אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש:
כללי:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. בוחן מס’ 10
3. בוחן מס’ 11 – כתיבת שלוש פסקאות
אנגלית:
1.3.6 יחידה מס’ 7 מילים 875-751 כחלק מבוחן מס’ 10
חשיבה מילולית:
1.3.6 יחידה מס’ 7 מילים 700-601 כחלק מבוחן מס’ 10
חשיבה כמותית:
2.4.13 קטע אמצעים
2.4.14 נקודת מפגש תיכונים במשולש
2.5 מצולעים בני 5 צלעות ויותר
2.6 מעגלים

ש”ב:
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 8, מילים 1000-876
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 8 , מילים 800-701
חשיבה כמותית:
1. ספר כחול בהנדסת המישור – לימוד הרמטי של עמודים 96-77 לרבות 45 משפטים בנושא מעגלים – משימה חשובה! 

2. ספר מבוא לכמותי – גאומטרייה – מעגלים | עמ' 242-219

3. ספר תרגול נוסף כמותי – גאומטרייה – מצולעים ומעגילם | עמ' 414-383

4. נספח 31: גאומטרייה – מצולעים ומעגל (97 שאלות בנושא מעגל ללא תשובות ו־39 שאלות בנושא מצולע ללא תשובות) | להורדת הקובץ לחץ כאן

5. נספח 32: אלגברה – שברים (30 שאלות ללא תשובות) | להורדת הקובץ לחץ כאן 

ציוד למפגש מס’ 10: כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד

במפגש מס’ 10 ייערכו שני בחנים:

בוחן מס’ 12 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס’ 8 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 8
3) חשיבה כמותית – מצולעים ומעגלים

בוחן מס’ 13 – כתיבת ארבע הפסקות הראשונות.