אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש
כללי:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. בוחן מס’ 19 (נמצאו 2 טעויות, אתקן זאת).
אנגלית:
1.3.12 יחידה מס’ 13 מילים 1625-1501 כחלק מבוחן מס’ 19
חשיבה מילולית:
1.3.12 יחידה מס’ 13 מילים 1300-1201 כחלק מבוחן מס’ 19
שאלות הבנה והסקה מסוג מחזק/מחליש – תרגול
שאלות הבנה והסקה מהסוגים הבאים: כללים ושיבוצים, טענות – הקנייה
חשיבה כמותית:
בעיות מילוליות – תרגול
 
ש”ב
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 14, מילים 1750-1626
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 14 , מילים 1400-1301
ספר חשיבה מילולית – עמ’ 448-375
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 132-101
נספח מס' 40: גאומטרייה – תלת־ממד | לחץ כאן להורדת הקובץ
נספח מס' 41: גאומטרייה – דמיון |
לחץ כאן להורדת הקובץ
נספח מס' 42: גאומטרייה – מערכת צירים | 
לחץ כאן להורדת הקובץ
נספח מס' 43: גאומטרייה – הבנה גאומטרית | 
לחץ כאן להורדת הקובץ
במפגש מס’ 16 ייערך בוחן מס’ 20 על:
1) אנגלית – יחידה מס’ 14
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 14
3) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות: מספרים, ממוצע, גילים, משכורת, יחס ותנועה (6 תרגילים: אחד בכל תחום). 
4) חשיבה מילולית – שאלות הבנה והסקה (4 תרגילים).