אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מתכונתה הנוכחית של הבחינה

שנת 2023

מועד חורף

מועד סתיו

מועד קיץ

מועד אביב

שנת 2022

מועד חורף

מועד סתיו

מועד קיץ

מועד אביב

שנת 2021

מועד חורף

מועד סתיו

מועד קיץ

מועד אביב

שנת 2020

מועד חורף

מועד סתיו

מועד קיץ

מועד אביב

שנת 2019

מועד חורף

מועד סתיו

מועד קיץ

מועד אביב

שנת 2018

מועד חורף

מועד סתיו

מועד קיץ

מועד אביב

שנת 2017

מועד דצמבר

מועד ספטמבר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2016

מועד דצמבר

מועד ספטמבר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2015

מועד דצמבר

מועד ספטמבר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2014

מועד דצמבר

מועד אוקטובר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2013

מועד דצמבר

מועד ספטמבר

מועד יולי

מודע אפריל

מודע פברואר

שנת 2012

מועד דצמבר | הצעת פתרון מלאה לפרקי כמותי

מועד אוקטובר | הצעת פתרון מלאה לפרקי כמותי

מתכונתה הישנה של הבחינה

שנת 2012

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2011

מועד דצמבר

מועד אוקטובר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2010

מועד דצמבר

מועד אוקטובר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר

שנת 2009

מועד דצמבר

מועד אוקטובר

מועד יולי

מועד אפריל

מועד פברואר