אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
בוחן 26
תרגול פרקי חשיבה כמותית
ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 10,9 – חזרה.
ספר אנגלית – הבנת הנקרא: עמ’ 499-480 5 יחידות עבודה שמספרן 20-16: 2 טקסטים בכל יחידה.
כללי:
ספטמבר 2016 – 6 פרקים
יולי 2016 – 6 פרקים

במפגש מס' 24 תיערך סימולציה מס' 2

במפגש מס' 25 תיערך סימולציה מס' 3

במפגש מס’ 26 ייערך בוחן מס’ 27 – חומר לבוחן:
1) אנגלית – יחידות 10,9. 
2) חשיבה מילולית – יחידות מס’ 2,1.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.

להלן תאריכי הסימולציות הבאות:
מפגש מס' 24 – סימולציה מס’ 2 – יום שישי – 13.12.19 – שעת התחלה: 08:30
מפגש מס' 25 – סימולציה מס’ 3 – יום שני – 16.12.19 – שעת התחלה: 13:30
מפגש מס' 27 – סימולציה מס’ 4 – יום שישי – 20.12.19 – שעת התחלה: 08:30