מבחנים מותאמים בתוכנית ההיבחנות החדשה במתמטיקה

בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן מביא עבור תלמידים לקויי למידה שאושר להם על ידי ועדה מחוזית של משרד החינוך להיבחן במבחן מותאם את מבנה המבחן בו הם ייבחנו, ממוין על פי מספר השאלון ו/או רמת הלימוד הנדרשת.    

 • שאלון 801 - השאלון הראשון ברמת שלוש יחידות לימוד: תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יצברו ניקוד השווה לשלוש שאלות מלאות.
   
 • שאלון 802 - השאלון השני ברמת שלוש יחידות לימוד: תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יצברו ניקוד השווה לשלוש שאלות מלאות. 
   
 • שאלון 803 - השאלון השלישי ברמת שלוש יחידות לימוד: תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יהיו רשאים לבחור שלוש שאלות מתוך שש ללא הגבלה בנושאים.
    
 • שאלון 804 - השאלון הראשון ברמת ארבע יחידות לימוד: תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יענו על שש שאלות, הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק.
   
 • שאלון 805 - השאלון השני ברמת ארבע יחידות לימוד: תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יענו על שאלות או חלקי שאלות בניקוד מצטבר. הניקוד המרבי לא יעלה על 100 נקודות.
   
 • שאלון 806 - השאלון הראשון ברמת חמש תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יענו על שש שאלות, הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק. 
   
 • שאלון 807 - השאלון הראשון ברמת חמש יחידות לימוד: תלמידים לקויי למידה, שאושר להם מבחן מותאם ע"י ועדה מחוזית של משרד החינוך, יענו על שלוש שאלות מתוך חמש, הכוללות לפחות שאלה אחת מכל פרק.