אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
תרגול כמותי
ש”ב
אנגלית: ספטמבר 19 ראשון, יולי 19 ראשון, מרץ 19 ראשון

מילולית: ספטמבר 19 שני, יולי 18 ראשון, מרץ 18 שני, דצמבר 17 ראשון
כמותית: אפריל 16 ראשון ושני, דצמבר 2012 ראשון ושני 

להלן תאריכי הסימולציות הבאות:
מפגש מס’ 27 – סימולציה מס’ 4 – יום שישי – 20.12.19 – שעת התחלה: 08:30
מפגש מס’ 29 – סימולציה מס’ 5 – יום שלישי – 24.12.19 – שעת התחלה: 14:30