אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

נוכחות:
היעדרו,: דנין נועה, רוזנשטיין דניאלה
איחורים: –
יציאה מוקדמת: –  

תוכן המפגש:

כללי:
1) בוחן מס’ 10.  
מטלת הכתיבה: 
פיסקת הסיום 

אנגלית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.10 יחידה 10 – מילים 1250-1126 במסגרת בוחן מס’ 10
חשיבה מילולית:
1.3 ספר עושר לשוני
1.3.10 יחידה 10 – מילים 1000-901 במסגרת בוחן מס’ 10
חשיבה כמותית:
2.4.12-2.4 מרובעים (ראה תוכן עניינים)

שיעורי בית:

כללי: –  
מטלת הכתיבה: 
למד בעל פה את מאפייני רכיבי הפסקה הראשונה, הפסקה השנייה, הפסקה השלישית, הפסקה הרביעית ופסקת הסיום כהכנה לבוחן שייערך ביום שני 24.2.20 שבו נכתוב לראשונה בקורס חיבור מלא. 

אנגלית: 
ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 11: מילים 1375-1251.
 

חשיבה מילולית: ספר עושר לשוני – יחידה מס’ 11: מילים 1100-1001.
חשיבה כמותית:
ספר מבוא לכמותי עמודים 218-195 – 20 שאלות
ספר תרגול נוסף כמותי עמודים 382-367 – 20 שאלות
נספח 5.29 – אלגברה: הבנה אלגברית – 10 שאלות
נספח 5.30 – גאומטרייה: ישרים – 20 שאלות
נספח 5.31 – גאומטרייה: משולשים – 60 שאלות
נספח 5.32 – גאומטרייה – מרובעים – 60 שאלות
(סה"כ 190 שאלות) 

ציוד למפגש הבא:
כללי: מחרת טיפים, סטופר.  
מטלת הכתיבה: – 
אנגלית: – 
חשיבה מילולית: מחברת
חשיבה כמותית: מחברת

נושאי לימוד לבוחן מס’ 11 שייערך במפגש מס’ 12 בתאריך 19.2.20:
מטלת הכתיבה:
אנגלית: יחידה 11
חשיבה מילולית: יחידה 11
חשיבה כמותית: גאומטרייה – מרובעים