אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

ציוני הבחינה הפסיכומטרית

חישוב ציוני הבחינה הציונים בבחינה הפסיכומטרית אינם מושפעים מנוסחי הבחינה במועדים השונים ואינם מושפעים מנוסחי הבחינה בשפות שונות ואינם מושפעים מנוסחים שונים של הבחינה באותו המועד. החישוב של הציונים בבחינה הפסיכומטרית נעשה באופן בו הציון שתקבלו בה לא יהיו שונים אילו הייתם נבחנים בכל מועד אחר וללא תלות ברמת הנבחנים במועד בו תיבחנו. הציונים בבחינה […]

שאלות מילוליות

בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד כוללות שני שאלוניםהשאלה הראשונה בשאלון הראשון תהיה שאלה מילולית. מאמר זה מסכם את החומר התיאורטי הנדרש כדי להצליח לפתור את השאלה המילולית בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד. שאלות תנועה בעת תנועתו של גוף מנקודה A לעבר נקודה B, ישנם שלושה גדלים מתמטיים/פיזיקליים השונים זה מזה אשר […]

איך לזכור בעל פה מידע חיוני להצלחה בבחינה הפסיכומטרית?

להלן עצות נהדרות שמטרתן לסייע לכם לזכור בעל פה מידע חיוני להצלחתכם בבחינה הפסיכומטרית. מדובר בכללי אצבע בלבד ולכן לא כל עצה תתאים באותה המידה לכל אדם שכן אנו בני אדם השונים איש מרעהו אולם מרביתן נתפסות על ידי צוות בית הספר כאפקטיביות מאוד. העצות שלפניך הן כלליות ומטרתן לסייע לכם לזכור מילים בעברית, מילים […]

10 היתרונות הטמונים בלימוד מתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד

פעמים רבות נשאלתי על ידי תלמידי בית הספר או על ידי מקור אחר, לא אחטא אם אומר כי כמעט מידי יום ביומו עת עבודתי, מדוע כדאית ההשקעה מצד התלמיד ללמוד מתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד ולא להסתפק בלימודי מתמטיקה ברמת שלוש או ארבע יחידות לימוד בלבד. אני מניח כי התשובה לשאלה הזו תלויה בזהות השואל, […]

מהי הבחינה הפסיכומטרית?

הבחינה הפסיכומטרית קרויה בפי רבים "מבחן הכניסה לאוניברסיטה" מפני שלא ניתן להתקבל לתארים אקדמיים רבים במוסדות השונים להשכלה הגבוהה בישראל מבלי להיבחן בבחינה הפסיכומטרית. הבחינה הפסיכומטרית אינה בודקת את רמת האינטליגנציה של הנבחן, בניגוד מוחלט לתפיסתם של חלק ניכר מהנבחנים, שכן מטרתה המרכזית היא לסייע למקבלי ההחלטה במוסדות האקדמיים בישראל להתמודד עם השאלה האם מועמד, […]