אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש

כללי
בוחן מס' 2

אנגלית
1.3.1 יחידה מס' 1 מילים 125-51 כחלק מבוחן מס' 2

חשיבה מילולית
1.3.1 יחידה מס' 1 מילים 100-51 כחלק מבוחן מס' 2
2.3 מבנה החיבור

חשיבה כמותית
1.45 צמצום שברים אלגבריים
1.46 כפל שברים אלגבריים
1.47 חילוק שברים אלגבריים
1.48 חיבור שברים אלגבריים
1.49 חיסור שברים אלגבריים
1.50 משוואות ממעלה שנייה ומעלה עם משתנה אחד
1.51 מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים
1.52 אי שוויונות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד
1.53 מערכות המשלבות משוואות ואי שוויונות
1.54 מערכות של אי שוויונות 

ש"ב

אנגלית
ספר עושר לשוני – יחידה מס' 2, עמ' 52-32, מילים 250-126

חשיבה מילולית
ספר עושר לשוני – יחידה מס' 2, עמ' 37-24, מילים 200-101

חשיבה כמותית
1. ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 52-7
2. נספח מס' 3 : אלגברה (פעולת 1.45-1.54) – להורדת הקובץ לחץ כאן

ציוד למפגש מס' 4
כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד.

במפגש מס' 4 ייערך בוחן מס' 3 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 2 מילים 250-126. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 2 מילים 200-101.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.45-1.54.