אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

בחנים

חודש אוקטובר

בוחן מס' 1 מיום 04.10.19 | לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 2 מיום 07.10.19 | לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 3 מיום 11.10.19 | לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 4 מיום 23.10.19 לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 5 מיום 25.10.19 לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 6 מיום 28.10.19 | מטלת הכתיבה – כתיבת פסקת פתיחה | נושא מרכזי: המתת חסד

בוחן מס' 7 מיום 28.10.19 | לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

 

חודש נובמבר

בוחן מס' 8 מיום 01.11.19 לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 9 מיום 01.11.19 | מטלת הכתיבה – כתיבת שתי הפסקאות הראשונות | נושא מרכזי: מעורבות ארצות הברית בסכסוכים בינלאומיים 

בוחן מס' 10 מיום 04.11.19 לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון

בוחן מס' 11 מיום 04.11.19 | מטלת הכתיבה – כתיבת שלוש פסקאות | נושא: המתת חסד

בוחן מס' 12 מיום 08.11.19 – מתכונת בית | לחץ כאן לקריאת הצעת הפתרון 

בוחן מס' 13 מיום 08.11.19 | מטלת הכתיבה – כתיבת ארבע פסקאות | נושא מרכזי: השוואה בין אחים כאמצעי חינוך

בוחן מס' 14 מיום 11.11.19 | לחץ כאן להצעת הפתרון

בוחן מס' 15 מיום 11.11.19 | מטלת הכתיבה – כתיבת חיבור מלא | נושא מרכזי: דיור ציבורי

בוחן מס' 16 מיום 15.11.19 | לחץ כאן להצעת פתרון

בוחן מס' 17 מיום 18.11.19 | לחץ כאן להצעת פתרון

בוחן מס' 18 מיום 20.11.19 | לחץ כאן להצעת פתרון

בוחן מס' 19 מיום 22.11.19 | לחץ כאן להצעת פתרון

בוחן מס' 20 מיום 25.11.19 | לחץ כאן להצעת פתרון

בוחן מס' 21 מיום 27.11.19 | לחץ כאן להצעת הפתרון

בוחן מס' 22 מיום 29.11.19 | לחץ כאן לקבלת התשובות  

 

חודש דצמבר

בוחן מס' 23 מיום 02.12.19 | לחץ כאן להצעת הפתרון 

בוחן מס' 24 מיום 04.12.19 | לחץ כאן להצעת הפתרון 

בוחן מס' 25 מיום 09.12.19 | לחץ כאן להצעת הפתרון

בוחן מס' 26 מיום 11.12.19 | לחץ כאן להצעת פתרון