אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש:
כללי
1. מענה על שאלות משיעורי הבית

2. בוחן מס’ 8
3. בוחן מס' 9 – כתיבת שתי פסקאות
אנגלית

1.3.6 יחידה מס’ 6 מילים 750-626 כחלק מבוחן מס’ 7
חשיבה מילולית
1.3.6 יחידה מס’ 6 מילים 600-501 כחלק מבוחן מס’ 7
חשיבה כמותית
2.4 גאומטרייה – מרובעים: 2.4.1-2.412

ש”ב:
אנגלית

ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 7, מילים 875-751
חשיבה מילולית

ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 7 , מילים 700-601
חשיבה כמותית

1. ספר מבוא לכמותי – גאומטרייה: מרובעים | עמ’ 218-195

2. ספר תרגול נוסף כמותי – גאומטרייה – מרובעים | עמ’ 382-367

3. נספח מס' 24: אלגברה – ציר המספרים | 
לחץ כאן להורדת הקובץ

4. נספח מס' 25: אלגברה – תרגילים באותיות | לחץ כאן להורדת הקובץ

5. נספח מס' 26: אלגברה – הגדרת פעולה | לחץ כאן להורדת הקובץ

6. נספח מס' 27: אלגברה – הבנה אלגברית | לחץ כאן להורדת הקובץ

7. נספח מס' 28: גאומטרייה – ישרים | לחץ כאן להורדת הקובץ

8. נספח מס' 29: גאומטרייה – משולשים | לחץ כאן להורדת הקובץ

9. נספח מס' 30: גאומטרייה – מרובעים | לחץ כאן להורדת הקובץ

ציוד למפגש מס’ 9: כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד

במפגש מס’ 9 ייערכו שני בחנים:

בוחן מס’ 10 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס’ 7 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 7
3) חשיבה כמותית – גאומטרייה (מרובעים)

בוחן מס’ 9 – כתיבת שלוש הפסקות הראשונות.