מיון נושאי הלימוד לשאלונים

שאלון 801 - השאלון הראשון ברמת שלוש יחידות לימוד:

 • משוואות, פירוק לגורמים, שינוי נושא בנוסחה, בעיות מילוליות,  1-2 שאלות.     
 • גרפים (קריאת גרפים ובניית גרפים), סדרה חשבונית, 1-2 שאלות      .
 • מושגי יסוד בגיאומטריה אנליטית, 1 שאלה.     
 • טריגונומטריה במישור, 1 שאלה.

שאלון 802 - השאלון השני ברמת שלוש יחידות לימוד:  

 • אלגברה (כולל קריאת גרפים),  1-2 שאלות.   
 • הרחבת מושג החזקה (לא תופיע שאלה נפרדת בנושא זה), סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, הגדרה לפי מקום או רקורסיה, בעיות גידול ודעיכה דיסקרטיות, 1-2 שאלות   .
 • טריגונומטריה במישור או במרחב, 1-2 שאלות.   
 • הסתברות, סטטיסטיקה, התפלגות נורמאלית, 1-2 שאלות.

.שאלון 803 - השאלון השלישי ברמת שלוש יחידות לימוד:

 • בעיות מילוליות, 1-2 שאלות.     
 • גיאומטריה אנליטית, 1-2 שאלות.  
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי, 1-3 שאלות.

שאלון 804 - השאלון הראשון ברמת ארבע יחידות לימוד:

 
פרק א' - יש לבחור 2 מהשאלות 1-3:

 • שאלה מספר 1: בעיות מילוליות.
 • שאלה מספר 2: גיאומטריה אנליטית.
 • שאלה מספר 3: הסתברות.

פרק ב' - יש לבחור 2 מהשאלות 4-6:

 • שאלה מספר 4: גיאומטריה.
 • שאלה מספר 5: גיאומטריה ו/או טריגונומטריה במישור.
 • שאלה מספר 6: טריגונומטריה במישור.

פרק ג' - יש לבחור 2 מהשאלות 7-9:

 • שאלות 7-9: חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.

שאלון 805 - השאלון השני ברמת 4 יחידות לימוד:

 

יש לבחור 3 מתוך השאלות 1-4 מהנושאים הבאים:

 • סדרות.
 • טריגונומטריה במרחב.
 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.
 • בעיות גידול ודעיכה.

שאלון 806 - השאלון הראשון ברמת 5 יחידות לימוד:

 

פרק א' - יש לבחור 2 מהשאלות 1-3:

 • שאלה מספר 1: בעיות מילוליות.
 • שאלה מספר 2: סדרות ואינדוקציה.
 • שאלה מספר 3: הסתברות.

פרק ב' - יש לבחור 2 מהשאלות 4-6:

 • שאלה מספר 4: גיאומטריה.
 • שאלה מספר 5: גיאומטריה ו/או טריגונומטריה במישור.
 • שאלה מספר 6: טריגונומטריה במישור.

פרק ג' - יש לבחור 2 מהשאלות 7-9:

 • שאלות 7-9: חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.

שאלון 807 - השאלון השני ברמת חמש יחידות לימוד:

 

פרק א' - יש לבחור 2 מהשאלות 1-3 מהנושאים הבאים:

 • גיאומטריה אנליטית.
 • וקטורים.
 • מספרים מרוכבים.
 • טריגונומטריה במרחב.

פרק ב' - יש לבחור שאלה אחת מהשאלות 4-5 מהנושאים הבאים:

 • חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.
 • בעיות גידול ודעיכה.