שאלוני בחינות משנים קודמות

מועד הבחינה

שאלונים 

פתרונות 

קיץ 2014 תשע"ד 

שאלון א' מהתאריך 12.6.2014 

שאלון א' מהתאריך 12.6.2014

שאלון ב' מהתאריך 12.6.2014 שאלון ב' מהתאריך 12.6.2014
חורף 2014 תשע"ד שאלון א' מהתאריך 27.1.2014 שאלון א' מהתאריך 27.1.2014
שאלון ב' מהתאריך 27.1.2014 שאלון ב' מהתאריך 27.1.2014
קיץ 2013 תשע"ג שאלון א' מהתאריך 10.6.2013 שאלון א' מהתאריך 10.6.2013
שאלון ב' מהתאריך 23.6.2013 שאלון ב' מהתאריך 23.6.2013
חורף 2013 תשע"ג שאלון א' מהתאריך 10.2.2013 שאלון א' מהתאריך 10.2.2013
שאלון ב' מהתאריך 3.2.2013 שאלון ב' מהתאריך 3.2.2013
קיץ 2012 תשע"ב שאלון א' מהתאריך 17.6.2012 שאלון א' מהתאריך 17.6.2012
שאלון ב' מהתאריך 18.6.2012 שאלון ב' מהתאריך 18.6.2012
חורף 2012 תשע"ב שאלון א' מהתאריך 19.1.2012 שאלון א' מהתאריך 19.1.2012
שאלון ב' מהתאריך 12.1.2012 שאלון ב' מהתאריך 12.1.2012
קיץ 2011 תשע"א שאלון א' מהתאריך 5.6.2011 שאלון א' מהתאריך 5.6.2011
שאלון ב' מהתאריך 6.6.2011 שאלון ב' מהתאריך 6.6.2011
חורף 2011 תשע"א שאלון א' מהתאריך 9.1.2011 שאלון א' מהתאריך 9.1.2011
שאלון ב' מהתאריך 23.1.2011 שאלון ב' מהתאריך 23.1.2011
קיץ 2010 תש"ע שאלון א' מהתאריך 27.6.2010 שאלון א' מהתאריך 27.6.2010
שאלון ב' מהתאריך 17.6.2010 שאלון ב' מהתאריך 17.6.2010
חורף 2010 תשע"א  שאלון א' מהתאריך 10.1.2010 שאלון א' מהתאריך 10.1.2010
שאלון ב' מהתאריך 18.1.2010 שאלון ב' מהתאריך 18.1.2010