אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
סימולציה מס' 1.
ש”ב
אנגלית:

ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 6,5 – חזרה.
ספר אנגלית – הבנת הנקרא: עמ’ 459-440 5 יחידות עבודה שמספרן 10-6: 2 טקסטים בכל יחידה
.
כללי:
יולי 2015 – 6 פרקים
ספטמבר 2015 – 6 פרקים

במפגש מס’ 22 ייערך בוחן מס’ 25 – חומר לבוחן:
1) אנגלית – יחידות 5,6. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 19.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.

להלן תאריכי הסימולציות הבאות:
סימולציה מס' 2 – יום שישי – 13.12.19 – שעת התחלה: 08:30
סימולציה מס' 3 – יום שני – 16.12.19 – שעת התחלה: 13:30
סימולציה מס' 4 – יום שישי – 20.12.19 – שעת התחלה: 08:30