מועדי בחינת הבגרות בהיסטוריה

 


משרד החינוך קבע כי במהלכה של שנת לימודים מלאה, דהיינו שנה אזרחית בת 12 חודשיים, ישנם שני מועדים מרכזיים להיבחנות בבחינות הבגרות בהיסטוריה, מועד אחד נערך בתקופת הקיץ ומועד נוסף הנערך בתקופת החורף:

 

מועדי קיץ: היסטוריה א' – בדרך כלל בחודש יוני.
                היסטוריה ב' – בדרך כלל בחודש יולי.
מועד חורף: בדרך כלל בחודש פברואר.

 

הערה חשובה: מועד חורף התקיים רק לתלמידים הניגשים לרמת שני יח"ל ולא לתלמידים
                      המשלימים ל- 5 יח"ל.