אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

מפגש מס' 1  – ש"ב:

1. בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס.
2. פתיחת מחברת "5 מילים ביום".

חשביה מילולית
1. בחירת ספר קריאה לתקופת הקורס.
2. פתיחת מחברת "5 מילים ביום".

חשיבה כמותית
1. ספר מבוא לכמותי – עמ' 94-7.
2. נספח מס' 1 : אלגברה (פעולת 1.1-1.32) – להורדת הקובץ לחץ כאן

במפגש מס' 2 ייערך בוחן מס' 1 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 1 מילים 50-1. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 1 מילים 50-1.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.1-1.32.

מפגש מס' 2  – ש"ב:
קארין לא הייתה מוכנה ולכן קיבלה את הזמן הנדרש עד מפגש 3 להכין את ש"ב שוב.

מפגש מס' 3 – ש"ב: 
אנגלית
1.3.1 עושר לשוני – יחידה 1 מילים 125-51.
חשיבה מילולית

1.3.1 עושר לשוני – יחידה 1 מילים 100-51.
2.1 + 2.2 מטלת הכתיבה (חיבור) – לקרוא את סעיף 3 (מבנה הבחינה) בדגש חשיבה מילולית. 
חשיבה כמותית
1) מבוא לכמותי – עמ' 154-95
2) נספח מס' 2: אלגברה ( פעולות 1.44-1.33)  
להורדת הקובץ לחץ כאן

מפגש מס' 4 – ש"ב: 
אנגלית
1.3.2 יחידה 2 מילים 250-126.
חשיבה מילולית
1.3.2 עושר לשוני – יחידה 2 מילים 200-101. 
2.3-2.4 מבנה החיבור + פיסקת הפתיחה – קריאת חמש פסקות הפתיחה של חמשת החיבורים מהמועדים הבאים: ספטמבר 2019, יולי 2019, אפריל 2019, דצמבר 2018 וספטמבר 2018 (כניסה דרך שורה 8 בתוכן העיניינים) + זיהוי שלושת הרכיבים של פסקת הפתיחה שהם: רקע, מחלוקת ועמדה.
חשיבה כמותית
1) מבוא לכמותי – עמ' 154-118 לסיים. 
2) נספח מס' 2 (הורדת הקובץ ממפגש מס' 3) – לסיים פעולות 1.44-1.40.

במפגש מס' 5 ייערך בוחן מס' 2 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 1 מילים 125-51. 
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 1 מילים 100-51.
3) חשיבה כמותית – פעולות 1.44-1.33.

מפגש מס' 5 – ש"ב:
אנגלית
1.3.2 יחידה 2 מילים 250-126.
חשיבה מילולית
1.3.2 עושר לשוני – יחידה 2 מילים 200-101.
חשיבה כמותית
1) מבוא לכמותי – עמ' 129-154.
2) נספח מס' 2 (הורדת הקובץ ממפגש מס' 3) – לסיים פעולות 1.44-1.40.
3) ספר תרגול נוסף כמותי – עמ' 52-7. 
4) נספח מס' 3: אלגברה (פעולות 1.54-1.45) להורדת הקובץ לחץ כאן

במפגש מס' 6 ייערך בוחן מס' 3 – נושאי הבוחן:
1) אנגלית – יחידה מס' 2 מילים 250-126.
2) חשיבה מילולית – יחידה מס' 2 מילים 200-101.
3) חשיבה כמותית – פעולות