר והנחיות בדבר סוגיה זו ניתן למצוא בתחילת הספר).

המילים בספר זה נוקדו על מנת להגותן נכון, וזכו לפירוש אפשרי בשפה העברית. לצד כל מילה, או למד כל מונח חדש, נכתב משפט בעברית המכיל את המילה או את המונח הנ"ל, בהדגשה, כדי להקל על הקורא במלאכת הזכירה. 

המילים והמונחים בספר זה נבחרו בקפידה תוך דגש על הקניית העושר הלשוני הנדרש, בשפה העברית, לתלמידים הנערכים לבחינה הפסיכומטרית.

אנו ממליצים לקורא לעסוק במלאכתו זו 45-30 דקות ביממה מפני שמעבר לכך, לטעמנו, היעילות תיפגע. 

מי מכם הנערך לבחינה הפסיכומטרית אשר יעשיר את עושרו הלשוני בשפה העברית באמצעות ספר זה יגדיל את סיכוייו להתמודד בהצלחה עם השאלות בפרקי החשיבה המילולית וכן צפוי להפגין עושר לשוני נאה עת כתיבת החיבור.

מחיר: 64 ש"ח (דמי משלוח: 15 ש"ח).   

בספר זה הובאו 2,000 מילים שונות (או מונחים שונים) בשפה האנגלית אשר חולקו ל־16 יחידות לימוד כך שבכל יחידה תופענה 125 מילים (או מונחים) באנגלית. מטרת החלוקה ליחידות הלימוד היא "לכפות" על הקורא ללמוד את המילים ואת המונחים ב"מנות קטנות" ובקצב נכון (הסבר והנחיות בדבר סוגיה זו ניתן למצוא בתחילת הספר).

בסיום כל יחידת לימוד הובאו בפני הקורא 40 תרגילים שמוינו לחמישה סוגים שונים כדלהלן: השלמת משפט (8 תרגילים), תרגום לאנגלית (8 תרגילים), מילה והיפוכה (8 תרגילים), יוצא דופן (8 תרגילים) ותרגום לעברית (8 תרגילים).

כך, בסה"כ הספר מציג 640 תרגילים, לצד 2,000 המילים, שמטרתם לסייע לקורא להטמיע במוחו באופן מיטבי את המילים החשובות המוצגות בספר ולכן 640 התרגילים הללו מתבססים על המילים המופיעות בספר. אנו ממליצים לקורא לעסוק במלאכתו זו 45-30 דקות ביממה מפני שמעבר לכך, לטעמנו, היעילות תיפגע. 

תלמיד הנערך לבחינה אשר יעשיר את עושרו הלשוני באנגלית באמצעות ספר זה יגדיל את סיכוייו להתמודד בהצלחה עת פתרון הפרקים באנגלית בבחינה.  

מחיר: 69 ש"ח (דמי משלוח: 15 ש"ח).