אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש:
סימולציה מס' 5
ש”ב:
– “סגירת חורים” – פתרון ש”ב קודמים שלא הספקתם.
– לימוד בע”פ – ידע נדרש לבחינה שנמסר במהלך הקורס – חזרה ושינון יבש!

– חשיבה 
כמותית – מבחנים במתכונת הישנה:
דצמבר 2010 11 ראשון ושני (פתרון ללא מגבלת זמן – תרגול רגוע ושליו של השאלות בכיף ככל האפשר) 

מחר ייערך המפגש האחרון בשעה 08:30