אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל

שאלון ראשון שמספרו 035581

משקל: 60% מהציון הסופי

משך זמן: 3 שעות וחצי

תוספת זמן לזכאים: 52.5 דקות

בחירה:

פרק א' – בחירת שתיים מהשאלות 3-1

פרק ב' – בחירת אחת מהשאלות 5-4

פרק ג' – בחירת שתיים מהשאלות 8-6

משקל כל שאלה: 20 נקודות

נושאי הלימוד:

פרק א' – בעיות מילוליות (תנועה והספק), סדרות והסתברות

פרק ב' – הנדסת המישור (גאומטרייה) וטריגונומטרייה (במישור)

פרק ג' – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

שאלון שני שמספרו 035582

משקל: 40% מהציון הסופי

משך זמן: שעתיים ורבע

תוספת זמן לזכאים: 33 דקות ו־ 45 שניות

בחירה:

פרק א' – בחירת שתיים מהשאלות 3-1

פרק ב' – בחירת אחת מהשאלות 5-4

משקל כל שאלה: 33 נקודות ושליש

נושאי הלימוד:

פרק א' – גאומטרייה אנליטית, וקטורים, מספרים מרוכבים, טריגונומטרייה במרחב

פרק ב' – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות גדילה ודעיכה