אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

קיץ 2023 | סניף קריית גת | מתכונת בוקר

הבחינה בכללותה מפגש מס' 11) משימות יומיות ("מחומש יומי")2) על אודות הבחינה הפסיכומטרית3) על אודות הקורס4) עצות לתקופת הלמידה בקורס5) הכרת הגיליון לסימון התשובות בבחינה6) מבנה הבחינה הפסיכומטרית7) כיצד לזכור מידע חיוני בעל פה?8) קישור להרשמה לבחינה הפסיכומטרית מטלת הכתיבה מפגש מס' 11) מידע מקדים2) חשיבות אוצר המילים בשפה העברית לטובת מטלת הכתיבה3) חשיבות הבקיעות התקשורתית בזמן הקורס  מפגש מס' 21) הקריטריונים לבדיקת מטלת הכתיבה2) חשיבות השימוש במילות […]