אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

הקדמה למהדורה הראשונה

חוברת זו נכתבה עבור תלמידינו שהסדירו את הרשמתם לקורס ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל המוצעים באבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי בסניפי החברה. תלמידים אלו, המעוניינים להיערך מראש לתקופת הקורס בחלק מנושאי הבחינות הללו צפויים להפיק תועלת ניכרת מפתרון התרגילים המובאים בחוברת זו. מרבית התרגילים בחוברת זו בדרגת קושי נמוכה (יחסית), במכוון. לא הצגתי בפניכם דוגמאות פתורות לתרגילים בחוברת זו, אעשה זאת במהדורה הבאה במטרה לסייע לכם לפתור את התרגילים אשר בחוברת. תכני החוברת חולקו לשלושה פרקים בלבד, לשם הפשטות, אלה הם: שברים, חזקות ושורשים ומשוואות. כמו כן, חילקתי כל פרק למספר תתי נושאים בהתאם למובא לפניכם בתוכן העניינים. אני מודה לכם על

בחירתכם בנו להכשירכם לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יח"ל ומאחל לכולכם לימוד פורה.

 
בברכה, אבירם פלדמן