אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרות: 
איחורים: אוחנה עומר 16 דקות
יציאה מוקדמת: אלמליח נווה 90 דקות, אסנר רותם 20 דקות, פריאנטה עדי 10 דקות

תוכן המפגש:

כללי:
1) בוחן מס’ 11.
מטלת הכתיבה: 
אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.11 יחידה 11 – מילים 1375-1251 במסגרת בוחן מס’ 11
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.11 יחידה 11 – מילים 1100-1001 במסגרת בוחן מס’ 11
חשיבה כמותית:
2.8.12-2.5 (ראה תוכן עניינים)

שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: 
למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה, הפסקה השלישית, הפסקה הרביעית ופסקת הסיום כהכנה לבוחן שייערך ביום שני 24.2.20 שבו נכתוב לראשונה בקורס חיבור מלא. 

אנגלית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 12: מילים 1500-1376..
 

חשיבה מילולית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 12: מילים 1200-1101.
חשיבה כמותית:
ספר הנדסת המישור: עמודים 77-96.
ספר מבוא לכמותי עמודים 238-219 – 20 שאלות
ספר תרגול נוסף כמותי עמודים 414-383 – 30 שאלות
נספח 5.33 – גאומטרייה – מצולעים ומעגלים:: 136 שאלות

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת.
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 12 שייערך במפגש מס’ 13 בתאריך 21.2.20:
מטלת הכתיבה: –
אנגלית: יחידה 12
חשיבה מילולית: יחידה 12
חשיבה כמותית: גאומטרייה – מצולעים בינ 5 צלעות ויותר, מעגלים.