אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

להדפסת תוכן העניינים של הקורס לחץ כאן

מטלת הכתיבה

1.      אינפורמציה מקדימה על אודות מטלת הכתיבה (1)

2.      הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה (2)

2.1 ממד הלשון – הכרת חמשת הקריטריונים (2)

2.2 ממד התוכן – הכרת ארבעת הקריטריונים (2) 

3.      כתיבת החיבור בבחינה הפסיכומטרית (3)

3.1 הפתיח (3)

3.2 השאלה המודגשת (3)

3.3 המבנה הקלאסי (3)

3.4 תכנון מקדים (3)

3.5 אסטרטגיה למציאת טיעונים (3)

3.6 פסקת הפתיחה (4)

3.6.1       רקע / פתיח (4)

3.6.2       מחלוקת (4)

3.6.3       עמדה (4)

3.7 פסקת הטיעון המרכזי (6) 

3.7.1       שורת רווח / הזחה (6) 

3.7.2       מילות פתיחה (6) 

3.7.3       המשפט המרכזי (6) 

3.7.4       פיתוח פסקת הטיעון המרכזי (6) 

3.7.4.1            הסבר רציונאלי תומך (6)

3.7.4.2            דוגמה תומכת (6) 

3.7.4.3            שאלה רטורית תומכת (6)

3.7.4.4            אנלוגיה תומכת (6)

3.8 פסקת הטיעון המשני (8)

3.8.1       שורת רווח / הזחה (8)

3.8.2       מילות פתיחה (8)

3.8.3       המשפט המרכזי (8)

3.8.4       פיתוח פסקת הטיעון המשני (8)

3.8.4.1            הסבר רציונאלי תומך (8)

3.8.4.2            דוגמה תומכת (8)

3.8.4.3            שאלה רטורית תומכת (8)

3.8.4.4            אנלוגיה תומכת (8)

3.9 פסקת העימות (11)

3.9.1       שורת רווח / הזחה (11)

3.9.2       מילות פתיחה (11)

3.9.3       המשפט המרכזי (11)

3.9.4       הסתייגות (11)

3.9.5       התמודדות מול טיעון הנגד (11)

3.9.5.1            הסבר רציונלי מנוגד (11)

3.9.5.2            דוגמה סותרת (11)

3.9.5.3            שאלה רטורית סותרת (11)

3.9.5.4            אנלוגיה סותרת (11)

3.10         פסקת הסיום (14)

3.10.1  שורת רווח / הזחה (14)

3.10.2   מילות פתיחה (14)

3.10.3   חזרה על הטיעון המרכזי ועל הטיעון המשני (14)

3.10.4   חזרה על העמדה (14)

3.10.5   סיום החיבור (14)

אנגלית

1.       עושר לשוני (1)

1.1 בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס (1)

1.2 מחברת “5 מילים חדשות ביום” (1)

1.3 ספר עושר לשוני (2)

1.3.1       יחידה 1 – מילים 125-1 (2)

1.3.2       יחידה 2 – מילים 250-126 (3)

1.3.3       יחידה 3 – מילים 375-251 (4)

1.3.4       יחידה 4 – מילים 500-376 (5) 

1.3.5       יחידה 5 – מילים 625-501 (6) 

1.3.6       יחידה 6 – מילים 750-626 (7)

1.3.7       יחידה 7 – מילים 875-751 (8)

1.3.8       יחידה 8 – מילים 1000-876 (9)

1.3.9       יחידה 9 – מילים 1125-1000 (10)

1.3.10  יחידה 10 – מילים 1250-1126 (11)

1.3.11   יחידה 11 – מילים 1375-1251 (12)

1.3.12   יחידה 12 – מילים 1500-1376 (13)

1.3.13   יחידה 13 – מילים 1625-1501(14)

1.3.14   יחידה 14 – מילים 1750-1626 (15)

1.3.15   יחידה 15 – מילים 1875-1751 (16)

1.3.16   יחידה 16 – מילים 2000-1876 (17)

2.      השלמת משפט (6)

2.1 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג השלמת משפט (6)

2.2 תרגול שאלות מסוג השלמת משפט (6)

3.      ניסוח מחדש (16)

3.1 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג ניסוח מחדש (16)

3.2 תרגול שאלות מסוג ניסוח מחדש (16)

4.      הבנת הנקרא (17)

4.1 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג הבנת הנקרא (17)

4.2 תרגול שאלות מסוג הבנת הנקרא (17)

חשיבה מילולית

1.       עושר לשוני (1)

1.1 בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס (1) 

1.2 מחברת “5 מילים ביום” (1)

1.3 ספר עושר לשוני (2)

1.3.1       יחידה 1 – מילים 100-1 (2) 

1.3.2       יחידה 2 – מילים 200-101 (3)

1.3.3       יחידה 3 – מילים 300-201 (4)

1.3.4       יחידה 4 – מילים 400-301 (5) 

1.3.5       יחידה 5 – מילים 500-401 (6)

1.3.6       יחידה 6 – מילים 600-501 (7) 

1.3.7       יחידה 7 – מילים 700-601 (8)

1.3.8       יחידה 8 – מילים 800-701 (9)

1.3.9       יחידה 9 – מילים 900-801 (10)

1.3.10  יחידה 10 – מילים 1000-901 (11)

1.3.11  יחידה 11 – מילים 1100-1001 (12)

1.3.12  יחידה 12 – מילים 1200-1101 (13)

1.3.13  יחידה 13 – מילים 1300-1201 (14)

1.3.14  יחידה 14 – מילים 1400-1301 (15)

1.3.15  יחידה 15 – מילים 1500-1401 (16) 

1.3.16  יחידה 16 – מילים 1600-1501 (17) 

1.3.17  יחידה 17 – מילים 1700-1601 (18) 

1.3.18  יחידה 18 – מילים 1800-1701 (19) 

1.3.19  יחידה 19 – מילים 1900-1801 (21) 

1.3.20  יחידה 20 – מילים 2000-1901 (239

2.      אנלוגיות (6)

2.1 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג אנלוגיות (6)

2.2 תרגול שאלות מסוג אנלוגיות (6) 

3.      שאלות הבנה והסקה (10)

3.1 הבנת משפט (10)

3.2 הבנת פיסקה (10)

3.3 משלים / השוואת (11)

3.4 מחזק / מחליש (12)

3.5 חשיבה מדעית (13)

3.6 כללים (13)

3.7 שיבוצים (13)

3.8 טענות (15)

3.9 השלמת משפטים (16)

4.      קטעי קריאה (17) 

4.1 אסטרטגיות לפתרון שאלות המבוססות על קטע קריאה (17) 

4.2 תרגול שאלות המבוססות על קטע קריאה (17)

חשיבה כמותית

1.      אלגברה (1)

1.1 חיבור במאוזן (1)

1.2 חיבור במאונך (1)

1.3 חיסור במאוזן (1)

1.4 חיסור במאונך (1)

1.5 כפל במאוזן (1)

1.6 כפל במאונך (1)

1.7 חילוק במאוזן (1)

1.8 חילוק במאונך (1)

1.9 סדר פעולות חשבון (1)

1.10 צמצום שברים (2) 

1.11 הרחבת שברים (2)

1.12  השוואת שברים (2) 

1.13  מעבר ממספר מעורב לשבר מדומה (2) 

1.14 מעבר משבר מדומה למספר מעורב (2) 

1.15  כפל שברים (2) 

1.16 חילוק שברים (2) 

1.17 חיבור שברים (2) 

1.18  חיסור שברים (2) 

1.19  מעבר ממספר עשרוני לשבר (2) 

1.20 מעבר משבר למספר עשרוני (2) 

1.21  כפל מספר עשרוני בכפולות של 10 (2) 

1.22 חילוק מספר עשרוני בכפולות של 10 (2) 

1.23 הרחבת שבר עשרוני (2) 

1.24 צמצום שבר עשרוני (2) 

1.25 חיבור מספרים עשרוניים במאוזן (2) 

1.26 חיבור מספרים עשרוניים במאונך (2) 

1.27 חיסור מספרים עשרוניים במאוזן (2) 

1.28 חיסור מספרים עשרוניים במאונך (2) 

1.29 כפל מספרים עשרוניים במאוזן (2) 

1.30 כפל מספרים עשרוניים במאונך (2) 

1.31 חילוק מספרים עשרוניים במאוזן (2) 

1.32 חילוק מספרים עשרוניים במאונך (2)

1.33 תכונות התחלקות (2)

1.34 כינוס איברים דומים (3)

1.35 כפל איברים (3)

1.36 חוק הפילוג (3)

1.37 חוק הפילוג המורחב (3)

1.38  פירוק לגורמים ע”י הוצאת גורם משותף מקסימאלי (3)

1.39  שלוש נוסחאות הכפל המקוצר (3)

1.40  פירוק לגורמים ע”י שלוש נוסחאות הכפל המקוצר (3)

1.41  קבוצת הצבה (3) 

1.42 משוואות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד (4)

1.43 מערכות של שתי משוואות ממעלה ראשונה עם שני משתנים (4)

1.44 מערכות של יותר משתי משוואות ו/או יותר משני משתנים (4)

1.45 צמצום שברים אלגבריים (4)

1.46  כפל שברים אלגבריים (4)

1.47 חילוק שברים אלגבריים (4)

1.48 חיבור שברים אלגבריים (4) 

1.49 חיסור שברים אלגבריים (4) 

1.50 משוואות ממעלה שנייה ומעלה עם משתנה אחד (4) 

1.51 מערכות משוואות ממעלה שנייה ומעלה עם שני משתנים ויותר (4) 

1.52 אי שוויונות ממעלה ראשונה עם משתנה אחד (4) 

1.53 מערכות המשלבות משוואות ואי שוויונות (4) 

1.54 מערכות של אי שוויונות (4) 

1.55 חזקות (5) 

1.56 תשעת חוקי חזקות (5) 

1.57 השורש הריבועי (5) 

1.58 שורש מסדר אן (5) 

1.59 נוסחת המעבר מכתיב חזקות לכתיב שורשים (5) 

1.60 נוסחת המעבר מכתיב שורשים לכתיב חזקות (5)

1.61 שני חוקי השורשים מסדר אן (5) 

1.62 הכנסת גורם אל תוך שורש (5) 

1.63 הוצאת גורם מקסימלי משורש (5) 

1.64 ביטול שורש במכנה (5) 

1.65 משוואות עם שורש ריבועי (5) 

1.66 מערכות משוואות עם שורשים מסדרים שונים (5) 

1.67 מערכות משוואות עם שורשים מסדרים שונים (5)

1.68 אי שוויונות עם שורשים ריבועיים (5) 

1.69 אי שוויונות עם שורשים מסדרים שונים (5)

1.70 מערכות של משוואות ושל אי שוויונות עם שורשים מסדרים שונים (5)

1.71 ערך מוחלט (6)

1.72 משוואות עם ערך מוחלט (6)

1.73 מערכות משוואות עם ערך מוחלט (6)

1.74 אי שוויונות עם ערך מוחלט (6)

1.75 מערכות של אי שוויונות עם ערך מוחלט (6)

1.76 ציר המספרים (7) 

1.77 אותיות ומספרים (7) 

1.78 הגדרת פעולה (7) 

1.79 אחוזים (7) 

1.80 מעבר מכתיב אחוזים לכתיב שברים (7) 

1.81 מעבר מכתיב שברים לכתיב אחוזים (7) 

1.82 מעבר מכתיב אחוזים לכתיב עשרוני (7) 

1.93 מעבר מכתיב עשרוני לכתיב אחוזים (7) 

1.84 תרגילי חישוב עם אחוזים (7) 

2.       גאומטרייה (8)

2.1 קטע, קרן וישר (8)

2.2 זוויות (8)

2.2.1       שיום זוויות (8)

2.2.2       חיבור וחיסור זוויות (8)

2.2.3       שני ישרים נחתכים – זוויות צמודות וזוויות קודקודיות (8)

2.2.4       שני ישרים הנחתכים ע”י ישר שלישי – זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וזוויות חד צדדיות (8)

2.3 משולשים (8)

2.3.1       שיום משולשים (8) 

2.3.2       סכום הזוויות במשולש (8)

2.3.3       קווים מיוחדים במשולש (8)

2.3.3.1            גובה במשולש (8)

2.3.3.2            תיכון במשולש (8)

2.3.3.3            חוצה זווית במשולש (8)

2.3.3.4            אנך אמצעי במשולש (8)

2.3.4       זווית חיצונית למשולש (8)

2.3.5       אי שוויונות במשולשים (8)

2.3.6       הקשר בין אורך צלע במשולש לבין גודל הזווית שמולה (8)

2.3.7       משולשים חופפים (8)

2.3.8       משולש שווה שוקיים (8)

2.3.9       משולש שווה צלעות (8)

2.3.10  משולש ישר זווית (8)

2.3.10.1        משפט פיתגורס (8)

2.3.10.2        שלשות פיתגוראיות (8)

2.3.10.3        “משולש זהב” (8)

2.3.10.4        “משולש כסף” (8)

2.3.10.5        תיכון ליתר במשולש ישר זווית (8)

2.3.10.6        גובה ליתר במשולש ישר זווית (8)

2.3.11  שטח משולש (8)

2.3.11.1        שטח משולש כללי (8)

2.3.11.2        שטח משולש שווה צלעות (8)

2.3.11.3        תיכון היוצר שני משולשים בעלי אותו שטח (8)

2.3.11.4        משולשים בעלי גובה משותף (8)

2.3.12  היקף משולש (8)

2.4 מרובעים (9)

2.4.1       שיום מרובעים (9)

2.4.2       סכום הזוויות במרובע (9)

2.4.3       דלתון קמור (9)

2.4.4       דלתון קעור (9)

2.4.5       מקבילית (9)

2.4.6       מלבן (9)

2.4.7       מעויין (0)

2.4.8       ריבוע (9)

2.4.9       טרפז (9)

2.4.10  טרפז ישר זווית (9)

2.4.11  טרפז שווה שוקיים (9)

2.4.12  מרובע אחר (9)

2.5 קטע אמצעים (10)

2.5.1       קטע אמצעים במשולש (10)

2.5.2       קטע אמצעים בטרפז (10)

2.6 נקודת מפגש התיכונים במשולש (10)

2.7 מצולעים בני 5 צלעות ויותר (10)

2.7.1       שיום מצולעים בני 5 צלעות ויותר (10)

2.7.2       סכום הזוויות במצולע (10)

2.7.3       מספר האלכסונים במצולע (10)

2.7.4       מצולעים משוכללים (10)

2.7.4.1            הגדרה (10)

2.7.4.2            גודלה של כל זווית במצולע משוכלל (10)

2.7.4.3            שטח משושה משוכלל (10)

2.7.4.4            שטח מתומן משוכלל (10)

2.8 מעגלים (11)

2.8.1       הגדרת המעגל (11)

2.8.2       שטח מעגל (11)

2.8.3       היקף מעגל (11)

2.8.4       מיתרים וקשתות (11)

2.8.5       זווית מרכזית וזווית היקפית (11)

2.8.6       זווית פנימית במעגל וזווית חיצונית למעגל (11) 

2.8.7       משיק למעגל (11)

2.8.8       שני מעגלים ויותר (11)

2.8.9       מעגל חוסם משולש (11)

2.8.10  מעגל חסום במשולש (11)

2.8.11  מעגל חוסם מרובע (11)

2.8.12  מעגל חסום במרובע (11)

2.9 יחס ופרופורציה (12)

2.9.1       חישובים עם פרופורציה (12) 

2.9.2       משפטי תאלס (12)

2.9.3       משפט חוצה זווית פנימית במשולש (12)

2.9.4       משולשים דומים (12)

2.9.5       ממוצע הנדסי (12)

2.9.6       מצולעים דומים (12)

2.10                     גופים תלת ממדיים (12)

2.10.1  קובייה (12)

2.10.2  תיבה (12)

2.10.3  מנסרה משולשת (12)

2.10.4  מנסרה מרובעת (12)

2.10.5  מנסרה שבסיסיה בעלי 5 צלעות ויותר (12)

2.10.6  פירמידה משולשת (12)

2.10.7  פירמידה מרובעת (12)

2.10.8  פירמידה שבסיסיה בעל 5 צלעות ויותר (12)

2.10.9  גליל (12)

2.10.10  חרוט (12)

2.10.11  גופים תלת ממדיים אחרים (12)

2.11 גאומטרייה אנליטית (13)

2.11.1  מערכת הצירים (13)

2.11.2  אורך קטע (13)

2.11.2.1        אורך קטע אופקי (13)

2.11.2.2        אורך קטע אנכי (13)

2.11.2.3        אורך קטע שאינו מקביל לציר ה־ ואינו מקביל לציר ה־y (משופע) (13) 

2.11.3  חלוקת קטע ביחס נתון (13)

2.11.4  מצולעים במערכת הצירים (13)

2.11.5  גופים תלת ממדיים במערכת הצירים (13) 

3.      בעיות מילוליות (14)

3.1 בעיות מילוליות – מספרים (14)

3.2 בעיות מילוליות – ממוצעים (14)

3.3 בעיות מילוליות – גילים (14)

3.4 בעיות מילוליות – משכורות (14)

3.5 בעיות מילוליות – יחס (14)

3.6 בעיות מילוליות – תנועה (14)

3.7 בעיות מילוליות – הספק (14)

3.8 בעיות מילוליות – קנייה ומכירה (14)

3.9 בעיות מילוליות – ירושה (14)

3.10                     בעיות מילוליות – העברה (14)

3.11                      בעיות מילוליות – תערובת (14)

3.12                     בעיות מילוליות – הסתברות (14)

3.13                     בעיות מילוליות – קומבינטוריקה (14)

3.14                     בעיות מילוליות – חפיפה (14)

3.15                     בעיות מילוליות – גאומטרייה (14)

3.16                     בעיות מילוליות – ניסוי וטעייה (14)

4.      הסקה מתרשים / מטבלה (17) 

4.1 אסטרטגיות לפתרון שאלות מסוג הסקה מתרשים / מטבלה (17) 

4.2 תרגול שאלות מסוג הסקה מתרשים / מטבלה (17)