אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

איך הבחינה הפסיכומטרית בנויה?

 • בבחינה יש תשעה פרקים.
 • כל פרק שייך לאחד משלושה תחומי ידע: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית או אנגלית.
 • פרק ראשון שייך לחשיבה מילולית ובו נתבקש לכתוב חיבור.
 • פרקים 9-2 מורכבים משאלות רב ברירה ("שאלות אמריקאיות"). לכל שאלה יש ארבע תשובות אפשריות ועלינו לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
 • פרקים 9-2 מכונים "פרקי ברירה" (ברירה = בחירה) כיוון שבשאלות אלה עלינו לבחור את התשובה הנכונה ביותר. שאלות אלו מכונות "סגורות".
 • לא ניתן לדעת מראש את סדר הופעת נושאי הפרקים 9-2.
 • בראש פרק יצוינו מספר השאלות שבו ומשך הזמן המוקדש לו.
 • בכל פרק בפרקי הברירה יש שאלות מסוגים שונים בתחום הידע שהפרק עוסק בו.
 • השאלות מסודרות בסדר קושי עולה, כלומר מהקל אל הכבד בכל פרקי הברירה פרט לשאלות העוסקות בהבנת הנקרא (בחשיבה מילולית ובאנגלית).
 • בשאלות העוסקות בהבנת הנקרא בחשיבה מילולית ובאנגלית השאלות תופענה על פי סדר הופעת הנושאים בקטעי הקריאה.
 • בשלושת תחומי הידע ייבדקו כישורים להצלחה בלימודים אקדמיים.

  חשיבה מילולית – מה בודקת הבחינה?

 • עושר לשוני (אוצר מילים).
 • יכולת לוגית (הגיונית).
 • יכולת הבנת קטעי קריאה מורכבים.
 • יכולת ניתוח קטעי קריאה מורכבים.
 • יכולת חשיבה בהירה (פשוטה, נקייה).
 • יכולת חשיבה שיטתית (לא מקרית אלא מתוכננת).
 • יכולת לגבש רעיון לכתיבה והבעתו בכתב באופן מדויק ומבוסס.

  חשיבה כמותית – מה בודקת הבחינה?

 • שימוש במספרים.
 • שימוש במונחים מתמטיים.
 • פתרון שאלות כמותיות.
 • ניתוח נתונים המוצגים בשיטות שונות.
 • חשיבה מתמטית.
 • ידע מתמטי בתחומים שונים כגון אלגברה, הנדסה, הסתברות, תורת הצירופים ועוד.

  אנגלית – מה בודקת הבחינה?

 • עושר לשוני (אוצר מילים).
 • יכולת הבנת קטעי קריאה ברמה אקדמית.
 • יכולת ניתוח קטעי קריאה ברמה אקדמית.
 • יכולת חשיבה בהירה ושיטתית.

חשיבה מילולית

בפרקי הברירה בחשיבה המילולית הבחינה שמה דגש על הנקודות הבאות:

 • כישורים מילוליים הנדרשים ללימודים אקדמיים.
 • יכולת ניתוח וחשיבה שיטתית.
 • הבנת יחסים בין משמעויות של מילים.
 • הבנת טקסטים ברמה גבוהה, דהיינו אקדמית.
 • הבנה עמוקה של טיעונים וניתוחם.
 • הסקת מסקנות מטיעונים במגוון נושאים.
 • התמודדות ביקורתית עם מסקנות שונות.
 • גיבוש רעיון לכתיבת חיבור.
 • הבעת הרעיות בצורה ברורה.
 • הבעת הרעיון בשפה עשירה.

מטלת הכתיבה

 • מה חשוב מאד לדעת?
 • תידרשו לכתוב חיבור בנושא נתון מראש.
 • משקל מטלת הכתיבה בציון בחשיבה המילולית הוא 25%.
 • משקל מטלת הכתיבה בציון הפסיכומטרי הכולל הוא 10%.
 • משקל מטלת הכתיבה בציון הפסיכומטרי בדגש ההומני הוא 15%.
 • הזמן המוקצב הוא 30 דקות בדיוק.
 • אורך החיבור הנדרש הוא 25 שורות לפחות (לפחות = לא פחות).
 • אין לחרוג מן השורות שבגיליון שתקבלו בזמן הבחינה.
 • במחברת הבחינה יש מקום לטיוטה. אם תזדקקו לטיוטה תוכלו להיעזר בה. הטיוטה לא תיבדק.
 • לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף.
 • לא תוכלו להחליף את גיליון הכתיבה.
 • כתבו בעברית בלבד.
 • כתבו בסגנון הולם כתיבה עיונית.
 • הקפידו על לשון בהירה.
 • הקפידו על לשון תקינה.
 • מהי כתיבה עיונית ?
 • נהוגה בכתיבת תרגילים, מאמרים, בחינות, עבודות או מחקרים באקדמיה. מכונה "ז'אנר" (= סוג) אקדמי.
 • מציגה רעיון (רעיון = דעה, תפיסה, גישה, תיאור תופעה)
 • מציגה דיון (דיון = פירוט, הסבר, נימוקים, הוכחות ומסקנות)
 • על חלקי הטקסט להיות מקושרים זה לזה בדרך הגיונית.
 • היחס בין הטיעונים צריך להיות ברור.
 • לשון בהירה, אחידה ומדויקת.
 • טקסט עיוני הוא ענייני, שיטתי וביקורתי.
 • אין זה משנה מהי דעתך האישית אלא כיצד היא תוצג ותנומק.
 • אין מקום לנימה אישית.
 • אין מקום לסיפור חיים אישי.
 • אין מקום להבעת רגש.
 • "קולו האישי" של הכותב בא לידי ביטוי בהבעת דעתו.
 • הגיליון המוקצה לך מכיל 50 שורות.
 • אורך החיבור חייב להיות לפחות 25 שורות ולא יותר מ 50 שורות.
 • הגיליונות נסרקים אלקטרונית ולכן אסור לחרוג מהשורות.
 • כל שייכתב מחוץ לשורות (שוליים) לא ייבדק.
 • לחיבור קצר מן הנדרש יופחת ניקוד.
 • הניסיון מלמד שחיבורים באורך 30-40 שורות בכתב יד שגודלו ממוצע הם הטובים ביותר.
 • החיבורים נבדקים ע"י מעריכים שהוכשרו לכך באופן אחיד ואובייקטיבי.
 • שני מעריכים יעריכו כל חיבור ללא תלות זה בזה.
 • כל מעריך יבצע הערכתו בשני ממדים: ממד תוכן וממד לשון.
 • הציון בכל ממד נע בין הציון 1 (חלש מאד) לציון 6 (מעולה).
 • ציון החיבור יהיה סכום של ארבעה הציונים שיינתנו ע"י שני המעריכים בשני הממדים והוא ינוע בין 4 לבין 24.
 • אם בחיבור כלשהו יימצא פער ניכר בין ציוני המעריכים אז החיבור ייבדק פעם שלישית ע"י מעריך בכיר שבדיקתו תכריע.
 • חיבור שלא קשור במידה סבירה לנושא המבוקש יינתן ציון 0 בשני הממדים.
 • חיבור שייכתב בשפה לא הולמת יקבל ציון 0 בשני הממדים.
 • במתן הציון נלקחת בחשבון העובדה שהחיבור נכתב בזמן מוגבל וייתכן שהכותב לא יוכל להפגין את מלוא כישוריו. לפיכך, ההתייחסות לחיבור היא כמעין "גרסה ראשונה".

  מה כולל ממד התוכן?
 • באיזו מידה החיבור מתמקד בנושא הנתון?
 • באיזו מידה הרעיונות המובאים ברורים לקורא?
 • האם הטיעונים מובנים?
 • האם הטיעונים קשורים זה לזה באופן הגיוני?
 • עד כמה התוכן "נקי" מחזרות מיותרות ו"מריחות"?
 • באיזו מידה יש בחיבור חשיבה ביקורתית?
 • באיזו מידה יש הבחנה בין דעות לבין עובדות?
 • האם ישנה הסתכלות מנקודת מבט נוספת, בפרט דעה מנוגדת?

  מה כולל ממד הלשון?

 • בדיקת רמת הניסוח התחבירי.
 • בדיקת הסגנון התחבירי.
 • האם החיבור הולם כתיבה עיונית?
 • בדיקת בהירות הלשון.
 • בדיקת מידת הדיוק בשימוש במילים.
 • בדיקת העושר הלשוני.
 • בדיקת השימוש במילות קישור.
 • בדיקת השימוש במשפטי מעבר.
 • בדיקת חלוקה נכונה לפסקאות.
 • יש להימנע מניסוח מליצי כלומר יש להימנע משימוש בשפה פיוטית וגבוהה שלא בהקשר הנכון וכן מכתיבה מבודחת, היו רציניים.
 • הרעיון המרכזי חייב להיות מנוסח בבהירות.
 • הרעיונות המשניים צריכים להתייחס לרעיון המרכזי.
 • מרכיבי החיבור צריכים להיות תלויים וקשורים זה לזה. אל לכם לכתוב פסקאות באופן אקראי.
 • על החיבור לבטא מחשבה מעמיקה ורחבה.
 • הימנעו מחריגה מהנושא.
 • הימנעו מחזרות מיותרות.
 • הימנעו משימוש בדוגמאות לא נכונות או לא קשורות.
 • הימנעו מהסברים לא מספקים.
 • הימנעו מכתיבה רגשנית או בעלת אופי סיפורי או אישי.
 • הימנעו מכתיבה בצורת רשימת נקודות או סעיפים.
 • הימנעו משימוש במילות סלנג.

  בזמן הבחינה עצמה – שימו לב:

 • קראו היטב את כל הכתוב במטלה.
 • ודאו שהבנתם היטב מה מבקשים מכם.
 • הקדישו את הדקות הראשונות להעלאת רעיונות ולתכנון מבנה החיבור.
 • כתבו בעיפרון בלבד.
 • כתבו בכתב יד ברור וקריא.

  פרקי הברירה בחשיבה המילולית – מה חשוב לזכור?

 • בראש כל פרק ניתנות הוראות כלליות, ובהן מספר השאלות בפרק והזמן המוקצב לו.
 • לכל שאלה יינתנו 4 תשובות אפשריות. עליכם לסמן את התשובה המתאימה ביותר ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות.
 • השאלות בכל פרק מסודרות לפי סוגים באופן הבא:
 • אנלוגיות (= יחס של דמיון, השוואה בין שני דברים) מהקל אל הכבד.
 • הבנה והסקה מהקל אל הכבד.
 • שאלות על קטע קריאה לפי סדר הופעתם בטקסט.

  חלוקת זמנים:
 • אנלוגיות – מצריך מעט זמן באופן יחסי.
 • הבנה והסקה, קטעי קריאה – מצריך יותר זמן.
 • חשוב להשאיר די זמן לקרוא את הטקסט ולהבינו.
 • לא לבחור בתשובה הראשונה שנראית נכונה כי לעיתים אחריה "מתחבאת" תשובה מדויקת יותר.

חשיבה כמותית

 • בפרקים העוסקים בחשיבה כמותית תיבדק היכולת שלנו להשתמש במונחים ומושגים מעולם המתמטיקה לפתרון סוגיות שונות בתחומי ידע שונים.
 • כל השאלות הן בצורת "רב ברירה" , יש לבחור את התשובה המדויקת והנכונה ביותר מבין ארבע התשובות המוצעות ולסמנה בגיליון התשובות.
 • שני סוגי שאלות:
 • שאלות ובעיות.
 • שאלות הסקה מתרשימים או טבלאות.
 • שאלות ובעיות – בתחומי הידע הבאים: אלגברה וגאומטריה.
 • שאלות הסקה מתרשימים או טבלאות – נוגעות למידע שתקבלו באמצעות תרשימים או טבלאות שעליו תישאלו שאלות.
 • השאלות תופענה בסדר קושי עולה, מן הקלה אל הכבדה.
 • השאלות הראשונות דורשות פחות זמן מהשאלות האחרונות.
 • הסרטוטים לעיתים אינם "שומרים" על קנה מידה נכון.
 • קו הנראה ישר בשרטוט הוא אכן ישר, מותר להניח זאת.
 • תקבלו לפני תחילת הפרק דף נוסחאות אליו תיחשפו גם במהלך הקורס. חובתנו להכירו לְמִשְׁעִי (=בצורה חלקה ונקייה).

אנגלית

 • הבחינה בודקת את מידת השליטה בשפה האנגלית.
 • הבחינה בודקת את היקף אוצר המילים.
 • הבחינה בודקת את יכולתך בהבנת הנקרא של טקסטים באנגלית ברמה אקדמית.
 • בראש כל פרק ניתנות הוראות כלליות, ובהן מספר השאלות בפרק והזמן המוקצב לו.
 • יש שלושה סוגים של שאלות:
 • השלמת משפטים.
 • ניסוח מחדש.
 • הבנת הנקרא.
 • לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. יש לסמן את הנכונה ביותר בגיליון התשובות.
 • שאלות השלמת משפטים וניסוח מחדש מסודרות לפי סדר קושי עולה.
 • שאלות בהבנת הנקרא מסודרות לפי סדר כרונולוגי של הופעתן בטקסט.
 • במהלך הקורס תינתן תשומת לב רבה לרכישת כלים להתמודדות מול כל זוג של שאלות.
 • ציון הפסיכומטרי בתחום האנגלית יוכל לסייע לך בעתיד בלימודיך האקדמיים ולחסוך לך זמן וכסף רב בעתידך. במהלך הקורס נפרט על כך.

בחינה בתנאים מותאמים

היחידה לבחינות מותאמות (במו"ת) מסייעת לנבחנים בעלי מגבלות או לקויות למידה. הסיוע ניתן לבעלי מגבלות פיזיות רפואיות, מגבלות פסיכיאטריות, לקויות למידה או לקויות קשב וריכוז. 
תוכלו לקבוע שיחת ייעוץ אישית בנידון במידת הצורך ולקבל מאתנו ייעוץ רלוונטי.