אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: – 
יציאה מוקדמת: –  
תוכן המפגש:
כללי: –
מטלת הכתיבה: –
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.3 יחידה 4 – מילים 500-376 במסגרת בוחן מס’ 4
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.4 יחידה 4 – מילים 400-301 במסגרת בוחן מס’ 4
חשיבה כמותית:
1.59-1.52 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: – 
מטלת הכתיבה: –
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 5: מילים 625-500 
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 5: מילים 500-401
חשיבה כמותית:
1) ספר מבוא לכמותי: עמ’ 382-309 (התוכן המופיע בסוף מקבץ זה טרם נלמד כפי שהייתי רוצה שיילמד אך היו "נגיעות" בשיעור בדברו. עשו כמיטב יכולתכם לפתור את עמודים 382-309 במלואם, קראו את הדוגמאות המובאות בעמודים הללו וסמנו כל בעיה שתיווצר כדי שתוכלו להראות לי אותה ביום רביעי 5.2.20)
2) נספח 5.10 – אלגברה: 1.59-1.52
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת 
חשיבה כמותית: מחברת  
נושאי לימוד לבוחן מס’ 5 שייערך במפגש מס’ 6 בתאריך 5.2.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 5
חשיבה מילולית: יחידה 5
חשיבה כמותית: אלגברה 1.59-1.52