אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

גדילה ודעיכה מעריכית
אין מדובר על גדילה או דעיכה בקצב קבוע על על גדילה ודעיכה בקצב משתנה באופן הבא:
גדילה – הגדילה הראשונה היא הקטנה ביותר ולכן קצב הגדילה הולך וגדל.
דעיכה – הדעיכה הראשונה היא הגולה ביותר ולכן קצב הדעיכה הולך וקטן.

סימונים מקובלים ונוסחאות עבודה
1. קיימים חמישה סימונים מקובלים.
2. קיימות שתי נוסחאות עבודה: אחת למעבר בין q ל p (או להפך) והשנייה הנוסחה המופיעה בנוסחאון הבגרות.

סוגי השאלות בנושא זה
1. מציאת כמויות.
2. מציאת בסיס/קצב השינוי.
3. מציאת זמן. 
4. זמן מחצית חיים  – משך הזמן החולף עד הרגע בו הכמות ההתחלתית מאבד מחצית מערכה. 

מתי בבחינות הבגרות הופיעה שאלה בנושא גדילה ודעיכה?
1. מועד חורף 2014 – שאלה 5 סעיף א. 
2. מועד קיץ ב 2013 – שאלה 4 סעיף ב. 
3. מועד חורף 2012 – שאלה 5 (שאלה זו דורשת ידע בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ולכן לא תוכלו לפתור אותה כעת).
4. מועד חורף 2010 – שאלה 4 סעיף א. 
5. מועד קיץ ב 2009 – שאלה 4 סעיף א. 
6. מועד קיץ 2009 – שאלה 4 סעיף א.