אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מבנה בחינות הבגרות במתמטיקה – 3 יח"ל

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות במתמטיקה – 3 יח"ל

דפי הנוסחאות (נוסחאון) לתלמידי 3 יחידות לימוד  

דף נוסחאות מורחב (נוסחאון מורחב) לתלמידי 3 יחידות לימוד 

סיכומים ותרגול – 3 יח"ל במתמטיקה

טבלת מעקב אחר פתרונות שאלות מבחינות הבגרות – שאלון 183 ( 3 יח"ל במתמטיקה)

טבלת מעקב אחר פתרונות שאלות מבחינות הבגרות – שאלון 381 ( 3 יח"ל במתמטיקה)

טבלת מעקב אחר פתרונות שאלות מבחינות הבגרות – שאלון 382 (3 יח"ל במתמטיקה)

מבחני מתכונת מקוריים

חוברת היערכות מוקדמת לנרשמים לקורסי ההכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה ברמת  3  יח"ל באבירם פלדמן