אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
כללי:

בוחן מס’ 24.
חזרה על מבנה החיבור, פתרון שאלות מש"ב.

חשיבה מילולית:
1.3.18 יחידה מס’ 18 מילים 1800-1701 כחלק מבוחן מס’ 24
חשיבה כמותית:
פתרון פרקי בחינה.

ש”ב
אנגלית:

ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 6,5 – חזרה.
ספר אנגלית – הבנת הנקרא: עמ’ 420-439 5 יחידות עבודה: 2 טקסטים בכל יחידה
.
כללי:
פברואר 2015 – 6 פרקים
אפריל 2015 – 6 פרקים

במפגש מס’ 21 תיערך סימולציה מס' 1

במפגש מס' 22 ייערך בוחן מס' 25 – חומר לבוחן:
1) אנגלית – יחידות 5,6. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 19.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.