אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: – 
איחורים: רוזנשטיין דניאלה – 30 דקות, אוחנה עומר – 31 דקות.
יציאה מוקדמת: דז'בסר רוזליה – 180 דקות 
תוכן המפגש:
כללי: –
מטלת הכתיבה:
3. כתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית
3.1 הכרת הפתיח של מטלת הכתיבה
3.2 הכרת השאלה המודגשת במטלת הכתיבה
3.3 הכרת המבנה הקלאסי של החיבור
3.4 תכנון מקדים
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.3 יחידה 3 – מילים 375-251 במסגרת בוחן מס’ 3
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.3 יחידה 3 – מילים 301-200 במסגרת בוחן מס’ 3
חשיבה כמותית:
1.51-1.42 (ראה תוכן עניינים)
שיעורי בית:
כללי: – 
מטלת הכתיבה: –
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 4: מילים 500-376 
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 4: מילים 400-301
חשיבה כמותית:
1) ספר מבוא לכמותי: עמ’ 152-95
2) נספח 5.9 – אלגברה: 1.42-1.51
ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת 
חשיבה כמותית: מחברת  
נושאי לימוד לבוחן מס’ 4 שייערך במפגש מס’ 5 בתאריך 3.2.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 4
חשיבה מילולית: יחידה 4
חשיבה כמותית: אלגברה 1.51-1.42