אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש

כללי
בוחן מס' 1

אנגלית
1.3.1 יחידה מס' 1 מילים 50-1 כחלק מבוחן מס' 1

חשיבה מילולית
1.3.1 יחידה מס' 1 מילים 50-1 כחלק מבוחן מס' 1

חשיבה כמותית
1.33 תכונות התחלקות
1.34 כינוס איברים דומים

1.35 כפל איברים
1.36 חוק הפילוג
1.37 חוק הפילוג המוחרב
1.38 פירוק לגורמים ע"י הוצאת גורם משותף מקסימאלי
1.39 שלוש נוסחאות הכפל המקוצר
1.40 פירוק לגורמים ע"י שלוש נוסחאות הכפל המקוצר
1.41 קבוצת הצבה
1.42 משוואות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד
1.43 מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים
1.44 מערכות של יותר משתי משוואות ו/או יותר משני משתנים 

ש"ב

אנגלית
ספר עושר לשוני – יחידה מס' 1, עמ' 31-11, מילים 125-1

חשביה מילולית
ספר עושר לשוני – יחידה מס' 1, עמ' 23-11, מילים 100-1

חשיבה כמותית
1. ספר מבוא לכמותי – עמ' 152-95
2. נספח מס' 2 : אלגברה (פעולת 1.33-1.44) – להורדת הקובץ לחץ כאן

ציוד למפגש מס' 3
כלי כתיבה ומחברת הקורס בלבד.

במפגש מס' 3 ייערך בוחן מס' 2 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 1 מילים 125-51. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 1 מילים 100-51.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.33-1.44.