אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
כללי:

בוחן מס’ 23.
אנגלית:
ניסוח מחדש  – אנגלית
חשיבה מילולית:
1.3.17 יחידה מס’ 17 מילים 1700-1601 כחלק מבוחן מס’ 23
חשיבה כמותית:
פתרון פרקי בחינה.

ש”ב
אנגלית:

ספר עושר לשוני – יחידות מס’ 3,4 – חזרה.
ספר אנגלית – ניסוח מחדש: עמ’ 277-199 (60 יחידות : 4 שאלות ליחידה ובסך הכל 320 שאלות).

חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 18 , מילים 1800-1701.
אביב מרץ 2019 פרקים 1,2
סתיו ספטמבר 2018 פרקים 1,2
חשיבה כמותית:

אביב מרץ 2019 פרקים 1,2
סתיו ספטמבר 2018 פרקים 1,2

במפגש מס’ 20 ייערך בוחן מס’ 24 על:
1) אנגלית – יחידות 3,4.
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 18.
3) חשיבה כמותית – פרק שלם מבחינה.