אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מפגש מס' 1
1) מידע מקדים
2) חשיבות אוצר המילים בשפה העברית לטובת מטלת הכתיבה
3) חשיבות הבקיעות התקשורתית בזמן הקורס 

מפגש מס' 2
1) הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה
2) חשיבות השימוש במילות קישור נכונות בעברית
3) הכרת הדף לכתיבת החיבור

מפגש מס' 3
1) הכרת הוראות מטלת הכתיבה, הכרת הפתיח והכרת השאלה המודגשת
2) הכרת הנושאים לכתיבת החיבור שהופיעו בבחינות קודמות
3) הכרת המבנה הקלאסי לכתיבת החיבור

מפגש מס' 4
1) תכנון מקדים לכתיבת החיבור
2) קווי חשיבה למציאת טיעונים לכתיבת החיבור

מפגש מס' 5
1) פסקת הפתיחה (הפסקה הראשונה)
2) דוגמה לפסקת פתיחה – כמות כלי הנשק הנישאת בקרב אזרחי ארה"ב
3) דוגמה לפסקת פתיחה – החלום האמריקאי

מפגש מס' 8
1) פסקת הנימוק המרכזי (הפסקה השנייה)

מפגש מס' 9
1) פסקת הנימוק המשני (הפסקת השלישית)

מפגש מס' 14
1) פסקת הנימוק הנגדי / פסקת העימות (הפסקה הרביעית)

מפגש מס' 19
1) פסקת הסיכום (הפסקה החמישית והאחרונה)
2) טבלת סיכום לכתיבת חיבור בבחינה הפסיכומטרית

מפגש מס' 1
1) עושר לשוני – יחידה מס' 1

מפגש מס' 2
1) שאלות מסוג השלמת משפט – יחידות 6-1
2) עושר לשוני – יחידה מס' 2

מפגש מס' 3
1)שאלות מסוג השלמת משפט – יחידות 12-7
2)עושר לשוני – יחידה מס' 3

מפגש מס' 4
1) שאלות מסוג השלמת משפט – יחידות 18-13
2) עושר לשוני – יחידה מס' 4 

מפגש מס' 5
1) שאלות מסוג השלמת משפט – יחידות 24-19
2) עושר לשוני – יחידה מס' 5

מפגש מס' 7
1) שאלות מסוג ניסוח מחדש – יחידות 7-1
2) עושר לשוני – יחידה מס ' 6

מפגש מס' 8
1) שאלות מסוג ניסוח מחדש – יחידות 14-8
2) עושר לשוני – יחידה מס ' 7

מפגש מס' 9
1) שאלות מסוג ניסוח מחדש – יחידות 21-15
2) עושר לשוני – יחידה מס' 8

מפגש מס' 11
1) עושר לשוני – יחידה מס' 9

מפגש מס' 12
1) עושר לשוני – יחידה מס' 10

מפגש מס' 13
1) שאלות מסוג הבנת הנקרא – טקסטים מס' 16-1
2) עושר לשוני יחידה מס' 11

מפגש מס' 14
1) עושר לשוני יחידה מס' 12

מפגש מס' 15
1) עושר לשוני יחידה מס' 13

מפגש מס' 17
1) פרק בחינה מלא – ספטמבר 16 – פרק 2
2) פרק בחינה מלא – אפריל 17 – פרק 1
3) תשובות סופיות לשני הפרקים הנ"ל
4) עושר לשוני יחידה מס' 14

מפגש מס' 18
1) פרק בחינה מלא – יולי 17 – פרק 1
2) תשובות סופיות לפרק הבחינה הנ"ל
3) עושר לשוני יחידה מס' 15

מפגש מס' 19
1) פרק בחינה מלא – סתיו 20 – פרק 1
2) עושר לשוני יחידה מס' 16

מפגש מס' 20
1) פרק בחינה מלא – דצמבר 15 – פרק 2 
2) פרק בחינה מלא – חורף 21 – פרק 2

מפגש מס' 21
1) פרק בחינה מלא – פברואר 15 – פרק 2

2) פרק בחינה מלא – קיץ 21 – פרק 2

מפגש מס' 22
1) פרק בחינה מלא – ספטמבר 17 – פרק 1

מפגש מס' 24
1) פרקי בחינה מלאים – יולי 16 – פרק 1, דצמבר 16 – פרק 1

מפגש 25
1) פרקי בחינה מלאים – אביב 21 פרק 1, אביב 21 פרק 2

מפגש מס' 26
1) פרקי בחינה מלאים – דצמבר 17 – פרק 1

מפגש מס' 27
1) פרקי בחינה מלאים – אביב 18 – פרק 1

מפגש מס' 28
1) פרקי בחינה מלאים – אביב 22 – פרק 1, אביב 22 – פרק 2

מפגש מס' 1
1) עושר לשוני – יחידה מס' 1

מפגש מס' 2
1) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 1 – 10
2) עושר לשוני – יחידה מס' 2

מפגש מס' 3 
1) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 20-11
2) עושר לשוני – יחידה מס' 3

מפגש מס' 4
1) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 30-21
2) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 40-31
3) עושר לשוני – יחידה מס' 4

מפגש מס' 5
1) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 50-41
2) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 60-51
3) עושר לשוני – יחידה מס' 5 

מפגש מס' 6
1) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 70-61
2) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 80-71

מפגש מס' 7
1) שאלות מסוג הבנת הנקרא – יחידות 5-1
2)תשובות בהבנת הנקרא 12-1
3)עושר לשוני – יחידה מס' 6
4) שאלות מסוג אנלוגיות – יחידות 81-90

מפגש מס' 8
1) שאלות מסוג הבנת הנקרא – יחידות 10-6
2) עושר לשוני – יחידה מס' 7
3) שאלות מסוג אנלוגיות יחידות 91 -100

מפגש מס' 9
1) שאלות מסוג הבנת הנקרא – יחידות 15-11
2) עושר לשוני – יחידה מס' 8 

מפגש מס' 10
1) שאלות מסוג הבת הנקרא – יחידות 20-16

מפגש מס' 11
1) שאלות מסוג הבנת הנקרא – יחידות 25-21
2) עושר לשוני – יחידה מס' 9

מפגש מס' 12
1) שאלות מסוג השלמת משפט – יחידות 25-1
2) עושר לשוני יחידה מס' 10

מפגש מס' 13
1) שאלות מסוג השלמת משפט – יחידות 50-26
2) עושר לשוני יחידה מס' 11

מפגש מס' 14
1) עושר לשוני יחידה מס' 12

מפגש מס' 15
1) שאלות הבנה והסקה מסוג ניתוח משפט
2) שאלות הבנה והסקה מסוג ניתוח פסקה
3) עושר לשוני יחידה מס' 13

מפגש מס' 17
1) פרק מלא בחשיבה מילולית – יולי 17 – פרק 1
2) תשובות סופיות של הפרק הנ"ל
3) שאלות הבנה והסקה – ניתוח אלגוריה
4) שאלות הבנה והסקה – חיזוק / החלשה
5) עושר לשוני יחידה מס' 14

מפגש מס' 18
1) שאלות הבנה והסקה – חשיבה מדעית
2) שאלות הבנה והסקה – כללים ושיבוצים
3) פרק בחינה מלא – אביב 18 – פרק 2
4) תשובות סופיות לפרק הבחינה הנ"ל
5) עושר לשוני יחידה מס' 15 

מפגש מס' 19
1) שאלות הבנה והסקה – טענות – השאלות + תשובות סופיות
2) שאלות הבנה והסקה – טענות – הצעות פתרון מלאות
3) פרק בחינה מלא – קיץ 20 – פרק 1
4) עושר לשוני יחידה מס' 16

מפגש מס' 20
1) פרק בחינה מלא – אביב 22 – פרק 1

2) פרק בחינה מלא – קיץ 21 – פרק 1

מפגש מס' 21
1) פרק בחינה מלא – חורף 21 – פרק 1
2) פרק בחינה מלא – סתיו 20 – פרק 1
3) עושר לשוני יחידה מס' 17

מפגש מס' 22
1) פרק בחינה מלא – פברואר 15 – פרק 1
2) עושר לשוני יחידה מס' 18

מפגש מס' 23
1) פרק בחינה מלא – ספטמבר 17 – פרק 1, דצמבר 17 – פרק 1, קיץ 18 – פרק 1

מפגש מס' 24
1) פרקי בחינה מלאים – סתיו 19 – פרק 1, חורף 19 – פרק 1
2) עושר לשוני יחידה מס' 19

מפגש 25
1) פרקי בחינה מלאים – קיץ 19 – פרק 1, קיץ 19 – פרק 2

מפגש מס' 26
1) פרקי בחינה מלאים – יולי 17 – פרק 2, ספטמבר 17 – פרק 2

מפגש מס' 27
1) פרקי בחינה מלאים – קיץ 18 – פרק 2
2) עושר לשוני יחידה מס' 20

מפגש 28
1) פרקי בחינה מלאים – אביב 21 פרק 1 , אביב 21 פרק 2

מפגש מס' 1
1) אלגברה 1 – מספרים טבעיים
2) אלגברה 2 – תכונות התחלקות
3) אלגברה 3 – מספרים שלמים
4) אלגברה 4 – מספרים ראשוניים

מפגש מס' 2
1) אלגברה 5 – אותיות ומספרים
2) אלגברה 5 – אותיות ומספרים נוסף
3) אלגברה 6 – שברים
4) אלגברה 7 – ערך מוחלט 
5) אלגברה 8 – אחוזים

מפגש מס' 3
1) אלגברה 9 – כינוס איברים דומים
2) אלגברה 10 – כפל איברים
3) אלגברה 11 – חוקי הפילוג
4) אלגברה 9,10,11 – כינוס איברים דומים, כפל איברים ונוסחאות הכפל המקוצר תרגול נוסף
5) אלגברה 12 – נוסחאות הכפל המקוצר
6) אלגברה 12– נוסחאות הכפל המקוצר תרגול נוסף

מפגש 4
1) אלגברה 13 – פירוק לגורמים
2) אלגברה 14 – שברים אלגבריים
3) אלגברה 14 – שברים אלגבריים נוסף
4) אלגברה 15 – חזקות
5) אלגברה 16 – שורשים
6) אלגברה 15 ו-16 – חזקות ושורשים תרגול נוסף

מפגש מס' 5
1) אלגברה 17 + 18 – משוואות ומערכות משוואות

מפגש מס' 6
1) אלגברה 19 + 20 – אי שוויונות ומערכות של אי שוויונות
2) אלגברה 21 – הגדרת פעולה
3) אלגברה 21- הגדרת פעולה תרגול נוסף

מפגש מס' 7
1) גאומטריה 1 – ישירים וזוויות א
2) גאומטריה 2 – ישירים וזוויות ב
3) גאומטריה 3 – ישירים וזוויות ג

מפגש מס' 8
1) גאומטריה 5 – משולשים א
2) גאומטריה 6 – משולשים ב
3) גאומטריה 7 – משולשים ג
4) גאומטריה 8 – משולשים ד

מפגש מס' 9
1) גאומטריה 10 – מרובעים א
2) גאומטריה 11 – מרובעים ב
3) גאומטריה 12 – מרובעים ג
4) גאומטריה 13 – משולשים ה

מפגש מס' 10
1) גאומטריה 15 – מצולעים א
2) גאומטריה 16 – מצולעים ב
3) גאומטריה 18 – מעגלים א
4) גאומטריה 19 – מעגלים ב
5) גאומטריה 20 – מעגלים ג
6) גאומטריה 21 – מעגלים ד

מפגש מס' 11
1) גאומטריה 23 – יחס ופרופורציה א
2) גאומטריה 24 – יחס ופרופורציה ב

מפגש מס' 12
1) גאומטריה 26 – מערכת הצירים ב
2) גאומטריה 27 – מערכת הצירים ג
3) גאומטריה 29 – תלת ממד ב
4) גאומטריה 30 – תלת ממד ג

מפגש מס' 13
1) שאלות מילוליות 1 – תנועה – 10 שאלות ברמת פתיחה
2) שאלות מילוליות 2 – הספק – 10 שאלות ברמת פתיחה
3) שאלות מילוליות 3 – הסתברות – 10 שאלות ברמת פתיחה
4) שאלות מילוליות 4 – אחוזים – 10 שאלות ברמת פתיחה
5) שאלות מילוליות 5 – ממוצע חשבוני – 10 שאלות ברמת פתיחה

מפגש מס' 14
1) שאלות מילוליות 6  – אחוזים – 30 שאלות ברמת קושי בינונית
2) שאלות מילוליות 7  – כלליות – 35 שאלות ברמת קושי בינונית
3) שאלות מילוליות 8  – ניסוי וטעייה – 25 שאלות ברמת קושי בינונית
4) שאלות מילוליות 9  – חפיפה – 30 שאלות ברמת קושי בינונית
5) שאלות מילוליות 10  – קומבינטוריקה – 20 שאלות ברמת קושי בינונית
6) תרגול נוסף – הבנה גאומטרית
7) תרגול נוסף – מערכת צירים

מפגש מס' 15
1) שאלות מילוליות 11  – 250 שאלות במגוון נושאים בדרגות קושי שונות ללא חשיבות לסדר

מפגש מס' 16
1) שאלות מילוליות 12 – יחידות 11-12

מפגש מס' 17
1) הסקה מתרשים 2  – שאלות ברמת קושי נמוכה עד בינונית – 10 תרשימים
2) הסקה מתרשים 3  – שאלות ברמת קושי בינונית עד גבוהה – 10 תרשימים
3) פרק בחינה מלא – סתיו 18 – פרק 2
4) תשובות סופיות לפרק הבחינה הנ"ל

מפגש מס' 18
1) פרקי בחינה מלאים – פברואר 15 – פרק 2, ספטמבר 15 – פרק 1, חורף 21 – פרק 1

מפגש מס' 19
1) פרקי בחינה מלאים – אוקטובר 13 – פרק 1, אפריל 14 – פרק 1, אוקטובר 14 – פרק 2 

מפגש מס' 20
1) 
פרקי בחינה מלאים – חורף 18 – פרק 1, קיץ 19 – פרק 2, אביב 20 – פרק 1

מפגש מס' 21
1) פרקי בחינה מלאים – אפריל 15  – פרק 1, דצמבר 15 – פרק 1, יולי 17 – פרק 1

מפגש מס' 22
1) פרקי בחינה מלאים – יולי 16 – פרק 1, ספטמבר 16 – פרק 1

מפגש 23
1) פרקי בחינה מלאים – חורף 19 פרק 1, חורף 19 – פרק 2

מפגש מס' 24
1) פרקי בחינה מלאים– יולי 16– פרק 2, אפריל 16– פרק 2, דצמבר 16- פרק 2, אפריל 17- פרק 2, סתיו 20- פרק 2

מפגש מס' 25
1) פרקי בחינה מלאים – ספטמבר 17 – פרק 1, אביב 18 – פרק 1, קיץ 18 – פרק 1

מפגש מס' 26
1) פרקי בחינה מלאים- קיץ 18 פרק 2, חורף 18 פרק 2, אביב 19 פרק 1

מפגש מס' 27
1) פרקי בחינה מלאים – כמותי 20 – פרק 1, כמותי 20 – פרק 2

מפגש מס' 28
1) פרקי בחינה מלאים – אביב 21 – פרק 2, סתיו 21 – פרק 2, חורף 21 – פרק 2, יולי 15 – פרק 2, ספטמבר 15 – פרק 2, אביב 19 – פרק 2, סתיו 19 – פרק 2, אביב 20 – פרק 2

1) חשיבה כמותית – אלגברה 3 – מספרים שלמים
2) חשיבה כמותית – אלגברה 4 – מספרים ראשוניים
3) חשיבה כמותית – אלגברה 7 – ערך מוחלט 
4) חשיבה כמותית – אלגברה 2 – תכונות התחלקות
5) חשיבה כמותית – אלגברה 5 – אותיות ומספרים
6) 
חשיבה כמותית – אלגברה 1-21 – הבנה אלגברית

7) חשיבה כמותית – אלגברה 1-21 – ציר מספרים
8) חשיבה כמותית – אלגברה 19 – אי שוויונות 
9) חשיבה כמותית – אלגברה 21 – הגדרת פעולה
10) חשיבה כמותית – אלגברה 6 – שברים
11) חשיבה כמותית – אלגברה 17 – משוואת
12) חשיבה כמותית – אלגברה 16+15 – חזקות ושורשים
13) חשיבה כמותית – גאומטריה 1-30 – הבנה גאומטרית
14) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 8 – ניסוי וטעייה
15) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 6 – אחוזים
16) 
חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 8 – כלליות
17) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 9 – חפיפה
18) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 2 – הספק
19) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 5 – ממוצעים
20) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 1 – תנועה
21) 
חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 10- צירופים
22) 
חשיבה כמותית – בעיות מילוליות 3 – הסתברות
23) 
חשיבה כמותית – הסקה מטבלה\תרשים
24) 
חשיבה כמותית – אלגברה 30-1 – יחידות 3-1
25) 
חשיבה כמותית – אלגברה 30-1 – יחידות 6-4
26) חשיבה כמותית – אלגברה 30-1 – יחידות 9-7
2
7) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – חפיפה וטווח
28) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – יחסים
29) חשיבה כמותית – הסקה מתרשים\טבלה – קובץ ב'
3
0) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – אחוזים 2
31) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – ממוצעים

32) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – תנועה
33) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – צירופים 2
34) חשיבה כמותית – בעיות מילוליות – הסתברות חלק ב
35) חשיבה כמותית – בעיות כלליות 2
36) חשיבה כמותית -בעיות הספק 2

12.jpg