אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: אוחנה עומר, כהן אביה רוזנשטיין דניאלה
איחורים: מלכה שילת 11 דקות
יציאה מוקדמת: –

תוכן המפגש:

כללי: 
בוחן מס’ 18
מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
ניסוח מחדש – אסטרטגיה
חשיבה מילולית:

1.3 ספר עושר לשוני
1.3.18 יחידה 18 – מילים 1800-1701 במסגרת בוחן מס’ 18
חשיבה כמותית:
הסקה מתרשים


שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: 
ספר אנגלית – שאלות מסוג ניסוח מחדש: עמודים 399-199 (60 יחידות = 240 תרגילים).

חשיבה מילולית: 
ספר עושר לשוני – שאלות הבנה והסקה מסוג השלמת משפט: עמודים 205-147 (60 תרגילים + 35 יחידות כפול 3 תרגילים = 165 תרגילים) 
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי – הסקה מתרשים: עמודים 521-488 = 10 תרשימים.
נספחים:
נספח 5.43
 – בעיות מילוליות


ציוד למפגש הבא:

כללי: מחברת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 19 שייערך במפגש מס’ 20 בתאריך 11.03.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: ניסוח מחדש
חשיבה מילולית: יחידה 19 + שאלות הבנה והסקה מסוג השלמת משפט 
חשיבה כמותית: הסקה מתרשים