אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית קרויה בפי רבים "מבחן הכניסה לאוניברסיטה" מפני שלא ניתן להתקבל לתארים אקדמיים רבים במוסדות השונים להשכלה הגבוהה בישראל מבלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. הבחינה הפסיכומטרית אינה בודקת את רמת האינטליגנציה של הנבחן, בניגוד מוחלט לתפיסתם של חלק ניכר מהנבחנים, שכן מטרתה המרכזית היא לסייע למקבלי ההחלטה במוסדות האקדמיים בישראל להתמודד עם השאלה האם מועמד, זה או אחר, יצליח להשלים בהצלחה את לימודי התואר הראשון בחוגים השונים בישראל. לשון אחר, הבחינה מסייעת לחזות, באופן זה או אחר, האם מועמד יצליח בלימודיו האקדמיים. יש לזכור כי ציוני הבחינה הפסיכומטרית משוקללים, כך על פי רוב, עם הציונים הסופיים במקצועות הבגרות טרם קבלת החלטה האם לקבל מועמד, זה או אחר, ללימודים אקדמיים ולכן הבחינה אינה תכריע בעצמה בדבר סוגיה זו. יכולתו של הנבחן לכתוב חיבור בעברית, כישוריו של הנבחן בשפה האנגלית, בחשיבה מילולית ובחשיבה הכמותית יעמדו, אף הם,  למבחן. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) הוא הגוף האמון על תכני הבחינה והוא הוקם על ידי האוניברסיטאות הוותיקות והיוקרתיות בישראל במטרה למיין היטב את כלל המועמדים החפצים לרכוש מהן השכלה גבוהה דהיינו ללמוד בהן לתארים האקדמיים המוצעים בהן.  

מבנה הבחינה הפסיכומטרית

בתחילת הבחינה הפסיכומטרית תידרשו לכתוב חיבור במשך 30 דקות, משימה זו קרויה מטלת הכתיבה. בסיום מטלת הכתיבה תינתן הפסקה קצרה בה יוקראו הוראות הבחינה, כך בדרך כלל.

לאחר מכן תתבקשו לפתור במשך 160 דקות שמונה פרקים בזה אחר זה. משך הזמן המוקצב לכל אחד משמונת הפרקים הללו הוא 20 דקות ולכן אורכה של הבחינה הפסיכומטרית הוא 190 דקות בסך הכל.

חשוב לזכור כי נבחן אשר יסיים לפתור פרק כלשהו בפחות מעשרים דקות לא יוכל לעבור לפרק הבא וכן כי נבחן אשר ירצה לחזור לפרק אותו הוא סיים לא יוכל לעשות זאת. לשון אחר, לא ניתן "לרוץ קדימה" בעת הבחינה ולא ניתן "לחזור אחורה" בעת הבחינה. במשך 20 הדקות בהן תפתרו פרק, זה או או אחר, בבחינה, תהיו רשאים לדלג על שאלות בתוך הפרק עצמו ויותר מכך תוכלו לפתור את כלל השאלות המופיעות בפרק בסדר שתחליטו אולם, שוב, לא ניתן "לנוע" בין פרקים בעת הבחינה. 

שניים או שלושה מתוך שמונת פרקי הבחינה יעסקו בחשיבה כמותית, שניים או שלושה משמונת פרקי הבחינה יעסקו בחשיבה מילולית ושניים או שלושה משמונת פרקי הבחינה יעסקו באנגלית.

לא ניתן לדעת מראש באיזה תחום דעת יהיו שלושה פרקים ובאיזה תחום דעת יהיו רק שני פרקים אולם נכון לומר כי בתחום דעת אחד מן השלושה יהיו שני פרקים ובשניים האחרים יהיו שלושה פרקים.

שניים משמונת הפרקים קרויים פרקי פיילוט (ניסוי) ואינם משמשים עת חישוב ציוני הבחינה, אולם לא ניתן לדעת מראש מה יהיו פרקי הפיילוט ולכן יש להתייחס אל כל שמונת הפרקים כאל פרקי אמת. בסיום הבחינה לא תוכלו לדעת מה היו פרקי הפיילוט משום שלא יינתן מידע בדבר סוגיה זו. 

כלל השאלות בבחינה הן שאלות מסוג רב ברירה (אמריקאיות) כך שבכל אחת מהן תוצענה לכם ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמנה בגיליון לסימון התשובות אותו תקבלו לאחר מטלת הכתיבה.

קורס פסיכומטרי באבירם פלדמן

קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית הספר של אבירם פלדמן נלמדים על ידי מורים מעולים המצטיינים בעבודתם המלמדים בחזון לסייע לתלמידיהם להתקבל ללימודים האקדמיים בהם הם חפצים. מורי בית הספר מלמדים בחריצות רבה ומקפידים להיות קשובים וערניים לצורכי התלמידים דהיינו הצלחת התלמיד ניצבת לנגד עיני המורה בכל רגע קט במהלכו התקין של הקורס.

קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית בבית הספר של אבירם פלדמן בנויים מ־ 26 מפגשים בני 5 שעות ובסך הכל מ־ 130 שעות לימוד השקולות ל־ 173 שעות לימוד אקדמיות. בנוסף לכך תלמידנו נבחנים, כך בכל קורס, ארבע פעמים במתכונת הבחינה כלומר מבצעים ארבע סימולציות המדמות היטב את הבחינה הפסיכומטרית. לא זאת בלבד, במהלכו של כל קורס נבחנים תלמידי ביה"ס עורכים עשרות בחנים, כך בארבעת תחומי הבחינה – מטלת הכתיבה, אנגלית, חשיבה מילולית וחשיבה כמותית וכן ארבעה מבחנים תקופתיים.

הציון הממוצע של בוגרי ביה"ס בבחינה, מזה שנים רבות, גבוה בכ־ 100 נקודות מהציון הממוצע הארצי המתפרסם מעת לעת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. כמו כן, מספר הלומדים בקורס מוגבל ל־ 20 תלמידים לכל היותר. ציוני הבחינות של תלמידי ביה"ס מדברים בעד עצמם ואנו מזמינים גם אותך להצטרף להצלחה הכבירה של תלמידינו. הכרתנו הכל כך עמוקה עם רזי הבחינה הפסיכומטרית על אופיה המיוחד מסייעת לנו להקנות לכלל בוגרי ביה"ס כלים מצויינים להתמודד עם סיטואציות שונות בבחינה וכנגזרת לכך להצליח בה.

קורסי 750 PLUS

אנו עמלים כעת ימים כלילות אחר השלמת תכני העבודה לקורס חדש אשר יושק בקרוב בבית הספר שייקרא 750 PLUS אשר יועבר לקבוצות קטנות בנות 8 תלמידים לכל היותר אשר נבחנו בעבר וקיבלו לפחות 680 בציון הרב תחומי של הבחינה.

תכלית הקורס היא לסייע לבוגריו לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם ולהגיע לידי ציון 750 ומעלה במטרה להתקבל לפקולטות הנכספות באוניברסיטאות השונות דוגמת רפואה, מדעי המחשב ועוד.

אני עתידים להציג בקרוב מידע מדויק יותר על אודות הקורסים הנ"ל.