מה זה בכלל?

 

הבחינה הפסיכומטרית, הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, היא כלי לחיזוי סיכויי הצלחה אקדמאית,

ומשמשת את המוסדות להשכלה גבוהה בארץ כאמצעי למיון המועמדים ללימודים.

מרבית החוגים ומסלולי הלימוד השונים מחייבים, כחלק מנאי הקבלה, את המועמדים אליהם להיבחן בה. ציון גבוה

בבחינה הפסיכומטרית משפר את סיכויי הקבלה לחוגים רבים, ואף הכרחי עבור קבלה למסלולי לימוד מסוימים,

דוגמת רפואה ומשפטים. 

הבחינה הפסיכומטרית אינה באה להחליף את בחינות הבגרות, אלא להוות מדד נוסף למיון.

המוסדות להשכלה גבוהה משקללים את ציוני הבגרות ביחד עם ציוני הפסיכומטרי וכך מחליטים מי מהמועמדים מתאים

למסלולי הלימוד השונים. חשוב להדגיש, כי כל מוסד נותן משקל שונה לציוני הבגרות לעומת הציון הפסיכומטרי. בשל כך,

חשוב מאוד לברר את תנאי הקבלה הספציפיים לחוג המבוקש, וכן להשקיע גם בבגרויות וגם בבחינה הפסיכומטרית.
על מנת לחזות את סיכויי ההצלחה בלימודים אקדמיים, בודקת הבחינה הפסיכומטרית יכולות שונות של הנבחנים.

בתשעת הפרקים מהם מורכבת הבחינה נבדקים, בין השאר, החשיבה המתמטית והאנליטית של הנבחנים, יכולתם לנתח

מידע ולהסיק מסקנות, כישוריהם בכתיבה עיונית וכן מיומנותם בשפה האנגלית.

אלה הכישורים, שהמדריכים בבית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן, דואגים לטפח אצל תלמידיהם,

על מנת לעזור להם לעבור את הבחינה הפסיכומטרית בהצלחה.