אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

ציוני הבחינה הפסיכומטרית

חישוב ציוני הבחינה הציונים בבחינה הפסיכומטרית אינם מושפעים מנוסחי הבחינה במועדים השונים ואינם מושפעים מנוסחי הבחינה בשפות שונות ואינם מושפעים מנוסחים שונים של הבחינה באותו המועד. החישוב של הציונים בבחינה הפסיכומטרית נעשה באופן בו הציון שתקבלו בה לא יהיו שונים אילו הייתם נבחנים בכל מועד אחר וללא תלות ברמת הנבחנים במועד בו תיבחנו. הציונים בבחינה […]

איך לזכור בעל פה מידע חיוני להצלחה בבחינה הפסיכומטרית?

להלן עצות נהדרות שמטרתן לסייע לכם לזכור בעל פה מידע חיוני להצלחתכם בבחינה הפסיכומטרית. מדובר בכללי אצבע בלבד ולכן לא כל עצה תתאים באותה המידה לכל אדם שכן אנו בני אדם השונים איש מרעהו אולם מרביתן נתפסות על ידי צוות בית הספר כאפקטיביות מאוד. העצות שלפניך הן כלליות ומטרתן לסייע לכם לזכור מילים בעברית, מילים […]

מהי הבחינה הפסיכומטרית?

הבחינה הפסיכומטרית קרויה בפי רבים "מבחן הכניסה לאוניברסיטה" מפני שלא ניתן להתקבל לתארים אקדמיים רבים במוסדות השונים להשכלה הגבוהה בישראל מבלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. הבחינה הפסיכומטרית אינה בודקת את רמת האינטליגנציה של הנבחן, בניגוד מוחלט לתפיסתם של חלק ניכר מהנבחנים, שכן מטרתה המרכזית היא לסייע למקבלי ההחלטה במוסדות האקדמיים בישראל להתמודד עם השאלה האם מועמד, […]