אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

בחנים שוטפים

בוחן מס' 1 | הצעת פתרון לבוחן מס' 1

בוחן מס' 2 | הצעת פתרון לבוחן מס' 2

בוחן מס' 3 | הצעת פתרון לבוחן מס' 3

מבחנים תקופתיים

מבחן מס' 1 | הצעת פתרון למבחן מס' 1

מבחן מס' 2 | הצעת פתרון למבחן מס' 2

מבחן מס' 3 |  הצעת פתרון למבחן מס' 3

מבחני מתכונת

מבחן מתכונת מס' 1 | הצעת פתרון למבחן מתכונת מס' 1

מבחן מתכונת מס' 2 | הצעת פתרון למבחן מתכונת מס' 2

מבחן מתכונת מס' 3 | הצעת פתרון למבחן מתכונת מס' 3