אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

תוכן המפגש:
כללי:
1. מענה על שאלות משיעורי הבית
2. בוחן מס’ 15 – כתיבת חיבור מלא
3. בוחן מס’ 14 
אנגלית:
1.3.8 יחידה מס’ 9 מילים 1125-1000 כחלק מבוחן מס’ 14
חשיבה מילולית:
1.3.8 יחידה מס’ 9 מילים 900-801 כחלק מבוחן מס’ 14
3. אנלוגיות – תריסר דרכי פעולה.
חשיבה כמותית:
2.8 גופים תלת מימדיים
2.8.1 קובייה
2.8.2 תיבה

ש”ב:
אנגלית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 10, מילים 1250-1125
חשיבה מילולית:
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 10 , מילים 1000-901
ספר חשיבה מילולית – אנלוגיות: יחידות 50-1 עמ' 132-17 
חשיבה כמותית:
ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 415 תרגילים: 2,4,8,9,12,17,21,26,28,30,33,35,36,37,38

ציוד למפגש מס’ 12: כלי כתיבה, מחברת הקורס, ספר חשיבה מילולית.

במפגש מס’ 12 ייערך בוחן מס' 16: 
1) אנגלית – יחידה מס’ 10
2) חשיבה מילולית – יחידה מס’ 10, אנלוגיות
3) חשיבה כמותית – גאומטרייה: גופים תלת-מימדיים – קובייה, תיבה.

תוספת לשיעורי הבית:

נספח 37: חשיבה מילולית | אנלוגיות – 25 יחידות נוספות כולל תשובות סופיות | להורדת הקובץ לחץ כאן

נספח 38: חשיבה כמותית | אלגברה – אי שוויונות (30 תרגילים כולל תשובות סופיות) | להורדת הקובץ לחץ כאן

נספח 39: חשיבה כמותית | אלגברה – חזקות ושורשים (50 תרגילים כולל תשובות סופיות) | להורדת הקובץ לחץ כאן