אבירם פלדמן בגרות ופסיכומטרי

שנת 2024

מבחן מספר 54 – קיץ א | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מספר 53 – חורף | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2023

מבחן מספר 52 – קיץ ג | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מספר 51 – קיץ ב | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מספר 50 – קיץ א | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מספר 49 – חורף | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2022

מבחן מס' 48 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 47 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 46 – מועד חורף ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 45 – מועד חורף א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2021

מבחן מס' 44 – מועד קיץ ג – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 43 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 42  – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 41 – מועד חורף ג – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 40 – מועד חורף ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 39 – מועד חורף א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2020

מבחן מס' 38 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 37 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 36 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2019

מבחן מס' 35 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 34 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 33 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2018

מבחן מס' 32 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 31 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 30 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2017

מבחן מס' 29 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 28 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 27 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2016

מבחן מס' 26 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 25 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 24 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2015

מבחן מס' 23 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 22 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 21 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2014

מבחן מס' 20 – מועד קיץ ד – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 19 – מועד קיץ ג – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 18 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 17 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 16 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2013

מבחן מס' 15 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 14 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 13 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2012

מבחן מס' 12 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 11 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 10 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2011

מבחן מס' 9 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 8 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 7 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2010

מבחן מס' 6 – מועד קיץ גנוז – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 5 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 4 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 3 – מועד חורף – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

שנת 2009

מבחן מס' 2 – מועד קיץ ב – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון

מבחן מס' 1 – מועד קיץ א – השאלות | תשובות סופיות | הצעת פתרון