אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

שאלות מילוליות

בחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד כוללות שני שאלוניםהשאלה הראשונה בשאלון הראשון תהיה שאלה מילולית. מאמר זה מסכם את החומר התיאורטי הנדרש כדי להצליח לפתור את השאלה המילולית בבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד. שאלות תנועה בעת תנועתו של גוף מנקודה A לעבר נקודה B, ישנם שלושה גדלים מתמטיים/פיזיקליים השונים זה מזה אשר […]

סדרות

המילה סדרה מכילה בתוכה את המילה סדר. בניגוד לקבוצת איברים שבה אין חשיבות לסדר הופעת האיברים, בסדרה של איברים יש חשיבות לסדר הופעת האיברים. בכל סדרה שבה מספר סופי של איברים ישנו האיבר הראשון, ישנו האיבר השני, ישנו האיבר השלישי וכך הלאה עד לאיבר האחרון.  במרבית המקרים נעסוק בסדרות שבהן יש חוקיות מסוימת במעבר מאיבר […]

10 היתרונות הטמונים בלימוד מתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד

פעמים רבות נשאלתי על ידי תלמידי בית הספר או על ידי מקור אחר, לא אחטא אם אומר כי כמעט מידי יום ביומו עת עבודתי, מדוע כדאית ההשקעה מצד התלמיד ללמוד מתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד ולא להסתפק בלימודי מתמטיקה ברמת שלוש או ארבע יחידות לימוד בלבד. אני מניח כי התשובה לשאלה הזו תלויה בזהות השואל, […]