אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מפגשי הלימוד בחודש ספטמבר 2020

מפגש מס' 1 מהתאריך 06.09.20