אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
סימולציה 3
ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 10,9 – חזרה.
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 2,1 – חזרה.

כללי:
חורף דצמבר 2018 – 2 פרקי חשיבה מילולית + פרק ראשון באנגלית
אוקטובר 2014 – פרק ראשון חשיבה כמותית

דצמבר 2013 – שני פרקי חשיבה כמותית
ספטמבר 208 – פרק ראשון באנגלית
אביב מרץ 2018 – פרק שני באנגלית
דצמבר 2017 – פרק שני באנגלית

להלן תאריכי הסימולציות הבאות:
מפגש מס’ 27 – סימולציה מס’ 4 – יום שישי – 20.12.19 – שעת התחלה: 08:30
מפגש מס’ 29 – סימולציה מס’ 5 – יום שלישי – 24.12.19 – שעת התחלה: 14:30